Sağlık Bilimleri’nden sanal gerçeklik konferansı

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun konferanslar dizisinin üçüncüsü Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleşti.

Yüksekokulun Sağlık üzerine güncel, teknolojik ve kültürel konulara ışık tuttuğu konferanslar dizisinin üçüncüsü 30 Aralık tarihinde, SBYO öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Elçin Dereli’nin “Sanal Gerçekliğin Fizyoterapi ve Rehabilitasyondaki Yeri” başlıklı sunumuyla Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleşti. Katılımın yüksek olduğu konferans sonrası Yrd. Doç. Dr. Dereli katılımcılara sanal gerçekliğin tedavi yöntemi olarak kullanılmasının örneklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Yrd. Doç. Dr. Dereli konuşmasında, “Sanal Gerçeklik” kullanımı olarak tanımlanan bu rehabilitasyon tedavi yöntemini, değişen dünyanın teknolojik yapısına sağlık boyutunda uyum sağlamanın, iyileştirirken eğlendiren ve eğlendirirken iyileştiren bir perspektifini oluşturduğundan bahsetti ve bu uygulamanın detaylarını kendi yaptığı çalışmalardan kazandığı tecrübelerle örnekleyerek açıkladı.

Powered by Openmedia