Bilgi’den yine bir ilk: Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi

Türkiye’de ilk kez sivil toplum girişimleri ve kuruluşlarının yeni proje, kampanya ve kurumsal kapasitelerine destek sağlamaya yönelik kurulan Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi santralistanbul’da açıldı.

İstanbul’da yeni bir çalışma ya da kampanya başlatmak ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmek isteyen hak temelli sivil toplum kuruluşlarına ve informal gruplara yenilikçi metotlarla destek olup ev sahipliği yapacak olan Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, 18 Aralık’ta santralistanbul’da kapılarını açtı. Ana destekçisi Açık Toplum Merkeziyken diğer destekçileri İsveç Konsolosluğu ile Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği olan bu merkez, İstanbul’daki sivil toplum kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşu aşamasındaki girişimlere ve bilinçli bir seçimle kurumsallaşmayan aktivist inisiyatiflerle çalışmayı hedefliyor. “Bu yıl 10 ekiple birlikte yürümeyi hedefliyoruz. Buna ek olarak Merkez bünyesinde danışmanlık ve atölyeler aracılığıyla ofis alanı vermesek de farklı sivil toplum girişimlerine de destek vereceğiz” diyen Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi Genel Koordinatörü Yörük Kurtaran, girişimlerin fikirlerini hayata geçirebilmesi için İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsü’nde toplam 150 metrekarelik müstakil bir ofis alanını 10 ay boyunca kendi ofis alanı olarak kullanabileceğini ve her girişim için bir masa, dolap, ortak bir toplantı salonu, ofis ekipmanı ve teknolojik altyapının kullanımına sunulacağını belirtiyor.

 

Ortak bir diyalog için gerekli ortam hazırlanacak

Yörük Kurtaran’ın belirttiğine göre, girişimlerin ihtiyacına göre hazırlanmış senelik destek planı oluşturulacak ve düzenli aralıklarla kuluçka ekibiyle yapılacak toplantılarla bu plan desteklenecek. Bunun yanında her girişim ihtiyacına yönelik alanında uzman bir danışmanla eşleştirilecek ve böylece her inisiyatif uzun süreli yararlanabileceği bir destek ve izleme hizmeti alabilecek.

Girişimler Sivil Toplum Çalışmaları biriminin bünyesinde bulunan birimlerin bugüne kadar geliştirdiği internet tabanlı ve yüz yüze eğitim programlarına erişebilecek. Bunun yanında girişimlerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturulacak yetkinlik bazlı atölyeler gerçekleştirilecek.

Her girişime fikirlerini gerçekleştirebilmeleri için kullanabilecekleri küçük bir bütçe verilecek ve bunun yanında sivil girişimler, hareketliliklerini sağlayabilmek için şehir dışı ulaşım fonunu kullanabilecekler. Ayrıca girişimlerin uzmanlaşmış gönüllülere ulaşabilmeleri için bir gönüllü çöpçatanlık sistemi hayata geçirilecek. Yine girişimlere ihtiyaçları halinde hukuki destek ve yönlendirmeler de yapılacak.

Tüm bunların haricinde belki de en önemlisi girişimlerin birbirinden öğrenebilmeleri ve ortak bir diyalog yaratabilmeleri için gerekli ortam oluşturulacak.

 

“Şehir hayatı ile konuşan bir kuruluş”

Halil Öz, Laden Yurttagüler, Nurhan Yentürk ve Yörük Kurtaran’dan oluşan kuluçka ekibine Ahmet İnsel, Cengiz Çiftçi, Emel Kurma, Feray Salman, Fuat Keyman, Hakan Altınay ve Neslihan Özgüneş’ten oluşan bir danışma kurulu stratejik destek sunuyor.

Genel Koordinatör Yörük Kurtaran “İstanbul Bilgi Üniversitesi sivil toplumla uzun senelerdir çok iyi ilişkiler kurmuş bir üniversite. Bu ilişki çerçevesinde hem sivil topluma üniversitenin kapılarını açarak bilimsel bir destek sağlamışız hem de sivil toplumdan öğrenerek asli işimiz olan eğitime katkı almışız. Sosyal Kuluçka Merkezi bu geleneği zenginleştirerek bir metropol üniversitesinin sadece kendi öğrencilerine olanaklar sağlaması değil aksine şehir hayatı ile konuşan bir kuruluş olması yönünde de önemli bir platform sağlıyor” diyerek kuluçka merkezinin önemini bir kez daha vurguluyor.

