BİLGİ’den yeni yüksek lisans programları

Pek çok alanda 40 civarında programda, yaklaşık 4 bin öğrenciye yüksek lisans eğitimi veren BİLGİ, 2013-2014 akademik yıla, aralarında bankacılık, pazarlama, klinik psikolojisi, elektronik mühendisliği olmak üzere, dokuz yeni yüksek lisans programını eğitime açıyor.

Yüksek lisans eğitiminin bireylerin iş ve sosyal

yaşamlarındaki önemli rolü yadsınamaz. Bireylere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, onların istihdam edilebilirliklerini artırmak açısından önemli. İyi bir yüksek lisans eğitimi, bireylere, karşılaşacakları problemleri etkili bir şekilde çözmelerini sağlayacak olan eleştirel düşünme becerisi kazandırır. İşverenler ise, yüksek lisans eğitimini, daha üstün bilgi ve becerilerin yanında, iş konusundaki azmin ve motivasyonun işareti kabul eder.

Global rekabet ve bilgiye dayalı ekonomi, yüksek eğitimli işgücüne olan talebi artırdı. Bu nedenle yüksek lisans eğitimi almış olmak, işverenler tarafından tercih edilir bir özellik haline geldi. Bu bağlamda, yüksek lisans yapmak, kişisel gelişim sağlamanın yanında, her bireye içinde bulunduğu duruma bağlı olarak, farklı avantajlar sunabilir. Kimisi için böyle bir eğitim, maaşlarını yükseltmek veya terfi almalarını sağlamak için bir araç olabilir. Bazı bireylere, liderlik pozisyonunda çalışma olanağını da sunabilir. Yüksek lisans aracılığıyla, kariyer alanını değiştirmek veya iş fırsatlarını genişletmek de mümkün olabilir. Bireyler bu süreçte farklı iş çevrelerinden öğretim üyeleri ve dönem arkadaşları ile de etkileşim içinde bulunma olanağından faydalanır. Ayrıca, akademik kariyere başlangıç için de yüksek lisans programlarına devam edilebilir. Tüm bunlar bireyin özelliklerine, içinde bulunduğu duruma ve tercihlerine göre şekillenebilir.

 

40 programda 4 bin öğrenci okuyor

Yüksek lisans eğitimini, lisans eğitimi kadar önemseyen, program çeşitliliğine önem veren İstanbul Bilgi Üniversitesi, pek çok alanda, 40 civarında programda, yaklaşık 4000 öğrenciye yüksek lisans eğitimi veriyor. BİLGİ’den 5 bine yakın yüksek lisans mezunu olduğunu söyleyen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ege Yazgan, bu süregelen başarının ardında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin güçlü akademik altyapısının hak edilen ünü kadar, ülkenin ve dünyanın değişen şartlarına uyum sağlayabilmiş dinamik karakterinin de bulunduğu söylüyor. BİLGİ’nin yüksek lisans programları için aynı zamanda Türkiye’nin öncü kurumlarıyla işbirliği yaptığına dikkat çeken Yazgan, “Uzman akademik kadronun yanı sıra alanının önde gelen profesyonelleri, sektör işbirliğini ders ortamına taşıyor. Amacımız, BİLGİ’nin İstanbul’un merkezindeki kampüslerinde, lisansüstü eğitim almaya gelen herkesin, güçlü kadrosu, yaratıcı programları, uluslararası bağlantıları, seçkin öğrencileri ve hareketli etkinlik takvimi ile akademik ve profesyonel kariyerlerini geliştirerek, gittikçe büyüyen BİLGİ’li mezunlar ailesine katılmalarıdır” diye konuşuyor.

Her bireyin yüksek lisans yapmak için farklı nedenlerinin olabildiğini dile getiren Prof. Yazgan, BİLGİ olarak, güçlü olduğu alanlarda, bu farklı beklenti ve eğilimlere cevap verecek programlar sunmaya çalıştıklarını ifade ediyor. BİLGİ olarak dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve değişimleri öngörmek üzere çalıştıklarını belirten Yazgan, “Yeniliklere hızlı cevap verebilmemizi sağlayan esnek bir yapıya sahibiz. Bu nedenle, gelecekte öne çıkacak konularda yüksek lisans programları açmak konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bunu yaparken, BİLGİ’nin güçlü olduğu alanları ve kaynaklarını da detaylı olarak değerlendiriyoruz” diyor.

