Herkes için Engelsiz Bilgi

BİLGİ’de öğrenim gören engelli öğrencilerin, akademik ve sosyal yaşamlarında karşılaşacakları zorlukların ortadan kaldırılmasını amacıyla Engelsiz BİLGİ birimi oluşturuldu.

Engelsiz BİLGİ Birimi, her öğrencinin bağımsız ve engelsiz bir birey olarak BİLGİ’nin sunduğu olanaklardan eşit ölçüde faydalanması için şu alanlarda çalışacağı duyuruldu: Kampüste bulunan tüm yaşam alanlarında, fiziksel engelleri ortadan kaldıracak şekilde düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapılması; eğitimde erişilebilirlik üzerine faaliyetler yürütülmesi; engelsiz bir üniversite, engelsiz bir ülke ve engelsiz bir dünya için engelli öğrencilere ulaşılması ve/veya engelli öğrencilerin birime ulaşmasının sağlanması.

Powered by Openmedia