Konferans: “surface / matters of aesthetics, materiality and media”

 “Yüzey / Estetik, Cismaniyet ve Medya-Surface/Matters of Aesthetic, Materiality and Media” başlıklı konferans 25 Aralık tarihinde Santralistanbul Kampüsünde yapıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Harvard Üniversitesi’nde Görsel ve Çevresel İncelemeler profesörü olan Giuliana Bruno, 2014’de yayımlanacak yeni kitabına temel olan araştırmadan yola çıkarak malzeme ve medyanın hızla değiştiği sanallık çağında, cismin kendisini bir ekran olarak düşünmeyi öneriyor. Mimarların bina yüzeylerini giderek ekrana dönüştürdüğünü ve sanatçıların yansıtma sanatını sanat galerilerinin duvarlarında yeniden keşfettiğini ileri süren Bruno, konuşmasında filmlerden ve hareketli görüntü yerleştirmelerinden yola çıkarak, bir yaşama alanı ve hareketli bir mekan olarak ekranın tarihine belirli bir bakış sundu.

Powered by Openmedia