Kerem Cem Sanlı’dan yeni kitap

Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı’nın derlediği “Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı kitap XII Levha Yayınevi tarafından yayınlandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Rekabet Kurumu tarafından 2010 yılında düzenlenen konferansta sunulan tebliğlerden oluşan kitap, Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin katkılarıyla hazırlandı. Kitap, Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması ile ilgili en kapsamlı ve güncel kaynak olma vasfını taşıyor.

Powered by Openmedia