Sorumlu yönetim örnekleri masada

Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri (PRME), Universidad Europea de Madrid İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ivan Hilliard’ın katıldığı etkinlikte tartışıldı.

12 Nisan 2011 tarihinde İşletme Bölümü öğrencileriyle buluşan Dr. Ivan Hilliard, son yıllarda iş dünyasında çok fazla uygulamalarını gördüğümüz Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerinin şirketlere rekabetçi üstünlük sağlamakta ve yeni stratejik fırsatlar yaratmakta olduğu düşüncesiyle, İspanyol şirketlerinin sosyal sorumluluk uygulamalarını anlattı. Dr. Ivan Hilliard, 13 Nisan 2011 tarihinde ise İnsan Kaynakları master öğrencilerine, şirketlerin yürüttükleri sosyal sorumluluk faaliyetlerinin şirketlere rekabetçi üstünlük ve yeni stratejik fırsatlar sağlamanın yanısıra, çalışanlarının motivasyonu ve verimliliğini de arttırmakta olduğunu belirterek bu savı İspanyol Şirketlerden örneklerle anlattı.

Powered by Openmedia