Yeniden bilgili olmak için geç kalmadınız!

Af Yasası ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yeniden öğrenime başlayacak olan öğrenciler için yasadan yararlanma koşulları belirlendi. Eylül ayıda dersler başlayacağından kayıtlarınızı bir an önce yaptırın.

Af yasasından yararlanabilmeleri için; öğrencilerin Başvuru Formu’nu doldurarak en geç 13 Aralık 2012 tarihine kadar Santral Kampüsü’ne (önlisans-lisans öğrencileri Lisans Öğrenci İşleri Ofisi’ne, lisansüstü öğrencileri Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi’ne) şahsen teslim etmesi gerekiyor. Öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesildiği tarihe kadar ödenmemiş borçları varsa, bu borçların 13 Aralık 2012  tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.13 Aralık 2012 tarihine kadar geçmiş dönem mali yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Başvurularını yukarıdaki koşullara uygun olarak gerçekleştiren adayların intibakları, öğrencinin kaydının yapıldığı fakültenin yönetim kurulu ve varsa ilgili bölüm kurulunun kararına göre yapılacak.

Powered by Openmedia