Bütünleşmiş pazarlama eğitimi: lisans-yüksek lisans-doktora

2012-2013 eğitim-öğretim yılında İşletme Doktora Programı’nın Pazarlama Alanı’na öğrenci kabul eden BİLGİ, bu alanda bütünleşik bir eğitim vermek için 2013-2014 akademik yılında da Pazarlama Lisans ve Yüksek Lisans programına öğrenci kabul etmeye başladı. İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selime Sezgin, bilgili, rekabetçi, yenilikçi pazarlama yöneticileri yetiştireceklerini söylüyor

Küreselleşme dünya ekonomisi ile bütünleşmiş bir pazar yapısını öngörüyor. Bu da ancak global dünya görüşünü temel alan bir işletme eğitimi ile mümkün olabiliyor. Günümüzde nesilden nesile, babadan oğula aktarılan bilgilerle gelişme ve ilerleme herkesi kimseyi memnun etmiyor. Globalleşen dünyanın gereklerini yerine getirmeyen toplumlar tarihsel ve kültürel geçmişleri ne olursa olsun, teknoloji üretme bir yana, kısa bir süre içinde teknoloji transferi dahi yapamaz duruma düşerek 21. yüzyılda uluslararası toplumun marjinal bir üyesi haline gelme tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor.

Günümüzde küreselleşme, rekabet ve teknolojideki gelişmeler sonucunda tüketicilerin memnuniyeti ile işletmelerin karlılığı arasında paralellik çok sıkı bağlamda bütünleşiyor. Uzun dönemde işletmeler kalıcılığı sağlamak ve hedeflerine ulaşabilmek için pazara dönük (tüketici ve rekabet analizine bağlı) bir yönetim felsefesini benimsemek zorundadır.

Bu yönetim felsefesi, modern pazarlama anlayışı kapsamında, makro-çevresel değişimlere duyarlı; işletmenin tüm fonksiyonlarını içeren ve rakiplerine karşı ayrı üstünlük stratejilerini oluşturarak farklılaşma üzerine kurulu bir yaklaşım gerektiriyor. Modern işletmelerde, tüm fonksiyonlar (departmanlar) arasında koordinasyon görevini üstlenen pazarlama uzmanları oluyor.

Aslında pazarlama bölümü, organizasyon içerisinde diğer fonksiyonlar ile birlikte hiyerarşik yapıda aynı düzeyde yer alsa bile, yeni değişimlerde “pazarlama fonksiyonu” içinde yer alan konular çok geliştiği için, tek bir bölüm tarafından yürütülmesi mümkün olmayıp, diğer fonksiyonlardaki uzmanlarla oluşturulan takım çalışması önem kazanıyor. Bu gelişmelere bağlı olarak Türkiye’deki firmaların, uluslararası arenada ön plana çıkabilmeleri için pazarlama felsefesini yönetim anlayışı ile bütünleştirecek uzmanlara ihtiyaç vardır.

 

Pazarlamanın önemi hızla artıyor

Yukarıda belirtilen gelişmeler ışığında pazarlama alanının dünyada ve Türkiye’de artan önemi, dünyanın önde gelen üniversitelerinin pazarlama lisans programlarının bulunması ve bu programlara gösterilen öğrenci ilgisi bir akademik disiplin olarak pazarlamanın sürekli artan önemini gösteriyor.

Tüm bu göstergeler incelendiğinde, Türkiye’de de bir pazarlama Lisans programına ihtiyaç olduğu görülüyor. Bu ihtiyacı karşılamak isteyen İstanbul Bilgi Üniversitesi, pazarlama alanında, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını eğitime açtı. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında İşletme Doktora programının pazarlama alanına öğrenci kabul eden BİLGİ, bu alanda bütünleşik bir eğitim vermek için 2013-2014 akademik yılda Pazarlama Lisans ve Yüksek Lisans programına da öğrenci kabul etmeye başladı.

İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selime Sezgin, Pazarlama Lisans Programı’nın öğrencilerine pazarlamanın temel ilkeleri üzerine kurulmuş güncel bir eğitim sunarak, pazarlama kavramlarına ve teorilerine hakim, bilgisini iş dünyasında pazarlama stratejileri ve kararları ile uygulamaya geçirebilecek yeteneğe sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçladığını dile getiriyor. Programın amacı, giderek artan küresel rekabette yerel ve global pazarlarda başarılı olacak pazarlama alanında eğitilmiş, bilgili, rekabetçi, yenilikçi ve yabancı dil becerileri gelişmiş pazarlama yöneticileri yetiştirmek.

