Finansta uzmanlığın yolu BİLGİ’den geçer

Tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim seçenekleriyle geleceğin profesyonellerine bankacılık ve finans yüksek lisans programları sunan bilgi, sektörde söz sahibi uzmanlar yetiştiriyor.

Tüm dünya ülkelerinde sürekli değişime uğrayan finansal sektörü, bir anda gerçekleşen anormal büyümeler ya da tarihi bir finansal krizlerin yaşanması her geçen gün farklı bir boyut daha kazandı. Dolaysıyla finansal kuruluşların önemi de kritik bir hal aldı. Bu kritik ve hassas noktada alanında yetkin profesyoneller yetiştirmek için İstanbul Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans programı ile karşımızı çıkıyor. Tezli ya da projeli olmak üzere iki ayrı örgün eğitim seçeneği sunan programda isteyen bilimsel çalışmalarını devam ettirip akademik dünyada ilerlerken isteyen de iş hayatında da pratik karşılığı olan bitirme projesi ile mezun olduktan sonra finansal kurumlarda üst düzey yönetici, finans dışı kurumlarda ise finans yöneticisi olmaya aday hale geliyor. Hali hazırda sektörde çalışanlar ise bu programa katılarak çevrelerindeki birçok yönetici adayından ayrışma şansı yakalıyor. Programın bir diğer ayrıcalığı ise uzaktan eğitim seçeneğinin bulunması. Türkçe dil seçeneği ile sunulan uzaktan eğitim programı, hem başka illerde yaşasa da BİLGİ farkıyla bu eğitimi almak isteyen hem de İstanbul içerisinde olup vakit ayıramayan adaylar için birebir.

Genç profesyonellerin tercihi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans programı bankacılığın uzmanlık isteyen alanlarında öğrencilerine en üst düzeyde bilgi sunmayı ve mezunlarının çalışma alanlarında pratik anlamda hızla rekabete girebilmeleri için onlara sağlam bir temel sunmayı hedefleyen bir yüksek lisans programı. Tecrübesini ve bilgisini daha üst düzeylere çıkarmayı hedefleyen genç sektör çalışanlarının ve bu sektörlerde çalışmayı düşünen üniversite mezunlarının sıklıkla tercih ettiği bu program, finansta yeni teorik akımları ve geçmişten gelerek günümüzü şekillendiren para ve ekonomi politikalarını merak eden finans meraklılarının da oldukça ilgisini çekiyor. Programa kabul edilirken özellikle dikkat edilen nokta adayların genelde finansa, özelde ise bankacılığa olan ilgileri ve bu alanlardaki hedefleri. Genelde genç finans profesyonellerinin tercih ettiği bu program farklı alanlardan mezunların ve sektör değiştirmek isteyenlerin de ilgi alanında. Programda tezli programa kabul için ALES puanının asgari 55 olması istenirken tezsiz program için ALES şartı aranmıyor.

Dersler alanında uzman profesyoneller tarafından veriliyor

Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans programının toplam süresi iki akademik yıldan ve dördü zorunlu, üçü seçmeli ve bir adet kredisiz tez semineri dersi olmak üzere toplam sekiz dersten oluşuyor. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 21 krediden oluşan ders yüklerini ve kredisiz seminer dersini başarı ile bitirmiş olmaları ve tezlerini savunmaları gerekiyor. Öğrenciler geniş bir çerçeveden ders seçme imkanına da sahip. Dersler alanında uzman profesyoneller tarafından veriliyor. Programa giriş mahiyetinde bir ders olan ve Prof. Dr. Kerem Şenel tarafından verilen “Finans Teorisi ve Bankacılık Uygulamaları”, bir diğer ders olarak eski Pamukbank T.A.Ş.’nin Genel Müdürü ve birçok şirkette yönetim kurulu üyeliği bulunan Bülent Şenver’in verdiği “Finansal Kurumlarda Operasyonel Yonetim” ve önümüzdeki dönem Credit Agricole Yatırım Bankası’nın Hazine Operasyonlarından sorumlu eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Batılı’nın vereceği “Hazine Yönetimi” önemli dersler arasında yer alıyor. Bunların dışında “Teknik Analiz”, “Uluslararası Finansal Yönetim” ve “Finansal Kurumlarda Yönetim ve Strateji” de programın temel dersleri… BİLGİ’de bu programın sahip olduğu en büyük ayrıcalık ders veren hocaların önemli akademisyenlerden oluşmasının yanı sıra bankacılık sektöründe halen veya geçmişte genel müdür/genel müdür yardımcılığı pozisyonlarında bulunan ya da finans şirketlerinde kurucu ortak olan alanlarında bilinen isimlerden oluşması. Bu isimlerin tecrübelerinden faydalanmak, onlarla aynı ortamda bulunmak ve beraber zaman geçirmek mesleki tecrübenin aktarılması noktasında büyük önem taşıyor. Bilindiği gibi yüksek lisans aynı zamanda, popüler deyimle bir “networking”, yani ilgili alanda çevre edinmenin bir yolu olarak da görülebilir. Bu yüzden özellikle uzmanlık gerektiren başlıklarda öğrencilerin gerekli bilgi ve çevreyi edinebilmeleri için sektörden gelen tanınmış isimler titizlikle seçiliyor.

