BİLGİ, 788 yabancı öğrenci ile eğitimde sınırları aştı

Uluslararası Tanıtım Birimi’ni yakında hizmete sokacak olan BİLGİ’ye bu yıl Azerbaycan, Almanya, İran, Pakistan, Bulgaristan, Suriye, Mısır’dan toplam 210 yeni öğrenci kayıt yaptırdı. Bu sayıya Erasmus öğrencilerinin dahil olmadığını söyleyen Uluslararası Merkez Direktörü Yrd. Doç. Dr. Şamil Erdoğan, “BİLGİ, gerçek bir uluslararası üniversitedir” diyor.Kurulduğu günden bugüne, gerçek bir uluslararası üniversite olmak, öğrencilerine gerçek bir uluslararası eğitim fırsatı sunmak amacıyla çalışan İstanbul Bilgi Üniversitesi, yeni anlaşmalarla, lisans ve yüksek lisans eğitimi alan yabancı uyruklu öğrenci sayısını, yeni uluslararası programlarının ve yurtdışına gönderdiği öğrenci sayısını artırıyor.

Bugün yaklaşık 60 ülkeden, 788 yabancı uyruklu lisans ve yüksek lisans öğrencisinin eğitim gördüğü BİLGİ’ye sadece bu yıl, Azerbaycan, Almanya, İran, Pakistan, Bulgaristan,

Suriye, Mısır’dan 210 yeni öğrenci kayıt oldu. Üstelik bu sayıya Erasmus değişim öğrencileri dahil değil. 26 Avrupa ülkesi ve beş kıtada 30 ülkede ağı bulunan Laureate Uluslararası Üniversiteler ağının parçası olan BİLGİ’den, yaz okullarıyla birlikte mezun olan öğrencilerin yaklaşık yüzde 5’i yurtdışında eğitim görüyor. Bu dönem 104 öğrenci yurt

dışında eğitim görürken, bahar 2014 döneminde de yaklaşık bu kadar öğrencinin yurt

dışında eğitim alacağı belirtiliyor.

BİLGİ’nin uluslararası faaliyetlerini daha kurumsal bir yapı içinde yürütmek, üniversitenin mevcut uluslararası yapısını geliştirmek için bünyesindeki tüm uluslararası faaliyetlerini yürütmek amacıyla 2009 yılında kurulan Uluslararası Merkez Direktörü Yrd. Doç. Dr. Şamil Erdoğan, “İstanbul Bilgi Üniversitesi tabii ki gerçek bir uluslararası üniversitedir” diyor.

BİLGİ’ye bu sıfatı veren birkaç neden olduğunu söyleyen Erdoğan, “Birincisi ve bence en önemlisi, akademik kurgusu ve temelleri, evrensel değerler üzerine kurulmuş bir üniversite olmasıdır. Bundan dolayıdır ki, bugün birçok uluslararası üniversite, STK’lar ve farklı kuruluşlar BİLGİ ile işbirliği içinde. İkincisi ise, içinde bulunduğu mevcut uluslararası network olan, Laureate Uluslararası Üniversiteler networkudur. Türkiye’nin ilk ve tek her kıtada networku olan bir üniversite olmasıdır” diye konuşuyor.

BİLGİ’nin, bu ağ ile dünyada 30 ülkede 61 farklı yükseköğretim kurumu ile işbirliği içinde olduğundan söz eden Yrd. Doç. Dr. Erdoğan bu networkun dışında, ikili anlaşmalar ile kendisinin işbirliği yaptığı birçok üniversite olduğunu belirtiyor. Bir de BİLGİ’nin, bünyesinde bulundurduğu gerek yerli gerek yabancı menşeili akademik kadronun niteliğinden kaynaklı uluslararası özellik taşıdığına dikkat çeken Erdoğan, dünyanın birçok ülkesinden gelen akademisyenlerin, öğrencilerin evrensel vizyonlarının genişlemesine katkıda bulunduğunu söylüyor.

 

“Eğitimde sınırlar ortadan kalktı”

“Bunların dışında birçok ülkeden BİLGİ’ye eğitim için gelen yabancı öğrenciler; evrensel nitelikli bir kütüphane ve bu nitelikleri yeterli görmeyen, her gün üstüne koymaya çalışan bir üst yönetim, BİLGİ’nin gerçek bir uluslararası üniversite olarak kendisini geliştirmesine katkıda bulunuyor” diye konuşan Şamil Erdoğan, sınırların sadece bir şekilden ibaret olduğu günümüzde, eğitimin de sınırlarını çoktan kaldırdığını dile getiriyor.