Genel işletme ve yönetim bilgileri temeline sahip öğrencilere pazarlama konusunda marka yönetimi, hizmet pazarlaması, fiyatlandırma, dağıtım kanalları, pazarlama iletişimi, pazarlama araştırmaları  uluslararası pazarlama ve on-line pazarlama gibi alanlarda daha uzmanlaşmış bir eğitim sunmayı hedeflediklerini söyleyen Prof. Sezgin, programın farklı sektörlerde pazarlama stratejileri geliştirme, uygulama ve yönetme yetilerine sahip öğrenciler yetiştirmeyi de amaçladığını belirtiyor.

 

Akademik kadro oldukça güçlü

Program, öğrencilere geleneksel pazarlama kavram ve teorilerini içeren derslerin yanısıra ilgi alanlarına göre sosyal pazarlama, sürdürülebilirlik, inovasyon, elektronik pazarlama, sosyal medya, veri tabanı pazarlaması gibi güncel konulardaki akademik gelişmeleri takip edebilme imkanı sunacak. Prof. Sezgin bu konuda şunları söylüyor: “Programda görev alan, ilgi alanlarındaki yurtiçi ve yurtdışı akademik yazını takip eden, ulusal ve uluslararası konferanslarda tebliğler sunan ve akademik dergilerde basılan bilimsel yayınlar üreten eğitim kadrosu, pazarlama alanındaki son gelişmeleri öğrencilerine aktaracak.”

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde, pazarlama alanında uzmanlaşmış iki profesör, bir doçent ve iki yardımcı doçent kadrosunda olan full-time öğretim üyesi olduğunu ifade eden Sezgin, “Aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü kadrosunda bulunan iki yardımcı doçentimiz de bu programa katkıda bulunacak. Bu yıl itibari ile pazarlama bilim dalındaki öğretim üyesi kadromuzu zenginleştirmek için çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Eğitim kadromuzun akademik çalışmalarına ek olarak, iş dünyasından derslere katılacak yöneticilerin deneyimleri de güncel pazarlama konularının uygulamalarının öğrencilere aktarılmasını sağlayacak. Ayni zamanda dijital dünyada pazarlama faaliyetlerinin önem kazanması sonucunda “facebook”, “twitter” gibi sosyal medyada yer alan stratejiler incelenecek, müşteri tabanını çok iyi tanımak için gerekli olan veri madenciliği gibi güncel araştırma teknikleri öğrencilere uygulamalarla öğretilecek” diye konuşuyor.

Derslerin kuramsal ve uygulamaya dönük boyutlarında grup çalışmaları, projeler, örnek olay çalışmaları gibi öğrencilerin eğitim sürecine etkin katılımlarını sağlayan akademik yöntemler kullanılacağının altını çizen Prof. Selime Sezgin, bu konuda şu bilgileri veriyor: “Öğrencilerin, araştırma yöntemleri dersleri kapsamında bilgisayar laboratuvarlarında veri analizi tekniklerini uygulamaları ve stratejik pazarlama konusunda bilgisayar simülasyonu kullanmaları ile teknoloji altyapılarını geliştirmek ve teknoloji kullanımlarını arttırmak amaçlanıyor. Öğrencilerimiz, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin var olan çevirim-içi eğitim olanaklarından faydalanacaklar. Üniversitemizin elektronik ortamda zengin pazarlama kitap, bilimsel dergi ve veri-tabanlarına ulaşımı sağlayan kütüphanesi de öğrencilere hem akademik hem teknolojik açıdan kaynak sağlamaya yardımcı olacak.”

BİLGİ’nin bir uluslararası eğitim kurumunun uzantısı olmasının, öğrencilere dünyadaki en yeni software uygulamalarına erişim imkanı sağladığına dikkat çeken Sezgin, öğrencilerin on-line erişim sayesinde eğitim ağının farklı kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile takım oluşturarak, çok uluslu firmalarda farklı kültür birleşenler altında karar verme tekniklerini öğrenme imkanları olacağını söylüyor.

 

Zengin ders seçenekleri bulunuyor

İşletme Bölümü’ne bağlı olarak açılması için başvurulan Pazarlama Lisans Programı’nda ilk iki sene öğrencilere sunulan zorunlu dersler İşletme Programı’nın da temelini oluşturan Genel İşletme, Yönetim, Ekonomi  dersleri olacak. İşletme Bölümü altında yer alan diğer programlardan farklı olarak Pazarlama Lisans Programı’nda öğrenciler, ikinci yıl zorunlu Psikoloji, Sosyoloji dersleri alacaklar. Üçüncü seneden itibaren ise öğrenciler pazarlama alanında verilecek zorunlu ve seçmeli dersleri alarak bu alanda uzmanlaşacaklar.

