Tragedyadan felsefeye

Doç. Dr. Ferda Keskin 19 Ekim tarihinde “Tragedyadan Felsefeye: Antik Yunan Felsefesinde İyi Yaşam” başlıklı bir seminer verdi.

Bu seminer, ARCH 241 Mimarlık Tarihi I dersi kapsamında ve Antik Kentler gezisi öncesinde Antik Yunan felsefesine bir giriş yapmak amacıyla düzenlendi. Ferda Keskin, Antik Yunan edebiyatında tanrı-insan ilişkisi üzerinden etik ve adalet kavramlarının gelişmesini anlattı ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan “iyi yaşam” (eu zen) kavramı üzerinde durdu. Bu kavramları dönemin sosyal ve politik arka planıyla ilişkilendirerek, antik dönem mimarisi için sağlam bir çerçeve oluşturdu.

Powered by Openmedia