Dünyayı tanımayan, öğretim elemanına ve öğrencisine dünyayı tanıma fırsatı yaratmayan, yerleşkesini dünyaya açamayan yükseköğretim kurumlarının, kendisini dünyanın herhangi bir yerinde “nitelikli bir birey” olarak tanımlayabilecek öğrenciler yetiştirmesinin imkansız olduğunu düşünen Erdoğan’ın bu konudaki görüşleri şöyle: “Bilginiz, bireysel yetenekleriniz, deneyimleriniz her zaman her yerde geçerli olmalıdır. Asli görevi ‘nitelikli eğitim ile nitelikli insan eğitmek’, bunu sürekli olarak geliştirmek için bilim üreten ve paylaşabilen, yaşayan birer kurum olan üniversiteler, kendilerine uluslararası imkanları olan bir evren, bu evren içinde uluslararası fırsatlar yaratamıyorlarsa, günümüzün dünyasında ayakta kalabilecek öğrenciler de yetiştiremezler. Dolayısıyla, bir üniversitenin gerçek uluslararası imkanlara sahip olması, bir nevi ‘global vatandaş’ yetiştirebilmesi için çok önemlidir.”
BİLGİ’nin uluslararası üniversite olmak amacıyla kurduğu Uluslararası Merkez’in çalışmaları hakkında bilgi veren Şamil Erdoğan, BİLGİ’nin ilk kurulduğu günden itibaren uluslararası üniversite niteliklerini, o günün şartları çerçevesinde taşıyan bir üniversite olduğunu belirtiyor. Erdoğan, “Uluslararası Merkez, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde uluslararasılaşma farkındalığı yaratma, tüm paydaşların küresel bilinçlenme olgusunu yükseltme, daha hoşgörülü ve kapsayıcı bir üniversite ortamı yaratma vizyonu, küresel dayanışmaya önem veren bir ortam oluşturup, Üniversite’nin genel hedeflerini ve gelişimini destekleme, tüm akademik alanlarda yabancı öğrenci sayısını ve öğrencilerimizin yurt dışı programlarına katılımını arttırma, akademik ve idari elemanlarımızın küresel deneyimlerine olanak yaratma öğrencilerin, akademik ve idari elemanların uluslararası deneyimlerini destekleme misyonu ile pekiştirme sorumluluğunu yüklenmiştir” diyor.

 

Uluslararası Tanıtım Birimi

Merkez dışında, yabancı öğrencilerin diploma eğitimi için BİLGİ’ye gelmelerini sağlayı amaçlayan Uluslararası Tanıtım Birimi hakkında da bilgi veren Erdoğan, geçen yıldan itibaren Uluslararası Merkez’den ayrılan bu birimin, üniversitenin Tanıtım Birimi’ne bağlı çalıştığını dile getiriyor. Erdoğan, bu birimin öncelikli görevleri hakkında şunları söylüyor: “Üniversite’nin stratejik planı çerçevesinde belirlenmiş olan ülkelerdeki eğitim fuarlarına katılmak, farklı ülkelerde yapılan üniversite temsilci/acente fuar ve seminerlerine katılmak, farklı dillerde basılmış tanıtım broşürlerini acenteler aracılığı ile hedeflenen öğrenci kitlelerine ulaştırmak, hedef ülkelerin dillerinde tasarlanan (hazırlık aşmasında) web sayfaları ile öğrenci adaylarına ulaşmak, üniversitemize gelen yabancı öğrencilere oryantasyon programı hazırlamak, yabancı öğrencilerin İstanbul ve BİLGİ Kampüsleri’ndeki yaşam kalitelerini arttıracak faaliyetlerde bulunmak.”

Yılbaşından itibaren Uluslararası Merkez’in yabancı öğrencilere, üniversiteye kabulleri sonrası tüm diğer hizmetleri vermeye başlayacağını açıklayan Erdoğan, yabancı öğrencilerin ülkelerinden eğitim vizelerini aldıktan sonra başlayan ve mezun oluncaya kadar geçen sürede ihtiyaçları olan hizmetleri Uluslararası Merkez’in verdiğini, bunun için ayrı bir Yabancı Öğrenci Danışmanlığı Birimi kurduklarını ve yakın zamanda faaliyete geçireceklerini belirtiyor. Erdoğan, böylece Uluslararası Tanıtım Birimi’nin sadece, BİLGİ’yi potansiyel yabancı öğrencilere tanıtmaya ve BİLGİ’yi tercih etmelerine yönelik çalışmalar yapacağına dikkat çekiyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin, öğrencilerine uluslararası deneyimler ve fırsatlar kazandırmak için yurtdışı değişim programlarına da önem verdiğini ve Erasmus programı çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirdiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Erdoğan, bunun için her yıl bir çok BİLGİ öğrencisinin Avrupa’daki ortak üniversitelerde bir veya iki dönem öğrenim gördüğünü, aynı zamanda bu üniversitelerden gelen Avrupalı öğrencilerin de BİLGİ’de okuduğunu dile getiriyor.

