Kurumlara örgütsel psikoloji uzmanları

Bu yıl BİLGİ’de başlatılan örgütsel psikoloji yüksek lisans programı,  iş dünyasınının ihtiyacı olan uzman psikologları ve danışmanları yetiştirmeyi hedefliyor. Programa katılanlar bir de Alliant International University’den Endüstri-Örgüt Psikolojisi Sertifikası alabiliyor.

Örgüt Psikolojisi, çalışan insanların motivasyonunu, verimliliğini, etkinliğini belirleyen unsurları, birey, grup ve kurum ölçeğinde ele alarak, hem birey hem de kuruluşların performansını artıracak yaklaşım ve araçları araştıran ve geliştiren bir alan. Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi, özel ya da kamu sektörü, küçük ya da büyük ölçekli, kâr odaklı ya da sivil toplum örgütü özelliğinde her türlü kurum aslında bünyesinde örgüt psikolojisinin prensiplerini bilen, endüstri psikolojisinin geliştirdiği uygulamaları nasıl hayata geçireceği konusunda bütünsel bakışı olan kişilere ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacı fark eden İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010-2011 öğretim yılı güz döneminde Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı başlattı. Henüz çok yeni olan bu programla, ülkemizdeki kurumların bu yöndeki ihtiyaçlarına cevap verecek uzmanlar yetiştirmek BİLGİ, aynı zamanda, psikoloji bölümlerinden mezun olan adaylar için endüstri ve örgüt psikolojisi alanında iş bulma fırsatı da sunuyor.

Mezunlara bu yönde bir kariyer gelişimi için açılım sağlayan Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı, mezunlarına özel sektör, kamu kurumları ve gönüllü kuruluşlarda dahili ve harici danışmanlık hizmetlerini de kapsayan alanlarda kariyere hazırlayan danışmanlık becerileri sağlıyor.

Programı sonunda Alliant’tan sertifika

Programdaki belirli dersleri tamamlayan öğrencilere, ABD’de uygulamalı psikoloji alanındaki çalışmaları ile tanınan Alliant International University’deki Marshall Goldsmith School of Management tarafından “Endüstri-Örgüt Psikolojisi Sertifikası” veriliyor. Ayrıca, bu sertifikayı alan öğrencilerin Alliant’ta Endüstri-Örgüt Psikolojisi Doktora Programı’na başvurmaları durumunda söz konusu sertifikayı almış olmaları göz önünde bulunduruluyor.

Program için hedef kitle; örgüt psikolojisi ve insan kaynakları yönetimi alanlarına ilgi duyan, bu alanlarda kariyer sahibi olmak isteyen, halen bu alanlarda çalışan, kendini teorik ve pratik açıdan geliştirmek isteyen, kurum içi ve dışı danışmanlık yapmayı hedefleyen kişilerden oluşuyor. Aynı zamanda Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Psikoloji Bölümü Başkanı olan Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörü Prof. Dr. Diane Sunar, program fikrinin 2005 yılında oluştuğunu dile getiriyor. O dönem Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın büyük bir başarı gösterdiğine dikkat çeken Sunar, bu başarının ardından Psikoloji Bölümü olarak genel bir strateji ile kaliteli bir lisans programının yanı sıra, öğrencilere profesyonel bilgi ve beceri kazandıracak yüksek lisans programları açmaya karar verdiklerini dile getiriyor. Psikoloji bölümü, iki yüksek lisans programını kaldırabilecek büyüklüğe kavuştuğunda, Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı açmak için YÖK’e başvurduklarını açıklayan Sunar, biraz daha büyüdüklerinde başka profesyonel programlar da açacaklarının müjdesini veriyor.

Önceliği örgütsel psikolojiye vermelerini, “Psikoloji mezunlarının önemli bir kısmı profesyonel olarak bu alanda çalışmak istiyor, çünkü bu alan müthiş bir gelişim gösteriyor” diye açıklayan Sunar’a göre, neredeyse herkes şu veya bu şekilde örgütlerle çalışıyor. Özel sektör, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşlarından her kurumda çözülecek örgütsel problemler bulunuyor. O yüzden bu konuda iyi eğitim görmüş, yetkinlik kazanmış profesyoneller için çok iyi fırsatlar var. Programa ilave açtıkları sertifika programı ile ilgili de bilgi veren Prof. Sunar, Alliant ile zaten endüstri-örgüt psikolojisi konusunda nasıl bir işbirliği yapılabileceği konusunda görüştüklerini, yüksek lisans programının hayata geçmesi ile işbirliğinin en uygun şeklinin bir sertifika programını hayata geçirmek olduğunu düşündüklerini ifade ediyor.