 

Bilgi Sosyal Kuluçka Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor

Bu sene Sosyal Kuluçka Merkezi’nden yararlanabilmek için başvurular Kasım 2014’te sona erdi. Aralık ayı itibariyle iki günlük bir strateji toplantısı yapıp çıkan ihtiyaçlara yönelik bir destek paketi oluşturulmasından sonra 10 ay boyunca Sosyal Kuluçka Merkezi 10 kuruma hizmet verecek. Ayrıca bu 10 kurum dışında kalanlara da başta danışmanlık olmak üzere çeşitli olanaklar sağlayacak. Bir sonraki yılın başvuruları ise Eylül 2015’te.

Peki Kuluçka Merkezi’ne başvurmak ya da içerisinde yer almak için ne yapmak gerekiyor? Sosyal Kuluçka Merkezi’ne hak temelli, yereli temel alan ve doğrudan hedef kitleyle çalışan, ilgili sivil girişimin yapmak istedikleriyle Kuluçka’nın imkanlarının örtüştüğü, kar amacı gütmeyen ve İstanbul’da ikamet eden her sivil kuruluş başvuru yapma hakkına sahip. Başvuru için ise sadece başvuru formunu doldurmak yeterli.

Kuluçka merkezleri yurt dışında oldukça önemli bir yer tutuyor. Bu konuyla ilgili Yörük Kurtaran “Türkiye’de özellikle üniversitelerin bünyesinde birçok kuluçka merkezi var. Ayrıca özel sektör aracılığıyla ortak çalışma mekanlarının büyük şehirlerde sayısı ve niteliği artıyor. Ancak bu merkezlerin tümü kar amacı güden girişimciler için mevcut. Bu açıdan Bilgi Sosyal Kuluçka Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek sadece kar amacı gütmeyen sivil girişimlerin/kuruluşların ihtiyaçlarına göre tasarlanan bir imkanlar bütününü ve ofis alanını hizmete sunarak büyük bir ihtiyacı karşılıyor” açıklamasında bulunuyor.

 

Kuluçkanın açılışına akademi ve sivil toplum dünyasından katılım vardı

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin açılış töreni 18 Aralık günü İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşti. Etkinliğe akademi ve sivil toplum dünyasından birçok konuk katıldı ve merkezden yararlanacak projeler tanıtıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver merkezin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek “İlkelerimiz arasında öğrencilerinin ve mezunlarının toplumun, dünyanın sorunlarına duyarlı, sorumluluk taşıyabilen kişiler olmasını önemser anlayışı vardır. Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’yle bu anlayışın yeni bir aşamasına geçiyoruz” dedi. Kuruluşundan itibaren BİLGİ’nin çoğulculuk, çeşitlilik ve eleştirel düşüncenin önemine inandığını belirten Sanver, bu anlamda toplumsal sorumluluk çalışmalarına her zaman destek verildiğinin altını çizdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi ve Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi Koordinatörü Yörük Kurtaran, Türkiye’de ilk kez sadece kar amacı gütmeyen sivil toplum girişimleri için bir merkez kurulduğunu vurguladı. “Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, sivil toplum girişimlerinin aynı mekanda projelerini ve kendi kapasitelerini geliştirmeleri için kurulmuş bir merkezdir” diyen Kurtaran, ofis alanı, finansal destek, hukuki-akademik destek, eğitim,  danışmanlık gibi hizmetlerle başvuranların proje süreçlerini geliştirmelerine olanak sağlanacağını belirtti.

 

Sivil toplum girişimleri nefes alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğr. Üyesi ve Sivil Toplum Çalışmaları Merkez Müdürü Prof. Dr. Nurhan Yentürk kuluçkanın açılış konuşmasında “Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi sivil toplumla akademik dünyayı bir araya getiren bir buluşma noktası olarak tasarlandı. Merkezimiz, sivil toplum kuruluşlarının çoğulcu demokrasinin oluşmasında kilit rol oynadığı esasını benimseyen bir anlayışa sahip. 11 yıl önce temellerini attığımız Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin bilgi ve deneyimiyle Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’ni bugün kurduk” dedi.

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin ana destekçisi Açık Toplum Vakfı Genel Sekreteri Gökçe Tüylüoğlu ise “Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, Türkiye’de bir ilk olmanın ötesinde çok farklı bir anlam ve değer taşıyor. Bu merkezle kuruluş aşamasındaki sivil toplum girişimleri nefes alma, ayağa kalkma, güçlenme, bilgi ve deneyim kazanma şansına sahip olabilecek. Bu imkanın, sivil toplumun çok sesliliği, yenilenme gücü, yenilikçi fikirlere açılması, güç kazanması ve hepimiz için daha yaşanabilir bir gelecek için çok önemli olduğunu düşünüyoruz” diyerek kuluçkanın aldığı rolün de altını çizdi.

