Uzmanlar, Kanal İstanbul’u tartıştı

Jeologlar, ekolojistler, hukukçular, ekonomistler, şehir planlamacıları, 28 ocak tarihinde Dolapdere Kampüsü’nde Kanal İstanbul’u tartıştı.

Karadeniz ve Marmara Denizi’ni bağlamak üzere inşa edilmesi planlanan dev kanal projesi Kanal İstanbul,Türkiye gündemine oturan tartışmalı konulardan biri. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kanal İstanbul’u, “hukuki, ekolojik, kentsel yönleriyle kanal istanbul” başlıklı panelde inceledi. Kanal istanbul, 28 ocak günü Dolapdere Kampüsü mahkeme salonu’nda gerçekleştirilen panelde, ekoloji, kentsel planlama, hukuk ve sosyo-ekonomi gibi çok kapsamlı etkileri olacak disiplinlerarası bir bakışla, bu alanların uzmanları tarafından tartışıldı. Konuşmacılar, son zamanlarda ileri sürülen ancak henüz etraflıca tartışılmaya açılmamış olan bu projeyle ilgili pek çok soruya yanıt aradı.

Powered by Openmedia