 

En çok Avrupalı öğrenci BİLGİ’de

BİLGİ’nin 26 Avrupa ülkesindeki 180’den fazla üniversiteyle 300’ün üzerinde değişim anlaşması bulunduğunu anlatan Erdoğan, BİLGİ’nin tüm bölümlerinin Avrupa’da birçok saygın üniversitenin benzer bölümüyle değişim anlaşması hazırladığını ve 700’ün üzerinde değişim kotalarının olduğunu söylüyor. BİLGİ Erasmus Ofisi’nin, bu listeye her yıl yeni üniversiteler eklediğini belirten Erdoğan, Türkiye’de tüm üniversiteler arasında 30. büyük bütçeye, vakıf üniversiteleri arasında birinci büyük bütçeye sahip olan BİLGİ’nin Türkiye’nin en çok Avrupalı öğrenci ağırlayan üniversitesi (İstanbul birincisi) olduğuna dikkat çekiyor.

Erdoğan bu konuda şu bilgileri veriyor: “BİLGİ, 2009 yılında Ulusal Ajans tarafından en iyi uygulama örneği (Best Practice) seçilmiş ve bu konuda tüm diğer üniversitelere sunum yapılmıştır. Türkiye’de sadece BİLGİ’nin üyesi olduğu Laurate Uluslararası Üniversiteler networkü, 7 kıtada 30 dan fazla ülkede bulunan 60’dan fazla kampüsünde 750 binden fazla öğrenci bulunduruyor. Bu ayrıcalık, BİLGİ öğrencilerine başka Türk üniversitelerinde bulamayacakları çok geniş bir yurtdışı eğitim fırsatı sunuyor.”

Öğrencilerin, lisans, yüksek lisans, doktora programlarında mimarlık, sanat, işletme, mutfak sanatları, turizm, hukuk, dizayn, eğitim, sağlık bilimleri, mühendislik, bilişim teknolojileri, tıp bilimleri gibi alanlarda seçebilecekleri yüzlerce program olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bu eğitim kurumlarında, öğrencilerin uluslararası bir birey olarak evrensel bir bakış açısı yakalayabilmeleri için yüksek kaliteli ve kariyer odaklı eğitim veriliyor. Ayrıca, Laureate bünyesindeki eğitim kurumlarında disiplinler arası geniş bir çeşitlilik sunuluyor. Örneğin, bir hukuk öğrencisi aynı zamanda medya bölümünden de dersler alabiliyor. Laureate, dünyanın bir çok farklı yerinde eğitim alma ve kendini geliştirme fırsatı yakalama, gidilen ülkelerde kültürel değerlerin öğrenilmesi ve bundan dolayı da gelecekte iş hayatında çok uluslu yapının bir parçası olabilme fırsatı sağlıyor” diye konuşuyor.

 

BİLGİ’nin eğitim dili İngilizce

BİLGİ’nin eğitim dilinin, Hukuk Fakültesi hariç, tüm fakültelerde İngilizce olduğunun altını çizen Şamil Erdoğan, artan öğrenci sayısı (15,000 üzerinde) ve aynı zamanda çağımızın artan yeni eğitim ihtiyacı çerçevesinde gerekli olan yeni programlar da açıldığını, en çok program çeşidine sahip üniversitelerden BİLGİ’nin, dünyadaki teknolojik, kültürel, ekonomik ve eğitsel açıdan her gün hızlı bir değişim içinde olan küresel faktörlere kendisini uyarlama çabasını en üst düzeyde tutan bir kurum olduğuna dikkat çekiyor.

“BİLGİ’yi uluslararası eğitim konusunda ayrıcalıklı kılan en önemli husus, tüm eğitim sistemini, kurulduğu ilk günden itibaren “uluslararası lider bir üniversite olarak-Okul İçin Değil, Yaşam İçin Öğrenmeliyiz” felsefesi üzerine kurması ve bunun için tüm paydaşlarına fırsatlar yaratmasıdır” diye konuşan Erdoğan, BİLGİ’nin bu alanda ne kadar tanındığını ve farklılığını kabul ettirmiş olduğunu, ülkemize gelen farklı alanlardan dünyaca tanınmış liderlerden de görebileceğimizi düşünüyor.

