PROF. DR. AYDIN UĞUR (2005-2009)

Prof. Dr. Aydın Uğur’un BİLGİ ile tanışıklığı 1995 yılında, üniversitenin kuruluş aşamasında İletişim Fakültesi’nin ders programlarını hazırlamakla başladı ve sekiz yıl boyunca bu fakültenin dekanlığını üstlendi. 2005 yılında getirildiği rektörlük görevini ise 2009 yılına kadar sürdürdü.

Aydın’ın rektörlük döneminde eski Silahtarağa Elektrik Santrali devralındı ve Santral’in ruhu örnek biçimde korunarak yepyeni hizmetlerin zemini haline getirildi. BİLGİ’nin fiziksel büyümesine artı olarak ülkenin temel meselelerine çözüm üretmek üzerine çalışmalar yapıldı. Mimarlık Fakültesi’nin temeli atıldı. Bir ilk olan “İmparatorluğun Son Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları” konulu konferans ve “Türkiye’de Kürt Meselesi: Sivil ve Demokratik Çözüm Arayışları” konulu konferans bu çalışmaların en büyük örneklerindendi. Prof. Dr. Aydın Uğur’un görev süresinde yer alan bir başka çalışma ise “Modern ve Ötesi, 1950 – 2000” Sergisi’dir. 100’ün üzerinde sanatçı ve sanatçı grubunun yaklaşık 450 yapıtını içeren bu sergi Türk resim ve heykel sanatının 1950 ila 2000 arasındaki elli yıllık serüvenine yönelik o zamana kadarki en kapsamlı ve özenli çalışmayı yansıttı.

Prof. Dr. Aydın Uğur Kimdir?

Liseyi Saint-Joseph’te, lisans eğitimini ODTÜ Ekonomi ve İstatistik bölümünde tamamladıktan sonra Paris’te Sosyoloji ve Antropoloji seminerlerine katılan Prof. Dr. Aydın Uğur, doktorasını Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapan Uğur, 1989-1997 yılları arasında da Marmara Üniversitesi’nde yardımcı doçent ve doçent olarak görev aldı. 1997 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin öğretim kadrosuna katıldı. İletişim Fakültesi’nin Kurucu Dekanı olan Uğur, 1997’den 2005’e kadar bu fakültenin dekanlığını sürdürdü. 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı. 2009’da bu görevi biten Aydın Uğur, BİLGİ’de bir süre öğretim üyesi olarak yer aldıktan sonra 2012’de Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı oldu. Prof. Dr. Aydın Uğur, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi dekanı olarak görevini sürdürmektedir.

 

Powered by Openmedia