Halkla İlişkiler programı, dijital içerikle zenginleşiyor

İletişimin dijital boyutunu müfredatına yansıtmaya devam eden Halkla İlişkiler Programı, stratejik iletişim eğitimini dijital becerilerle de zenginleştiriyor. Programa katılan son sınıf öğrencilerinin yaptığı dijital projeler dikkatleri üzerine çekiyor.

Halkla İlişkiler disiplininde akademik anlamda birçok yeniliğe öncülük eden İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Lisans Programı, iletişim alanında dijital boyutun giderek önem kazanması doğrultusunda, müfredatına teorik ve pratik anlamda dijital içerikli dersler kattı ve mevcut ders konularını yeniledi. Bu yeniliklerle birlikte BİLGİ’nin Halkla İlişkiler Programı, öğrencilerin gerçekleştirdiği dijital projelerle de dikkat çekmeye başladı. Bu kapsamda; son sınıf öğrencileri Halkla İlişkiler Laboratuarı dersinde İstanbul temalı konu başlıkları altında bir yandan İstanbul’u yeniden keşfederken bir yandan da düşüncelerini açılan ortak blog’da paylaşıyor.

Facebook ve Twitter gibi sosyal medya mecraları üzerinden öğrencilere ve iletişim profesyonellerine ulaşmayı hedefleyen Halkla İlişkiler Programı, bu mecralar üzerinden öğrencilerine program hakkında güncel bilgiler iletiyor, fayda sağlayabilecek makaleler sunuyor ve iletişim sektörünün güncel gelişmelerini aktarıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka, sosyal medya mecralarının kullanımı ve müfredatın dijital özellikler kazanması hakkında, “Enformasyonun ve iletişim kanallarının dijitalleştiği günümüz dünyasında, öğrencilerimiz ile geleneksel yolların dışında da etkileşime geçiyoruz. Sosyal medya mecralarımız ile takipçilerimiz ve öğrencilerimizle sürekli olarak iletişim halinde kalabilirken, birçok dersimizin çevrimiçi içeriğini belirlediğimiz hashtag’ler ile Twitter üzerinden paylaşıma sunuyoruz” diyor.

Dijital ile güncel konular entegre ediliyor

Programda, Dijital Halkla İlişkiler Uygulamaları üzerine ders veren Öğretim Görevlisi Ercüment Büyükşener ise, programın dijital özelliklerle desteklenmesi hakkında şunları söylüyor: “Halkla İlişkiler Programı olarak derslerimize dijital iletişimde güncel konuları entegre çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Günümüzde Türk halkının yoğun kullanımı olan Facebook ve Twitter gibi platformların, öğrencilerin ders ile etkileşimi için kullanılması ve yazılan ödevlerin blog içeriği olarak yapılandırılması bu entegrasyonun ilk hamleleri.  Programın dijital entegrasyonu sadece Facebook ve Twitter gibi platformların kullanılması ile gerçekleşmiyor, ders içeriğinin yaratılması ve yönetilmesinde farklı dijital ve mobil araçların kullanılması ile güncel bir zemin hazırlanıyor. Ders saati dışında öğrencinin kişisel görüş, öneri ve paylaşmak istediği makaleleri programa/derse ait dijital platformlara aktarması, diğer öğrencilerin buna yorum yapıyor olması da dersler ve gündelik hayat arasında organik bir bağ yaratıyor. Programımızın dijital entegrasyonu ve gelişimi, öğrenciöğretmen arasında 7/24 bir bağ kurulmasını ve içerik paylaşımını mümkün kılıyor”.