Geniş kariyer olanakları sağlıyor

Günümüzde bir lisans programını bitirmek neredeyse zorunlu görüldüğü için, biraz da üniversiteye giriş sistemi nedeniyle, kişiler istemedikleri veya çok ilgi duymadıkları bölümlerden lisans derecesi almak zorunda kalabiliyorlar. Fakat bu yüksek lisans için geçerli değil. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Program Direktörü Yrd. Doç. Dr. Genco Fas’a göre programa katılan öğrenciler başvurularını daha bilinçli ve belli hedefler doğrultusunda gerçekleştiriyor. Tüm yüksek lisans öğrencileri için de kendi mesleki ve düşünsel gelişimlerini maksimize etmek üzere bir tavır içinde olmaları ve özellikle proje veya tez yazımında, etik değerlerden sapmadan, ortaya çıkartacakları eserin gerçekten toplumun faydasına olacak şekilde kendi çalışmalarının bir ürünü olması gerektiği önerisinde bulunuyor. Bu programdan mezun olanlar iş bulma konusunda da oldukça kolaylık yaşıyor.

Öncelikle programın özellikleri nedeniyle tüm finans şirketleri Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans mezunlarının ilk tercihini teşkil ediyor. Bunun dışında finansal yönetime ihtiyaç duyan ve alanları ne olursa olsun büyük kurumsal şirketler de yine mezunlar için uygun çalışma şartlarına sahip. Diğer yandan akademik çalışmalara ağırlık vermek isteyen ve tez çalışması ile programı bitiren mezunlar, kendilerine doktora çalışması yolu açma ve akademik hayatı fırsatını da yakalayabilir.

Ekonominin temeli: Bankacılık ve finans

Türkiye’nin hem nüfus hem de ekonomik olarak büyümekte olan bir ülke olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Genco Fas yan sanayi olma özelliğimizden sıyrılmak suretiyle her sektörde, ki buna finans da dahil, katma değer yaratan ürünleri üretmek zorunda olduğumuz günlere doğru da hızla koştuğumuzu ifade ediyor ve bu pencereden bakıldığında yurt dışına nazaran Türkiye’de, bilgi açısından donanımlı ve gerekli asgari tecrübeye sahip genç insanların yapabileceği çok şeyin ve değerlendirebilecekleri fırsatlar olduğunu düşünüyor. Ayrıca bankacılık ve finansın ekonominin en önemli temellerinden ikisi olduğu gerçeği ile Türkiye’nin şekillenmesinde gelecekte başrol oynayacağını ekliyor. Bu bağlamda BİLGİ de geleceğin profesyonel bankacı ve finansçılarını yetiştirmek için bazı ayrıcalıklar sunuyor. Hemen tüm banka ve finansal kurumlarla ikili anlaşması bulunan BİLGİ, bu anlaşmalar paralelinde bu kurumlardan gelen adaylara belli oranlarda burs imkanı da tanıyor. Bu programda okuyan öğrencilerin çok büyük bir bölümü sektöre yönelik çalışarak pratik anlamda bir uygulaması olmasını beklenen bir bitirme projesiyle mezun oluyor. Fakat çok sık olmamakla beraber, akademik olarak devam etmek isteyen ve tez çalışması yapmak isteyen adaylara bilimsel makale yazma gereği ile beraber farklı burs olanakları da BİLGİ tarafından sunulabiliyor.

Uzaktan eğitim seçeneği sunuyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Bankacılık ve Yüksek Lisans programı için sahip olduğu en büyük ayrıcalık ise programın bir de uzaktan eğitim seçeneğine sahip olması. “BİLGİ Ailesi olarak uzaktan eğitimi özellikle yüksek lisans öğreniminin çok etkili bir mecrası olarak görüyoruz. Örgün ve uzaktan eğitim arasındaki ilişki tıpkı geçmişte yazılı basın ve internet gazeteleri örneğinde yaşadığımız şeye benziyor. Bugün nasıl artık neredeyse herkes internet üzerinden habere ulaşabiliyorsa aynı şekilde yazılı basın da tirajını artırabiliyor. Bu gelecekte yüksek öğrenimde de böyle olmak zorunda. Eğer kapsayıcı bir üniversite olmak iddiası içindeyseniz ve dünyaya açılmak amacındaysanız farklı coğrafyadaki insanlara da öğrenim götürmek ve bu öğrenimi aynı kalitede vermek zorundasınız” diyen Genco Fas, bu bakış açısı ile hareket eden programın Türkiye’nin çeşitli illerinden ve (şimdilik) Türki Cumhuriyetlerden öğrencileri barındırdığını belirtiyor. Derslerin hocaları sınıf eğitimi veya uzaktan eğitim gözetilmeden aynı isimlerden oluşuyor ve ders içerikleri her iki mecrada da aynı gidiyor. Bir dönemde bir veya iki kez kampüse gelebilen öğrenciler için bir “bir araya gelme” günü organize ediliyor ve öğrenciler ve hocalar ekran görüntüsü haricinde de tanışma fırsatı yakalıyor.