Aynı zamanda BİLGİ’nin Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ders almaya ilişkin maddelerinin sağladığı imkan dahilinde, arzu eden lisans programı son sınıf öğrencileri, MA’in Marketing -Pazarlama yüksek lisans programı derslerini de seçmeli ders olarak seçebilecek.

Program, disiplinler arası olması nedeniyle İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve bölümlerinden dersler içerecek. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve Ekonomi Bölümleri, İletişim Fakültesi Reklamcılık, Halkla İlişkiler,ve Hukuk Fakültesi’nde açılan bazı dersler öğrencilere seçmeli dersler olarak sunulacak. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden alınan Psikoloji ve Sosyolojiye Giriş dersleri zorunlu dersler olarak sunulurken, öğrenciler üçüncü ve dördüncü sınıfta, pazarlama ağırlıklı zorunlu ve seçmeli derslerini alacaklar.

İletişim Fakültesi’ne bağlı bölümlerde açılan ve pazarlama karmasının tutundurma unsurunu kapsayan Reklamcılık, Halka İlişkiler, Pazarlama İletişimi ve Medya Planlama derslerini ise öğrenciler üçüncü ve dördüncü yıllarında, müfredatlarında yer alan seçmeli dersler için alabilecekler. Pazarlama Lisans Programı’nın sunduğu zorunlu ve seçmeli dersler ise pazarlamanın her dört unsurunu (ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma) derinlemesine işleyecek.

Aynı zamanda Pazarlama Lisans Programı’ndaki öğrencilerin ikinci bir yabancı dil öğrenmeleri için Almanca, Çince, İspanyolca ve Rusça olmak üzere başlangıç, orta ve ileri seviye olmak üzere birbirini takip edecek dersler açılacak ve bu ülkelerin kültür ataşelikleri ile yapılan anlaşmalar uyarınca ileri kuru bitiren öğrencilerin konsolosluk sınavlarına girerek ayrı bir sertifika almaları sağlanacak. İkinci dil bilgisi Pazarlama Lisans Programı’ndan mezun öğrenciler açısından diğerlerinden ayırıcı bir üstünlük-farklılaşma özelliği olacak.

Genel işletme ve yönetim bilgileri üzerine pazarlamanın temel ilkelerini ele alarak, programdan mezun olan öğrencileri en iyi tanımlayacak unvanın “Stratejik Pazarlama Yöneticisi” olduğunu dile getiren Prof. Sezgin, “Türkiye’den ve dünyadan örnek uygulamaları öğrencilerine sunacak Pazarlama Lisans Programı’ndan mezunu olan öğrenciler; pazarlama alanında gerekli bilgi ve beceriler ile donatılmış olarak, stratejik pazarlama kararları alabilecek, en az bir yabancı dil bilen, ulusal veya uluslararası işletmelerde yönetici olarak çalışabilecek bireyler olacaklar” diyor

 

Pazarlama Yüksek Lisans Programı

BİLGİ’nin yine 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için öğrenci kabul etmeye başladığı “İngilizce Pazarlama Yüksek Lisans Programı”, pazarlama konusunda bilgi üretimini ve paylaşımını sağlayacak uzmanlar yetiştirecek. Pazarlamanın, dünyada rekabetin her alanda yoğunlaşması, küreselleşme sürecinin yoğun  olarak tüm yerel firmaları etkilemesi, teknolojik gelişmelerin ürün farklılaşmalarını artırması ve  tüketicilerin bilinçlenmesi sonucunda firmalar açısından en önemli yönetim fonksiyonlarından biri olarak görüldüğünü düşünen Prof. Selime Sezgin, gelişen teknolojinin ürünü olan 20. yüzyılın sonlarında başlayan ve  ilk on yılını tamamladığımız 21 yüzyılda devam eden uluslararası alandaki gelişmelere bağlı olarak  “Yeni Ekonomi (New Economy)”, “Internet Ekonomisi”, “Network Ekonomisi”, ”Sanal Ekonomi”, “Dijital Ekonomi”, “Bilişim Ekonomisi”, “Dot Ekonomisi”, “Enformasyon Ekonomisi”, “Bilgi Ekonomisi”, “Bilgiye dayalı Ekonomi” diye değişik isimler altında adlandırabileceğimiz bir dizi kavramın oluştuğunu anlatıyor.