Program öğrencilerinden Burcu Yavaş da; “Öğrenciler olarak sorumlu olduğumuz projeler kapsamında, üretme aşamasından, teslim aşamasına kadar dijital mecraları kullanarak, dönem boyunca bilgi teknolojilerinin bir parçası oluyoruz. Uygulama ağırlıklı derslerde, hocalarımız bizleri dijital alanları kullanmaya teşvik eden, entegre bir eğitim yapısını öne çıkarmaya çalışıyor” diyerek bu çalışmanın kendileri açısından faydalarını anlatıyor. İkinci sınıf öğrencilerinden Cem Funda ise program hocalarının öğrencilere “Siz dijital dünyanın yerlileri, biz ise dijital dünyanın göçmenleriyiz” diyerek, dijital dünyaya dair çok sayıda dersin halkla ilişkiler perspektiflerini zenginleştirdiğini belirtiyor. Dijital iletişim üzerine birçok pratik uygulamayı hayata geçirmeyi hedefleyen programın sosyal medya mecralarına  www.twitter.com/bilgi_pr ve www.facebook.com/bilgipiar adreslerinden erişilebiliyor.

Sektörel işbirlikleri de var

1998 yılında kurulan BİLGİ’nin Halkla İlişkiler Lisans Programı, TÜHİD, İDA ve KİD gibi sektörel dernek ve kuruluşlarla yaptığı stratejik işbirlikleriyle öğrencilerine teorik ve pratik bilginin iç içe olduğu bir eğitim müfredatı sunmayı hedefliyor. Programın, teori ve uygulamanın bütünleşik bir yapıda bulunduğu, teorik bilgiyi deneyimleme şansı tanıyan ve öğrencilerin sosyal konular üzerine farklı perspektifler edinmesini amaçlayan bir lisans programı olarak tasarlandığını dile getiren Halkla İlişkiler Programı Öğretim Görevlisi Bârika Göncü, bu zamana kadar gerek halkla ilişkiler üzerine yapılan akademik projelerle gerekse sektörel dernek ve kuruluşlarla yapılan anlaşmalarla farklılaşan programın akademik kadrosunda bulundurduğu birçok değerli isim ile de dikkat çektiğini vurguluyor.

Halkla ilişkilerin duayeni olarak kabul edilen Betûl Mardin’in de aralarında olduğu birçok akademisyen ve halkla ilişkiler profesyonelini akademik kadrosunda bulunduran programın, öğrencilerine nitelikli ve iletişim dünyasının güncel tartışmalarını yakından takip eden bir eğitim modeli sunmayı hedeflediğine dikkat çeken Göncü, “Kuruluşundan bugüne kadar oluşturduğu kuramsal gelenek ve iletişim sektörüne gerekli donanımları kazanmış kalifiye eleman ve danışman yetiştirme faaliyetiyle farklılaşan program, teori ve pratiğin bir arada olduğu bütünleşik bir eğitim modeli üzerine çalışmalarını inşa ediyor” diye konuşuyor.

Bu kapsamda; birçok pratik uygulamayı lisans öğrenimi süresince sunmayı misyon edindiklerini söyleyen Bârika Göncü, öğrencilere bilgilerini deneyimleme ve test etme şansı tanıdıklarını belirtiyor. “Sektörel kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirdiğimiz güçlü işbirlikleriyle de dikkat çeken programımızdan, iletişim sektörünün dinamiklerine aşina ve bu dinamikleri, stratejik anlamda analiz edebilen öğrenciler mezun etmeyi hedefliyoruz” diyen Göncü, iletişim ve iletişim süreçlerine ilgi duyan,  sosyal konular hakkında bilinç sahibi olmayı amaçlayan ve dijitalleşen toplum dinamiklerini anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan adayların bu programı tercih edebileceğini düşünüyor.

Program toplam 537 mezun verdi

Günümüzde ulusal ve uluslararası siyasi arenadaki gelişmeler, çevre sorunları, iş güvenliği, sosyal sorumluluk olgusu gibi toplumun genelini ilgilendiren konular ve bu konulara ilişkin kurumların stratejik iletişim yönetim süreçlerinin, halkla ilişkiler iletişim nosyonunun faaliyet alanına girdiğini ifade eden Göncü, “Öğrenciler, program kapsamında alacakları eğitim ile bir kurumu anlama, analiz etme, strateji ve kimlik geliştirme, kurumsal yapıyı çözümleme, paydaşlarla iletişimi yönetme ve sorunlara çözümler üretme gibi yönetim kabiliyeti ve uzmanlık gerektiren görevleri yerine getirebilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olarak mezun oluyor” diyor.

