PROF. DR. MEHMET DURMAN (2015-)

 2015 yılında göreve gelen Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman, BİLGİ’nin uluslararasılaşma vizyonunu daha ileriye götürüyor. Uluslararası ilişkiler bakımından zengin bir alt yapıya sahip olan BİLGİ uluslararası araçları daha etkin kullanıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin yürüttüğü kalite çalışmalarını çok daha önemli bir noktaya getiren Prof. Dr. Durman, belli standartların akreditasyonu ve kalite güvencesinin sağlanmasına öncelik veriyor.

Bu kapsamda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, WASC akreditasyonu için gereken adımlar atılıyor. Hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşan BİLGİ, bu akreditasyonu geçtiği zaman uluslararası bir kalite düzeyinize ulaşmış olduğunu gösterecek.

Prof. Dr. Mehmet Durman’ın göreve gelmesinden kısa bir süre sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) “Mükemmellikte Yetkinlik” Programı kapsamında 4 yıldız almaya hak kazandı. Ödül Prof. Dr. Mehmet Durman’a takdim edildi. Uluslararası bir araç olan Avrupa Kalite Vakfı’nın Mükemmellik Modeli çerçevesinde çalışmaların sürdürülüyor.

Prof. Dr. Mehmet Durman, stratejik plan ve kalite çalışmalarıyla birlikte farklı eğitim modellerinden oluşan bir yol haritası izliyor. Sürecin tüm paydaşları eğitim-öğretim programlarına katılıyor ve ortak karar alınıyor. Durman, “Paydaş olarak mezunlarımızın bu süreçlere katılımı ve yeni programların açılmasından tutun da ders programlarımızın güncellenmesine kadar fikirleri bizim için çok önemli” diyor. Bu süreçte mezunlarla olan ilişkiler de gözden geçiriliyor. Anketlerle, değişik ortamlarda yapılan paylaşım toplantılarıyla elde edilen veriler birleştiriliyor ve eğitim sistemi değerlendiriliyor. Durman, “Sürekli yenilenmek ve süreci iyileştirmek çabası içinde olacağız” diyor.

Prof. Dr. Mehmet Durman Kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Durman, 1961 yılında Bursa, Mustafa Kemalpaşa’da doğdu. 1982 yılında İTÜ Kimya ve Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Aston Üniversitesi’nden Doktora derecesini aldı. 1993’da doçent ve 1998 yılında profesör oldu. 2002-2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi rektörlüğü görevini yürüttü. Prof. Dr. Mehmet Durman 2015 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Rektörlük görevini yürütüyor.

 

Powered by Openmedia