PROF. DR. HALİL GÜVEN (2009-2011)

2007-2009 yılları arasında Laurate bünyesinde akademik danışman ve aynı zamanda BİLGİ Mütevelli Heyeti Üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Halil Güven, BİLGİ’nin Laureate Uluslararası Üniversiteler ağına tam anlamıyla katıldığı 2009 yılında rektörlük görevini üstlendi ve iki yıl boyunca bu görevini sürdürdü.

Rektörlük döneminde BİLGİ kapsamlı bir üniversiteye dönüştü ve dört olan fakülte sayısı Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültelerinin de eklenmesi ile altıya çıktı. Aynı zamanda döneminde Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu ve Sivil Havacılık Yüksekokulu da kuruldu.

Rektörlük görevi boyunca BİLGİ ile Laureate kültürünün uyuşturulması için yoğun çalışmalar yürüten Prof. Dr. Halil Güven, bununla ilgili pek de kolay olmayan birçok aktivite başlattı ve mevcut aktivitelere de katkıda bulundu. Bunlar arasında başlattığı uluslararası akreditasyon süreçleri olan EUA ve WASC başvurularını göstermek mümkün. “Zorlu bir dönemdi fakat BİLGİ’nin bugün kavuştuğu büyüklük, saygınlık ve kapsamlı üniversite statüsünü görünce çok mutlu oluyorum” diyen Güven; uluslararasılaşmayı, yabancı öğrenci sayısının artırılmasını, müfredatın tamamiyle İngilizce olmasını, akademik araştırmaların desteklenmeye devam edilmesini ve uluslararası akreditasyon süreçlerinin tamamlanmasını BİLGİ’nin saygınlığını koruması ve gelişmesi adına çok önemli buluyor.

PROF. DR. HALİL GÜVEN KİMDİR?

Lisans eğitimini 1978’de Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, Fulbright bursuyla gittiği ABD, Houston Üniversitesi’nde doktorasını makine mühendisliğinde yenilenebilir enerji konusunda tamamladı ve 14 yıl San Diego Devlet Üniversitesi’nde akademik kariyer yaptı. 1998-2003 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nin kurucu rektörlüğünü üstlenen Güven, 2004-2007 yılları arasında Kıbrıs’taki Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin rektörlüğünü üstlendi. 2011 yılında ABD’ye dönen Güven, 2011-2013 yılları arasında San Diego’da Laureate kurumları  bünyesindeki New School of Architecture and Design’da binalarda enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında dersler verdi. “International Who’s Who” rehberinde yer alan Güven, Enerji Mühendisleri Birliği San Diego Şubesi Başkanı olarak da çalıştı. Halen BİLGİ’den izinli olarak San Diego Devlet Üniversitesi’nde görev yapıyor.

Powered by Openmedia