Bugüne kadar 537 öğrencinin mezun olduğu programda, 2011-2012 akademik öğrenim dönemi itibariyle 283 öğrenci bulunduğu bilgisini veren Göncü, programda verilen derslerle ilgili ise şunları söylüyor: “Halkla ilişkiler üzerine güncel tartışma ve gelişmeler doğrultusunda müfredatını sürekli olarak geliştirmeyi ilke edinen program, bu kapsamda öğrencilere mesleki anlamda gerekli donanımı ve niteliği sağlayacak dersleri bünyesinde bulunduruyor. Program, Stratejik Halkla İlişkiler, Halkla İlişkilerde Güncel Konular, Halkla İlişkilerde Etik, Halkla İlişkilerde Dijital Yaklaşımlar ve Halkla İlişkilerde Pazarlama İletişimi gibi derslerle mesleki bilgileri pratik anlamda sunarken, Dijital Kültürler, İletişim Teorileri gibi dersler ile de iletişimin teorik anlamda farklı boyutlarını kapsıyor. Geniş bir seçmeli ders yelpazesini bünyesinde bulunduran program, öğrencilerine iletişimin farklı dallarında uzmanlaşma ve farklı perspektifler edinme şansı da tanıyor.”

Programın kadrosundan da söz eden Göncü, stratejik iletişim yönetiminin farklı alanlarında uzmanlaşmış akademisyenleri ve iletişim danışmanlığı sektörünün önde gelen danışmanlarını bir araya getirdiklerini söylüyor. Aralarında Betûl Mardin, Meral Saçkan, Edip Emil Öymen, Azime Acar, Ercüment Büyükşener’in ve kendisinin de olduğu iletişim danışmanları ile Başak Uçanok, Güneş Ekin Aksan ve Erkan Saka gibi uzman akademisyenlerin, program öğrencilerine çok yönlü bir donanım kazandırdığını belirten Göncü, programın kendi akademik kadrosunun yanı sıra, İDA (İletişim Danışmanları Ajansları Derneği) ve KİD (Kurumsal İletişim Danışmanları Derneği) gibi meslek örgütleriyle yaptığı işbirlikleri ile de öğrencilerini desteklediğini sözlerine ekliyor.

Mezunların çalışma alanları çok

Bârika Göncü, BİLGİ Halkla İlişkiler Programı’ndan mezun olan öğrencilerin kamu kurum ve kuruluşlarından şirketlere, sivil toplum kuruluşlarından farklı toplumsal örgütlenmelere uzanan birçok kurum ve kuruluş bünyesinde çalıştığını dile getiriyor. Göncü’ye göre, pratik odaklı bir eğitim anlayışını kendine misyon edinen BİLGİ’nin Halkla İlişkiler Programı, müfredatında bulunan birçok pratik merkezli ders ile öğrencilerine iş hayatının kapılarını eğitim hayatının henüz başında açıyor. Öğrencilerine aldıkları teorik bilgiyi sayısız pratik olanak ve uygulama ile test etme ve deneyimleme şansı tanıyan program, kamuoyunda ses getiren birçok projeyi öğrencilerin doğrudan çalışmaları ile hayata geçiriyor. Öğrenciler programın İDA ile yapmış olduğu işbirliği sonucunda, İDA’ya üye bulunan iletişim ajanslarında “externship”  imkânı bulurken, İDA tarafından dönemsel olarak gerçekleştirilen eğitimlere de ücretsiz olarak katılma olanağına sahip oluyor.

Powered by Openmedia