Kariyer yapmak isteyen 5 bin kişi BİLGİ Eğitim’de öğrenci oldu

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin yaşam boyu eğitim merkezi Bilgi Eğitim’den üç yılda 5 bin kişi sertifika aldı. Kariyer yapmak veya kişisel gelişimini sağlamak isteyenlerin artan talebi nedeniyle merkezde 100 olan eğitim programı sayısı bu yıl 150’ye çıkarılırken katılımcı sayısının da 2 bin 500’ü aşması bekleniyor.

 

Bilgi Eğitim’de üç yılda 5 binden fazla kişi kariyerine ve kişisel gelişimine yatırım yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin yaşam boyu eğitim merkezi Bilgi Eğitim’in, hizmet vermeye başladığı Haziran 2010’dan beri sertifika programları büyük bir ilgi görüyor. Sadece 2013 yılında 2 bin kişiye eğitim verildi. 2014 yılında ise hedef 2 bin 500’e çıktı. 100 olan eğitim programı sayısını artan talep nedeniyle bu yıl 150’ye çıkaracaklarını açıklayan Bilgi Eğitim Koordinatörü Selim Sansino, “Türkiye’de sürekli eğitim kültürü henüz gelişmekte olan bir alan ama çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bilgi Eğitim de bu konuda öncü konuma geldi” dedi. 2013 yılında en büyük ilgiyi  “Dijital Pazarlama”, “Arabuluculuk”, “Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler”, “Edebiyat Okulu”, “Yönetici Programları” ile “Stratejik Yönetim ve Planlama”, “Yaratıcı Yazarlık” programlarının gördüğünü hatırlatan Sansino, yeni yılda yepyeni programların da açılacağını ifade etti.

Bilgi Eğitim’in eğitim programlarına katılanların sosyal ilişkilerini geliştirme ve mesleki programlar sırasında networklerini büyütme imkanına kavuştuklarını da hatırlatan Selim Sansino, “Mesleki programlarımıza katılanlar arasında kendi işini kuran ve eğitimin ardından teknik destek verdiklerimiz oldu” açıklamasını yaptı.

 

Üniversite-sektör bütünlüğü

Bilgi Eğitim olarak eğitim uygulamalarında standart oluşumların ötesinde eylemsel sorumlulukla hareket ettiklerini ve üniversite-sektör bütünlüğünü sağlayarak takım başarısının sağlanmasını hedeflediklerini dile getiren Sansino, şöyle konuştu: “Bilgi Eğitim, tüm disiplinlerden alanında uzman profesyonelleri ve akademisyenleri bir araya getiren eğitimci kadrosu ile sektörel programların yanı sıra kültür-sanat programlarının ve deneyimlerinin paylaşıldığı bir merkez. Çok amaçlı ve katılımcı bir organizasyon niteliği taşıyan Bilgi Eğitim, katılımcılarına bireysel ve kurumsal eğitimler, araştırma ve analizler, ulusal-uluslararası projeler, sertifikasyon hizmetleri sunarak seminerler ve konferanslar ile rekabet gücünün artırılması ve kişisel gelişimin desteklenmesine öncülük ediyor.”

Selim Sansino, Bilgi Eğitim’de herkese açık tüm sektörlerde çalışan profesyonellerin veya yeni mezun bireylerin kendilerini güncel bilgilerle geliştirebildiği İstanbul Bilgi Üniversitesi sertifikasına sahip olma hakkı veren eğitimlerin yanı sıra kurumların ve katılımcıların ihtiyaçlarına göre hazırlanan üniversitenin kampüsünde ya da şirketlerin merkez ya da bölge müdürlüklerinde düzenlenebilen kurumsal eğitimlerin de bulunduğunu belirtti.

 

Sevdiklerine eğitim hediye ettiler..!

Bilgi Eğitim’deki sertifika programlarının aynı zamanda ailelerde bir hediye aracı haline geldiğini de aktaran Sansino “Geçtiğimiz dönemlerde sevdiklerine hediye olarak eğitim programı alan çok oldu” dedi. Kısa süreli eğitim programlarının 2 ile 8 hafta, uzun süreli programların ise 3 ay ile 2 yıl arasında değişiklik gösterdiğini hatırlatan Selim Sansino, programların maliyeti hakkında ise şu bilgileri verdi: “Kültür-sanat programları 300-600 TL arasında değişiyor. Mesleki programlar ise konu ve süresine göre 1.000-3.000 TL arasında farklılaşıyor.”

