Gezi parkı olaylarını anlama kitabı

“Gezi Parkı Olayları-İnsan Hakları Hukuku ve Siyasi Söylem Işığında Bir İnceleme” kitabı, Gezi Parkı gerçeğini insan hakları hukuku ve siyasilerin söylemlerini esas alarak “Nasıl?” sorusuna yanıt arıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından çıkan “Gezi Parkı Olayları- İnsan Hakları Hukuku ve Siyasi Söylem Işığında Bir İnceleme” Mayıs ve Haziran aylarında meydana gelen Gezi Parkı Olayları şeklinde anılan toplumsal olaylara bütünlüklü bir bakış sunuyor.

Kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırmacıları tarafından hazırlandı. Bu rapor çalışma Gezi Parkı olgusunu insan hakları ve siyasilerin söyleminden yola çıkarak “Ne” sorusu yerine “Nasıl” sorusunu ön plana çıkararak ele alıyor. Kitabın ilk bölümü Taksim Yayalaştırma Projesi ve Taksim Kışlası’na ilişkin idari ve yargısal süreçle başlıyor. Olayların başladığı 27 Mayıs’tan itibaren kronolojinin sunulduğu kitapta Yaşam Hakkı, Kötü Muamele Yasağı, İfade, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü, Sağlık Hakkı, Mülkiyet Hakkı gibi bölümlerde yurttaşların yasalarla koruma altına alınmış haklarına vurgu yapılarak, yaşanan ihlallere dikkat çekiliyor.

Raporun ikinci bölümünde siyasetçilerin ve üst düzey kamu yetkililerinin söylemi büyüteç altına alınıyor. Siyasilerin toplumsal gerilimi azaltmaya yönelik bir tutum sergilemediği vurgulanan bölümde “Hukuk devletinin olmazsa olmaz unsurlarından biri olan hesap verebilirlik ilkesinin Gezi Parkı Olayları çerçevesinde hayata geçirilmesi konusunda yasama, yürütme ve yargı organlarının bu sorumluluğu etkili bir biçimde yerine getirmesi gerekmektedir” deniliyor.

Powered by Openmedia