 

Dünyadaki eğilime göre yeni programlar

BİLGİ’nin üyesi olduğu Laureate International Universities Newtork’ün de uzmanlığından faydalanarak, eğitimde teknoloji kullanımı ve uzaktan eğitim konularında çalışmalar yaptıklarını da söyleyen Prof. Ege Yazgan, bunun yanında, dünyadaki eğilime göre, uzmanlaşma sağlayan ve disiplinlerarası yapıdaki programlara artan bir talep olduğunu, bu eğilimi de dikkate alarak planlama yaptıklarını belirtiyor.

Yazgan bu konudaki görüşlerini şöyle paylaşıyor: “Günümüzde tüm ülkelerde pek çok sektör birbiriyle eş zamanlı hareket ediyor. Herhangi bir alanda ortaya konulan yenilik başarı elde ettiği anda ülke ayırt etmeksizin hızla yayılıyor. Aynı prensipler eğitim için de geçerli. Bizim sunduğumuz yüksek lisans programları da alanında en iyi olmayı hedefliyor. Bu nedenle, yüksek lisans eğitimi konusunda, dünyadaki iyi uygulamalar takip ediliyor. Uygun bulunan iyi uygulamalar, hem ders planlarına, hem de programların yürütülüşüne yansıtılıyor. Ancak, bunu yaparken yerel gereksinimleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Farklı bir coğrafya, farklı bir kültür, farklı bir ekonomik yapı ve farklı bir iş dünyasına sahip olduğumuzu da göz önünde bulundurarak yüksek lisans programlarımızı tasarlıyoruz.”

Ülkemizde yüksek lisans programlarının hem vakıf üniversiteleri, hem de devlet üniversitelerinde benzer olarak yürütüldüğünü ifade eden Yazgan, ancak vakıf üniversitelerinin, daha esnek kurallar ve daha az merkezi bir yapıda yönetildiği takdirde yeniliklere adaptasyonlarının daha kolay olabildiğinin altını çiziyor.

Bireylerin kendi özelliklerini, mevcut işlerini, içinde bulundukları durumları ve kariyer hedeflerini bir arada değerlendirerek, yüksek lisans eğitimi konusunda seçim yapmaları gerektiğini düşünen Prof. Yazgan, “BİLGİ yüksek lisans programlarında, tüm sene boyunca ve lisansüstü buluşma etkinliklerimizde, mezunlarla bir araya gelerek, onlara bu konularla ilgili yardımcı olmaya çalışıyoruz” diyor.

 

KUTU

 

BİLGİ’nin yüksek lisans programları

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim

Finansal Ekonomi

Uluslararası Finans

E-MBA

MBA

Muhasebe ve Denetim

Örgütsel Psikoloji

İnsan Kaynakları Yönetimi

Pazarlama

İnteraktif Pazarlama / Next Academy

Ekonomi

Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim

Kültür Yönetimi

Medya ve İletişim Sistemleri

Pazarlama İletişimi / Marka Okulu

Sinema ve Televizyon

Hukuk (Ekonomi Hukuku/İnsan Hakları Hukuku)

Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Türk-Alman Ekonomi Hukuku Ortak Yüksek Lisans Programı

Avrupa Etütleri

Avrupa Etütleri Çift Diplomalı Program

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ekonomi Politik

Karşılaştırmalı Edebiyat

Kültürel İncelemeler

Klinik Psikoloji

Felsefe ve Toplumsal Düşünce

Tarih

Akıllı Üretim ve Karar Sistemleri Mühendisliği

Akıllı Hesaplama Mühendisliği

Yapım Yönetimi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Matematik

Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştiri

Mimari Tasarım

 

KUTU

BİLGİ’nin yeni yüksek lisans programları

Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim

Pazarlama

Pazarlama İletişimi-Marka Okulu

Klinik Psikoloji (Çift-Aile Terapisi Yönelimi)

Akıllı Üretim ve Karar Sistemleri Mühendisliği

Akıllı Hesaplama Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yapım Yönetimi

Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştiri

Programlar hakkında detaylı bilgiye http://graduate.bilgi.edu.tr/tr/programlar/ linkinden erişilebiliyor.

 

Powered by Openmedia