Sansino, Betûl Mardin’den Deniz Ülke Arıboğan’a, Murat Belge’den Barış Müstecaplıoğlu’na alanında uzman profesyonellerin ve akademisyenlerin ders verdiği eğitimler sonrası verilen sertifikaların bireylerin kariyer planlamalarında önemli rol oynadığını da sözlerine ekliyor.

Dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında Türkiye’de sürekli eğitim kültürünün gelişmekte olan bir alan olduğunu söyleyen Sansino, şu an için gerekli ilginin arzulanan seviyede olmadığını ancak ilerleyen dönemlerde bu kültürün yerleşmesiyle sürekli eğitim merkezlerinin öneminin daha da artacağını düşünüyor.

Sansino, “Sürekli eğitim merkezleri ülke çapında eğitim ve kurs faaliyetlerinin artması ve bunun için işbirliklerinin geliştirilmesi ile birlikte herkesin ihtiyaçlarına ve standartlarına uygun eğitimler ve programlar sunabilecek. Bunun için tüm sürekli eğitim merkezlerinin kullanabileceği ortak kavramlar ve terimler oluşturabilmek ve bununla ilgili diğer kurumlarda kabulünü ve bireylerin yetkin, verimli, topluma daha yararlı hale gelmelerini sağlamak ve eğitimlerin kalitesini arttırmak amaçlanıyor” diyor.

Türkiye’de sertifika programlarıyla alınan eğitimlerde katılımcıların neler beklediği konusunda da bilgi veren Sansino şöyle konuşuyor: “Öncelikle bu eğitimlerde katılımcılar yaşam boyu öğrenme yöntemiyle ve değişken öğrenme yöntemleri ile edinecekleri sertifikaları iş hayatlarında kullanmayı bekliyor. Verdiğimiz sertifikaların bireylerin kariyer planlamalarında önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Ancak sertifikaların iş hayatında tam anlamıyla kullanılabilir ve tam anlamıyla geçerli olabilmeleri için kurumsal akreditasyonların oluşturulmuş olması gerekiyor.”

 

Herkese ve kurumlara eğitimler

Bilgi Eğitim olarak sektörün eğitim uygulamalarında standart oluşumların ötesinde eylemsel sorumluluk taşıdıklarını, üniversite-sektör bütünlüğünü sağlayarak bugün ve gelecekte takım başarısının sağlanmasını hedeflediklerini ifade eden Selim Sansino, merkezin herkese açık ve kurumsal eğitimleri ile ilgili şu bilgileri veriyor: “Herkese açık eğitim programlarımıza, tüm sektörlerde çalışan profesyoneller veya yeni mezun olan bireyler katılarak kendilerini güncel bilgilerle geliştirebilir ve İstanbul Bilgi Üniversitesi sertifikalarına sahip olabilirler. Eğitim maliyetlerini azaltacak stratejilere sahip kurumlar ve dağıtım kanalları için ihtiyaçları belirleyerek personellerin etkinlik düzeylerinin artırılmasına destek sağlayan kurumsal eğitimlerimiz ise, her alandaki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere teori ve pratiğin kombinasyonunu sunuyor. Kurumların ve katılımcıların ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitimler isteğe bağlı olarak BİLGİ’nin kampüslerinde veya şirketlerin merkez ya da bölge müdürlüklerinde düzenlenebiliyor.”

Bilgi Eğitim’in diğer sürekli eğitim merkezlerinden farkı olduğuna inanan Sansino, yaşam boyu eğitim kavramlarının farklılaştığı ve değiştiği günümüzde, pazara yönelik küresel ve bölgesel gelişimleri ele alarak üniversite-sektör işbirliğini tesis eden Bilgi Eğitim’in tüm disiplinlerden pratisyenleri ve akademisyenleri bir araya getiren eğitimci kadrosu ve profesyonelleri ile sektörel programların, kültür ve sanat programlarının ve deneyimlerin paylaşıldığı bir merkez olduğunu ve bu özelliğiyle farklılaştığını dile getiriyor.

