Mülk Mahal İnsan: İstanbul’da kentsel dönüşüm

İstanbul’un en büyük kentsel dönüşüm araştırması sonuçlandı. Araştırma “Mülk Mahal İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm” adıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanan “Mülk Mahal İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm” ülke gündeminin her zaman tartışmalı konularından biri olan kentsel dönüşümü kapsamlı şekilde inceliyor. “Mülk Mahal İnsan” Doç. Dr. Asuman Türkün liderliğindeki ekip tarafından Haziran 2008 ve Ekim 2010 tarihleri arasında yürütülen araştırmayı içeriyor. “İstanbul’da Eski Kent Merkezleri ve Gecekondu Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Sosyo-Mekânsal Değişim” başlıklı araştırma, İstanbul’un “kentsel dönüşüm” veya “yenileme alanı” ilan edilen altı mahallesinde yürütüldü. Başıbüyük, Derbent, Aydınlı, Tarlabaşı, Tozkoparan ve Bezirganbahçe bölgelerini kapsayan çalışmada mahallelerdeki 1.362 haneden 6.101 kişiyle anket yapıldı.

Kentsel dönüşüm uygulamalarının barınma meselesini çok daha sorunlu hale getirdiği vurgulanan çalışmanın sonuç bölümünde “Bu dönüşüm sürecinde mülksüzleşen ya da giderek yoksullaşan kesimlerin kentle bağlantıları iyice muğlaklaşmakta, yersizleşme ve yurtsuzlaşma olarak adlandırılabileceğimiz bir süreç ortaya çıkmaktadır” denildi.

Powered by Openmedia