Sanat yönetiminde yeni arayışlar sanat konseyi modeli

Devletin sanat sektörünü destekleme doğrultusundaki politikalarının günümüzde karşılaştığı yeni sorunsallar ve sanat yönetimine ilişkin yeni yaklaşımların ele alındığı bir konferans gerçekleşti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (kpy) ve British Council, “sanat yönetiminde yeni arayışlar: sanat konseyi modeli”  başlığı ile 30 ocak tarihinde Bilgi’nin Santralistanbul kampüsü’nde yapılan konferansta, sanatın desteklenmesi ve birçok ülkede uygulanan ‘sanat konseyi’ modeli irdelendi. “sanat yönetiminde yeni arayışlar: sanat konseyi modeli” başlıklı konferans iki panelden oluştu. Birinci panelde ingiltere sanat konseyi modeli ele alındı. İkinci panelde, türkiye sanat kurumu yasa tasarısı değerlendirildi.

 

Powered by Openmedia