İstanbul seminerleri

“The Sources of Pluralism -Metaphysics, Epistemology, Law and Politics”
Philosophers Bridge the Bosphorus”

15-20 Mayıs tarihleri arasında santralistanbul’da düzenlenecek İstanbul Seminerlerinin başlığı “Çoğulculuğun Kökleri-Metafizik, Epistemoloji, Hukuk ve Siyaset” olacak. Seminerler, bu farklı tür çoğulculuklararası ilişkileri analiz edecek. güncel çoğulculuk tartışmalarında başı çeken düşünürlere, Mahatma Gandhi’den Isaiah Berlin’e, Max Weber’den Ludwig Wittgenstein’a ve çoğulculuk düşüncesinin tarihi kökenlerine ve belli başlı akımlarına Asoka Fermanları ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan Amerikan pragmatizmine dikkat çekilecek. Arap Baharı sonrası Politik İslam ile ilgili vaka çalışmaları ve Gezi Parkı sonrası Türkiye’deki çoğulculuk çalışmaları, Çoğulculuğun Kökenleri konusundaki kavramsal analizimizi tamamlayacak.

 

 

Powered by Openmedia