Kadınların Siyasi Katılımı: İyi Örnekler

Avrupa Birliği Enstitüsü, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA.DER) ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ortaklığında düzenlenen çalıştay 28-29 Mart tarihinde Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleşti.

Çalıştayın açılış konuşmacıları arasında KAGİDER Başkanı Gülden Türktan, KAGİDER Eski Başkanı Dilek Bil, KA.DER Başkanı Çiğdem Aydın, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Remzi Sanver, İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayhan Kaya yer aldı.

Powered by Openmedia