Prof. Vamık Volkan BİLGİ’deydi

Uluslararası Politik Psikoloji Derneği’nin (ISPP) 1977 tarihinden beri düzenlediği yıllık toplantısı bu yıl 9-12 Temmuz tarihleri arasında Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleşti.

Temel amacı siyasi ve psikolojik olgular arasında bilimsel ve uygulamaya yönelik ilişkiler kurulmasına katkıda bulunmak olan ISPP, bu yıl BİLGİ’de “İnsan Toplulukları Arasında İşbirliği, Çok Disiplinli Bir Siyaset Psikolojisi” başlığıyla akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirdi. İstanbul’un, birbirinden ayrı kültürleri bünyesinde barındıran yapısı ile örtüşen kongrenin bu yılki ana teması, etnik ve dini grupların beraber yaşadığı, çokkültürlü ve çatışmalı toplumlardaki kültürlerarası ilişkilerdi… 600’den fazla uluslararası katılımcı 4 gün boyunca Dolapdere Kampüsü’ndeki salonlarda sunumlar ve araştırma projeleri aktardı, tartıştı ve atölye çalışmaları yaptı. Nobel Barış Ödülü adayı Prof. Vamık Volkan’ında da aralarında olduğu pekçok ünlü akademisyen bu organizasyon sayesinde BİLGİ’de biraraya geldi.

Powered by Openmedia