“Çok amaçlı ve katılımcılı bir organizasyon niteliği taşıyan Bilgi Eğitim, katılımcılarına bireysel ve kurumsal eğitimler, araştırma ve analizler, ulusal ve uluslararası projeler, sertifikasyon hizmetleri sunarak, seminerler ve konferanslar ile rekabet gücünün artırılması ve kişisel gelişimin desteklenmesine öncülük ediyor” diyen Sansino, Bilgi Eğitim’de eğitim programlarının nasıl belirlendiği konusunda ise; “Bilgi Eğitim için sürekli eğitim standartları ve uygulamaları stratejik bir süreçtir. Genel hedeflerin belirlenerek geleceğe yönelik vizyon oluşturulması, eğitimlerin değerlendirilmesi ve etkilerinin artırılması, programların bir kısmının sözleşmelerle sektörel bazda kurumlarla paylaşılması ve ihtiyaçların belirlenerek çözüm ortaklıklarının tesis edilmesi eğitimlerin yapılandırılmasında kurumsal önceliklerimizdir” diye bilgi veriyor.

 

Güncel eğitimler veriliyor

Türkiye’de insanların kişisel gelişim ve eğitimlerine gerekli zamanı ve bütçeyi ayırmadıklarını söyleyen Sansino, genelde ilk etapta bütçeden eğitim giderlerinin kısıldığını belirtiyor. Bilgi Eğitim’de alınan eğitimler sırasında sosyal ilişkilerin geliştiğini yeni arkadaşlıkların kurulduğunu anlatan Sansino, mesleki programlarda katılımcıların eğitmenler sayesinde networklerini geliştirebildiğine dikkat çekiyor.

Mesleki programlardan sonra zaman zaman girişimcilik konusunda teknik destek isteyen ve bu yönde çalışmalar yürüten katılımcıların olduğunu, eğitimlerden sonra katılımcılarla olan bağı koparmadan her türlü desteği vermeye devam ettiklerini ifade eden Selim Sansino, Bilgi Eğitim’de verilen eğitimlerin güncel konuları kapsadığını belirtiyor. Sansino, “Ayrıca katılımcılardan gelen talepler doğrultusunda da programlar dizayn edilip eğitimler açılıyor. Bu nedenle katılımcılar ihtiyaç duydukları, ilgi alanları olan, merak ettikleri konularda eğitimlere Bilgi Eğitim sayesinde ulaşabiliyor. Umarım biraz olsun eğitimlerimiz sayesinde hayallerini gerçekleştirmelerinde yardımcı olabiliyoruz” diyor.

Katılımcıların yaş gruplarıyla ilgili de bilgi veren Sansino, Katılımcılar için alt yaş sınırının 18 olduğunu, 18 yaşın altındaki katılımcılar için velisinin imzasını istediklerini, bunun dışında her yaştan katılımcıların ilgilendikleri programlara katılabildiğini dile getiriyor.

Bilgi Eğitim’de Betül Mardin, Deniz Ülke Arıboğan, Murat Belge, Ferda Keskin, Süha Oğuzerten, Sema Kaygusuz, Bülent Somay, Sevin Okyay Mete Tuncay, Doğu Yücel, Barış Müstecaplıoğlu, Celil Oker, Jale Parla gibi duayen isimler eğitim veriyor.

 

Bilgi Eğitim’in faaliyet kolları

 

1-Eğitim ve öğretim

Sertifika programlarına yönelik etkinlikler

Eğitim yöntemlerine yönelik etkinlikler

Bireysel gelişimi destekleyen uygulamalara yönelik etkinlikler

 

2-Kurumsal faaliyetler

Kurumların ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler

Disiplinler arası çalışmalara yönelik etkinlikler

Uluslararası etkinlikler

 

3-İş ortakları ve paydaşlarla etkileşim

Work Shop ve Case Study

Üniversite-sektör işbirliğine yönelik etkinlikler

Sosyal sorumluluk projelerine yönelik etkinlikler

 

2014 yılında gerçekleşecek eğitimlerden bazıları

-İnsan Kaynakları Programları

-Finansal Programlar

-Stratejik Yönetim Programları

-Kurumsal İletişim ve Halka İlişkiler Programları

-Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Programları

-Enerji Sektörü Programları

-Kalite Uzmanlığı Programları

-Fotoğrafçılık Programları

-Borsa ve Sermaye Piyasası Programları

-Koçluk Programları

-Yönetici Geliştirme Programları

-Kültür-Sanat Programları

-Yabancı Dil Programları

-Perakende Sektörü Programları

-Spor Sektörü Programları

-Risk Yönetimi Programları

-Bankacılık ve Sigortacılık Programları

-Medya Planlama Programları

-Televizyonculuk Programları

-Hukuki Programlar

-Psikoloji Programları

-Gayrimenkul Sektörü Programları

-İlaç Sektörü Programları

-Otomotiv Sektörü Programları

Powered by Openmedia