 

Sivil Toplum Girişim Projelerine Destek Veriyor

Etkinlikte, Sosyal Kuluçka Merkezi’nden destek alacak projeler de tanıtıldı. Kasım ayında yapılan başvurular sonucu belirlenen 13 sivil toplum kuruluşu ve girişimi merkez bünyesinde sunulan imkanlardan 10 ay süresince yararlanacak. Türkiye’de ilk kez kurulan Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, sivil toplum girişimlerinin projelerine sunduğu desteklerden bazıları şöyle:

– Ofis alanı

– Eğitimler

– Yetenek geliştirici atölyeler

– Danışmanlık

– Finansman

– Akademik destek

– Hukuki destek

 

2015 Yılında Bilgi Sosyal Kuluçka’nın Kuluçka İmkanlarından

Yararlanacak Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil Girişimler

 

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

LGBTİ ve kadın hareketleri içinden yetişen bir grup aktivistin kurduğu Dernek, cinsel şiddete yönelik kriz merkezleri açılmasına önayak olmak, kadını kurban rolünden çıkarmak, bu konudaki hakim kavramları değiştirmek ve kamuoyu yaratabilmek için çalışacak.

Genç Avrupalılar Derneği

Türkiye’nin AB sürecini desteklemekle ilgili AB – Türkiye diyalog inisiyatifi projesini uygulayarak kamuoyu yaratmak ve Avrupa’nın değerler temelinde tartışılmasına da katkı yapmak istiyorlar.

Travma Çalışmaları Derneği

Ruhsal travma alanında aktif çalışanlar tarafından kuruldu. Travma mağdurlarına destek olacaklar.

 

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks Bireylerin Aileleri ve Yakınları Grubu (LİSTAG)

LGBTİ yakınlarına destek olmak için kuruldular. Aile paylaşım toplantılarına devam ederek LGBTİ bireylerin aileleri ve yakınlarını destekleyecek ve eğitimler verecekler.

 

Bağımsız Araştırma, Bilgi ve İletişim Derneği (Babilder)

Yakın tarih çalışmaları ve yüzleşme atölyeleri yapıyorlar. En son 1964’de İstanbullu Rumların sürülme hikayesini konu alan 20 dolar 20 kilo sergisini ve toplantılarını düzenlediler. 1915 tehciriyle ilgili sergilere, atölyelere ve internet tabanlı yayınlara devam edecekler.

 

Sivil Destek Topluluğu

Gençlerin genel olarak sivil alan, özel olarak da sivil toplum kuruluşlarıyla ile daha kolay tanışmasını sağlamak için internet tabanlı bir haritalama faaliyeti yapacaklar.

 

Martı Derneği

İnsan haklarının, özgürlüklerin, yaratıcılığın, girişimciliğin ve yenilikçiliğin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini hedefliyorlar. Suriyeli sığınmacı kadınların topluma entegrasyonuyla ilgili bir çalışma yapacaklar.

 

O Daha Çocuk Kampanyası

Çocuk işçiliğinin önlemek için bir farkındalık kampanyası yürütüyorlar. Sosyal Kuluçka’da yerel faaliyetlerle çocuk işçiliğini önlemeye yönelik savunuculuk yapacaklar.

 

Şehrine Ses Ver

Hızla gelişen ve değişen yaşam alanlarını, bilimsel araçlarla kavramayı; kentin zaman içerisindeki dönüşümünü aktararak profesyonellerin ve kentlilerin çevrelerindeki dönüşüme ve gelişime iştirak etmesini cesaretlendirmeyi hedefliyorlar. Kurumsal süreçlerini hızlandırarak çalışmalarına devam edecekler.

 

İstanbul’a Çık

Yaya dostu, engelsiz ve erişilebilir bir kent için mücadele ediyorlar. Şehirde engellilerin sorunlarını tespit, tarif, talep ve takip etmek için internet tabanlı bir haritanın da bulunduğu farkındalık faaliyetleri üzerinde çalışacaklar.

 

Tayf Gençlik Girişimi

Alibeyköylü gençlerin kurduğu girişim dernekleşmesini tamamlayıp kültür ve sanat odaklı bir gençlik merkezi kuracak.

 

Dut Ağacı Sosyal Bilim Araştırmaları ve Dayanışma Derneği

Tarihsel kültürel ve sosyal araştırmalar yaparak kuram ve yöntemler geliştiriyorlar. Özellikle sözlü tarih metoduyla yüzleşme konusunda çalışıyorlar. LGBTİ bireylere yönelik nefret cinayetleriyle özelinde bir sözlü tarih çalışmasını Diyarbakır’da yapacaklar.

Powered by Openmedia