I. Uluslararası GANETU forumu

Uluslararası Finans Yüksek Lisans Programı ve Yeditepe Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı XVII. Doğu Çalışmaları Sempozyumu: 1. Uluslararası GANETU Forumu 9-12 Ekim tarihlerinde gerçekleşti.

Sempozyumun BİLGİ ayağında Antik Yunan’dan Osmanlı’ya Zirai Çalışmalar’ın Dökümantasyonu, 19.yy Sonu Osmanlı-Japon Diplomatik Yakınlaşması ve Ertuğrul Fırkateyni’nin Oynadığı Rol, Milattan Önce  Mezopotamya Bölgesi Konut Mimarisi, Büyükçekmece Gölü Çevresinde Kocaeli Üniversitesi Akademisyenleri Tarafından Yürütülen Kazılar ve Elde Edilen Sonuçlar, genel başlıkları altında sunumlar gerçekleşti.

Powered by Openmedia