Erdoğan bu konuda şu bilgileri veriyor: “Dünya Bankası eski Başkanı James Wolfensohn, ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Yunanistan eski Başbakanı Kostas Simitis, Fransa eski Kültür Bakanı Jack Lang, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Noam Chomsky, Richard Falk gibi siyaset, ekonomi, eğitim ve hukuk dünyasının önde gelen isimleri; Jean Baudrillard, Slavoj Žižek, Jürgen Habermas, Seyla Benhabib gibi bilim ve sanat temsilcileri, BİLGİ’de geçtiğimiz yıllarda ağırlanan konuklar arasındadır.”

Erdoğan, ayrıca 2010-2011 akademik yılında, Laureate International Universities’in Onursal Başkanı ve ABD 42. Başkanı Bill Clinton ve sonrasında eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Santral Kampüsü’nde birer konferans verdiklerini, bunun dışında bu yıl içinde Belçika Prensesi Mathilde’nin, Türkiye-Belçika eğitim ve işbirliği olanaklarının tartışıldığı toplantıya katıldığını sözlerine ekliyor.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Bunları söylememin nedeni, öğrencilerimizi “Okul için değil, yaşam için öğrenmeliyiz” felsefesi ile eğiteceksek, onları bugünün küresel yaşamı içinde farklılık yaratan dünya şahsiyetleri ile de tanıştırmalıyız. Böylece öğrencilerimiz, kendi bakış açılarını, diğer ülke ve kültürlerden gelenlerin bakış açıları ile karşılaştırabilsinler, onların deneyimlerinden kazanımlar çıkarabilsinler. Öğrenciler, bugünün ve giderek zorlaşan yarının evrensel şartları içerisinde yaşamlarında başarılı olmak istiyorlarsa, üniversitedeki eğitim yılları içinde, üniversitelerin kendilerine sundukları uluslararası fırsatları sonuna kadar değerlendirsinler. Üniversite tercihlerinde bu fırsatları en farklı ve alternatifli şekilde sunan üniversiteleri tercih etsinler. İstanbul Bilgi Üniversitesi, bu üniversitelerin başında geliyor ve bundan dolayı da gurur duyuyoruz.”

 

 

Yabancı öğrencilerin BİLGİ’de ağırlıklı olarak tercih ettiği bölümler

Hukuk

Economics & Administration

Business Administration

International Relations

International Finance

Engineering

Computer

Civil

Mechanical

Arts And Sciences

Psychology

Sociology

Health Sciences

Architecture

Communications

Applied Sciences

 

 

Uluslararası Merkez neler yapıyor?

-BİLGİ’nin geleceğe yönelik “Stratejik Uluslararasılaşma Planı”nı hazırlıyor.

-Uluslararası yükseköğretim kurumları, bu alanda faaliyet gösteren STK’lar ve ilgili diğer kuruluşlar ile işbirliğini arttırmaya çalışıyor.

-BİLGİ’nin uluslararası yüzü olarak birçok ulusal ve uluslararası toplantılara, seminerlere, fuarlara, kongrelere ve konferanslara katılıyor.

-Üniversiteyi ziyaret eden, işbirliği çerçevesinde gelen yabancı misafirlerle toplantılar yapıyor, anlaşmalar gerçekleştiriyor, bilgi alışverişinde bulunuyor.

-Anlaşmalı üniversite ve diğer kurumlara öğrenci, akademik ve idari personel gönderiyor ve getiriyor.

-Üniversitenin akademik birimleri ile uluslararası programlar, olanaklar konusunda işbirliği yapıyor.

-Üniversite için uluslararası programlar konusunda istatistiki veri geliştirip, raporlar hazırlıyor.

-Gelen ve giden öğrencilerle uluslararası seyahat ve kurallar ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuyor.

-Genel kayıt, kabul ve transkript bilgileri paylaşıyor, işlemlere destek veriyor.

-Gidilecek ülkelerin yaşam tarzları, sağlık sigortası, varsa farklı kuralları hakkında danışmanlık yapıyor.

-Gelen ve giden öğrenci, akademik ve idari personel için gidiş/geliş öncesi, ülkeye giriş çıkışlar sırasında nelerin yapılması gerektiği konularında oryantasyon planları geliştiriyor ve uyguluyor.

-Akademik ve idari birimleri üniversitenin lider uluslararası programları olan Erasmus ve Laureate hakkında bilgilendiriyor.

-Üniversitenin hizmet birimleri ile gelen ve giden öğrenci, akademik ve idari personele verilecek hizmetler konusunda işbirliği yapıyor.

 

Powered by Openmedia