Bankacılık ve Yüksek Lisans Program Direktörü Yrd. Doç. Dr. Genco Fas’ın belirttiğine göre farklı coğrafyalardan gelen adaylar için uzaktan eğitim programı iyi bir çözüm. Bununla beraber bazen İstanbul içinde bile iki nokta arasında trafikten dolayı saatler geçirdiğimizi düşünürsek yoğun çalışma temposuna sahip adaylar da yine uzaktan eğitimi tercih edebiliyor. Örgün eğitim ise her zaman olduğu gibi, özellikle santralistanbul Kampüsü ile bir ortam ve çevre vaat ediyor.  Ayrıca yüksek lisansı kütüphanesi, laboratuarları ve sosyal olanakları ile örgün öğretimde birçok avantaj sunuyor.

Risk yönetimi üzerine bir çalışma

Ekonominin araçlarından biri olan Hedging stratejilerine yani bugünden gelecekteki fiyat riskine karşı korunmayı sağlayan finansal araç veya politikalarına değinen Fas, yatırımcının veya iş adamlarının bu işleme başvurmadaki amaçlarının, gelecekte yaşanacak fiyat değişimlerinden doğacak olumsuz etkileri önlemek ve bu dalgalanmayı zararsız atlatmak ve mümkünse de olumluya çevirmek olduğunu ifade ediyor. “Bizim programımız da finans alanında kariyer yapmayı isteyen genç mezunlara ve finans meraklılarına kişisel kariyerlerinde sanki bir ‘hedging aracı’ gibi katkıda bulunacak. Edindikleri deneyim, bilgi ve unvan hangi alanda kariyer sahibi olmayı hedefliyorlarsa onları olası dalgalanmalardan ve risklerden koruyacak” açıklamasında bulunuyor.

Son dönemde Prof. Dr. Kerem Şenel ile finansal risk yönetimi üzerine bir çalışma gerçekleştiren Genco Fas “Bu, Türkçe terminolojide de kendine İngilizce kullanımı ile yer bulmuş, ‘hedging’ olarak adlandırılan risk yönetimi teknikleri üzerine bir çalışma. ‘Hedging’ ile özellikle endüstriyel firmalar için girdi ve ürün fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisi bertaraf edilmeye çalışılır. Diğer yandan risk yönetimi konusunu rekabet koşullarından bağımsız düşünmek ve her durumda ‘hedging’ yapmaya çalışmak, bazı durumlarda istenenin tam aksi yönde sonuçlar doğurabilir. Örneğin, sektördeki rakiplerinizin ‘hedge’ etmediği bir durumda ‘hedge’ etmeye çalışırsanız kardaki değişkenliğin azalmak bir yana arttığını gözlemleyebilirsiniz. Biz de Kerem Hocamız ile oyun teorisini kullanarak rakiplerin risk yönetimi konusundaki tutumlarının uygulanacak optimal risk yönetim politikasını nasıl belirleyeceği üzerinde bir çalışma gerçekleştirdik. Şu anda yayınlanma aşamasında olan çalışmanın sonuçları firmaların risk yönetimi konusunda nasıl hareket etmeleri gerektiği üzerine pratik anlamda yol gösterici oluyor ve bilinen hedging senaryolarını desteklerken özel durumlar için farklı çözümler sunuyor” diyerek üzerinde çalıştığı projenin ayrıntılarını veriyor.

BANKACILIK VE FİNANS DERS PROGRAMI

Finans Teorisi ve Bankacılık Uygulamaları

Risk Yönetimi ve Türev Ürünler

Finansal Analiz ve Raporlama

Tez Semineri

Finansal Kurumlarda Yönetim ve Strateji

Finansal Kurumlarda Operasyonel Yönetim

Para ve Finans Sistemi

Finansal Ürün Yapılandırma ve Risk

Hazine Yönetimi

Bankacılıkta Güncel Konular

Yönetim Muhasebesi

Şirket Finansmanı

Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar

Finansal Varlıkların Değerlemesi ve Portföy Yönetimi

İleri Finansal Uygulamalar

Para ve Finans Sistemi

Finansal Piyasalar ve Ekonomik Performans

Yatırım Bankacılığı

Teknik Analiz

Stokastik Süreçler

Yatırım Yönetimi

Finansal Ekonomi için Sayısal Metodlar

Türevsel Ürünlerin Fiyatlandırması

Sayısal Finansta Nümerik Metodlar

Davranışsal Finans

Kurumsal Finans

Türkiye Ekonomisi üzerine Güncel Tartışmalar

Finansal Hesaplamalar

Finans için Makroekonomi

Risk Yönetimi

İleri Finansal Modelleme

Uygulamalı Kurumsal Finans

Çokuluslu Finansal Yönetim

Dış Ticaret Finansmanı

Yatırım Bankacılığı

Powered by Openmedia