Bu kavramların ortaya çıkma nedeninin bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmeler olduğuna inanan Sezgin, “Dijitalleşen bir dünyada klasik tanımıyla üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım, ödeme vb. ticari işlemlerin bilgisayar ağları üzerinden yapılması mümkün olmuştur. Elektronik ticaret, iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimine paralel olarak ortaya çıkan teknolojik bir yenilik olup, ticari işlemlerin bir kısmı veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlar. Elektronik ticarette yer alan reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme; teslimat aşamalarını düzenlemek üzere geleneksel pazarlama yöntem ve bilgilerine, internet ve dijital teknolojiyi de ekleyebilen, sosyal ağları pazarlama iletişiminde kullanabilen üretken, yaratıcı ve küresel alanda bağlantılar kurabilen uzmanlar yetiştirmek gerekiyor” diyor

 

Pazar araştırmaları uzmanı da yetişecek

Sezgin, bu açıdan lisans programını başarı ile tamamlayan ve iş dünyasında firmaların stratejik yönlendirilmesi konusunda görev üstlenmek isteyenlere, çağdaş pazarlama anlayışı içinde araştırma tekniklerini öğretmek, yönetim alanında bu bilgileri kullanarak rekabet stratejileri hazırlayıp uygulayacak becerileri kazandırmak, bu kişilerin pazarlama alanında  uzmanlaşarak bütünleşik pazarlama anlayışını uygulamalarını sağlamak istediklerini de ifade ediyor.

Bu programa katılan bireylerin pazarlama yönetimi, pazarlama araştırmaları  ve pazarlama iletişimi konusunda sektörel uygulamalara yönelik yaratıcı ve yenilikçi fikirleri edinmelerini  sağlamak istediklerini de söyleyen Sezgin, pazarlama alanında gerek Türkiye gerek globalleşen dünyanın artan rekabet koşullarında görev alabilecek yüksek lisans öğrencilerinin bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmalarına fırsat vermek ve araştırma sonuçlarını bilim dünyası ile paylaşarak pazarlama alanının gelişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını sözlerine ekliyor.

Sezgin, bu özelliklere sahip öğrenciler yetiştirmek amacı ile planlanan programla ilgili şunları söylüyor: “Programdaki derslerde endüstriyel uygulamalara yönelik çalışmalar ağırlıklı olacak. Program boyunca endüstri-üniversite işbirliğine önem verilecek ve uygun derslerde endüstride başarıya ulaşmış yerli ve yabancı profesyonel yöneticiler bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için seminerlere ve derslere davet edilecekler. Pazarlama alanında uygulamaya dönük çalışmalara ağırlık vermek amacıyla yerli ve yabancı firmalarla işbirliğine gidilerek öğrencilerin gerek proje gerekse staj yapmaları ve bu sayede yurtiçi ve yurtdışı deneyimlerini arttırmaları ile ilgili çalışmalar yapılacak. Program kapsamında hazırlanacak proje ve tezlerden, hakemli bilimsel dergilerde yayınlanabilecek nitelikte makaleler üretilmeye çalışılacak.”

 

İşletme Doktora Programı, Pazarlama Alanı

BİLGİ’nin 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul ettiği İşletme Doktora Programı’nın Pazarlama Alanı, öğrencilerini akademik kurumlarda eğitim ve araştırma konumlarına hazırlamak gibi temel ve birincil amacın yanı sıra, doktora öğrencisine seçmiş olduğu pazarlama alanında sağlam, teorik bilgi birikimi ile birlikte etkin araştırma yöntemlerini öğreterek, akademik literatüre yeni bilgi ve deneyimlerin eklenmesini amaçlıyor. Bunun yanında, iş dünyasına yeni açılımlar sağlayacak, sorunlara çözüm getirecek kapsamda araştırma ve akademik çalışmaları kazandırıyor. 

Programın yapısı ile ilgili bilgi veren Prof. Selime Sezgin, “İşletme Doktora Programı-Pazarlama Alanı’ndan mezun olmak için, on adet dersin tamamlanmasını takiben girilecek yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak gerekiyor. Doktora sonrasında hazırlanacak tezin tamamen özgün olması gerekiyor. Hazırlanacak doktora tezinin bilime yenilik getirmesi, bir bilimsel yöntem geliştirmesi veya bilinen bir yöntemi yeni, farklı bir alanda uygulama niteliklerinden birini taşıması bekleniyor” diye konuşuyor.

Doktora derslerinin tamamlanma süresi dört yarıyıl. Programda dokuz zorunlu, bir seçmeli ders bulunuyor. Toplam on dersi başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınavına girmeye hak kazanıyor. Yazılı ve sözlü aşamalarından oluşan yeterlik sınavını başarıyla tamamlamış öğrenciler doktora tezi yapmaya hak kazanıyor. Programda;  İleri İstatistik, Bilim Felsefesi, Pazarlama Düşüncesi, Tüketici Davranışı Kuramları Analizi, Niceliksel Araştırma Yöntemleri, Pazarlama Araştırması, Pazarlamada Yönetimsel Yaklaşım, Niteliksel Araştırma Yöntemleri, Pazarlama Kuramları Alanında Özel Konular ve seçmeli dersler olacak.

 

Powered by Openmedia