Psikologlar iş dünyasına uygun yetiştiriliyor

Programın kapsamının sadece örgüt psikolojisi ile sınırlı olmadığına dikkat çeken Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. İdil Işık, endüstri psikolojisi konularının da kapsam içine alındığını belirtiyor. Örgüt ve endüstri psikolojisi arasındaki farkı ve ilişkiyi açıklayan Işık bu konuda şunları söylüyor: “Örgüt psikolojisi, çalışma ortamlarındaki insanların davranışlarını anlamak ve açıklamak için özellikle sosyal psikoloji ve bireysel farklılıklar teorilerini uygulayan, daha teorik çalışmaların yapıldığı bir alan. Endüstri psikolojisi ise, eleman seçimi, performans değerlendirme, ücretlendirme ve kariyer gelişimi gibi insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarına yönelik çeşitli araçları ve yöntemleri geliştiren, bu yöntemlerin etkinliğini araştıran bir alan. Örgüt psikolojisi ile karşılaştırıldığında endüstri psikolojisi daha uygulamalı bir alan; ancak gerekli araçların yapılandırılması için örgüt psikolojisi araştırmalarının bilgi birikimine ihtiyaç var.”

Psikologları iş dünyasındaki süreçlere ve problemlere yönelik uygulamalı çalışmalar yapmak üzere yetiştiren bu programda, bu iki alanın dengeli bir şekilde verildiğini söyleyen Işık, programda ele aldıkları konuların doğrudan kullanımını, kurumların insan kaynakları yönetimi departmanlarında gördüklerine dikkat çekiyor. “Performansı etkileyen birey, grup ve kurumla ilgili değişkenleri tanımlamak, bu değişkenler arasındaki ilişkileri modellemek ve bu modellerden yola çıkarak hayata geçirilecek sistemlere karar vermek için sistematik bir yaklaşım gerekiyor” diyen Işık, endüstri ve örgüt psikolojisinin bu sistematik bilgiyi bize sunması açısından kritik önem taşıdığını ve tüm dünyada çok sayıda araştırmacı ve uzmanın bu alanda çalıştığını söylüyor. Ülkemizde ise, bu konuda eğitim veren program sayısının sınırlı olduğuna dikkat çeken Işık, sanayi merkezi olan İstanbul’da bile bu alanda lisans üstü eğitim çalışmalarının daha yakın zamanda yaygınlaştığını belirtiyor.

Program, danışmanlık becerileri kazandırıyor

BİLGİ’de verilen toplam 37 krediden oluşan bu programın bu alanda danışmanlık yapmak isteyen kişilere gerekli becerileri de kazandırdığının altını çizen Işık, sadece bu öğretim amacını taşıyan mesleki uygulamalar ve danışmanlık becerileri gibi dersler olmasının yanında, bu konsepti tüm derslerin içine de yerleştirdiklerini ifade ediyor. Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın birinci yılı, örgütlerin sosyal psikolojisi, örgütsel davranış, örgüt kuramları, işletme yönetimi, insan kaynakları yönetimi derslerinden oluşuyor ve Psikoloji Bölümü ve İnsan Kaynakları Yönetimi Programı öğretim elemanları tarafından veriliyor. İkinci yılın kapsamında yer alan 12 kredilik örgütsel değişim ve gelişim, çalışan eğitimi ve gelişimi, işe alım, seçme ve değerlendirme dersleri Alliant ile düzenlenen sertifika programı olarak yapılandırılmış durumda ve Alliant öğretim kadrosu tarafından veriliyor.  Bunların yanında ikinci yıl sunulacak olan, ileri araştırma yöntemleri, bir seçmeli ders ve bir uygulama projesi yine Bilgi Psikoloji bölümü kadrosu tarafından yürütülecek. Işık, “Proje dersimiz, dört döneme yayılan derslerde kazanılan bilgi ve becerilerin entegre şekilde kullanılmasına imkan verecek uygulamalı bir çalışmadır” diyor. Işık’a göre, “Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İnsan Kaynakları Yönetimi Programı ve Alliant International University üçlüsünün ortak bir ürünü.”

Her yıl 25 öğrenci alınacak

Endüstri ve örgüt psikolojisinin, çoğu lisans öğrencisinin uzmanlaşmak için aklına gelen ilk seçenek olmadığını düşünen İdil Işık, öğrencilerin klinik alanlara yöneliminin daha fazla olduğunu belirtiyor. Ancak, endüstri ve örgüt psikolojisi konusunda lisans programlarında verilen seçmeli derslerin öğrencileri farklı branşlarla tanıştırmak için çok işlevsel olduğuna inanan Işık, “Biz de endüstri ve örgüt psikolojisi lisans derslerimizle öğrencilerimizin ilgisini uyandırmaya çalışıyoruz” diyor. Işık, programa her yıl 25 öğrenci kabul etmeyi planladıklarını açıklıyor.

Çalışanlar için sertifika programı

“Endüstri-Örgüt Psikolojisi Sertifikası” ile ilgili de bilgi veren Işık, temel insan kaynakları yönetimi konularının güncel ve uluslararası literatüre odaklanacak şekilde verileceğini söyleyen Işık, “Sürekli değişen ortamlarda kurumların değişime nasıl tepki vereceği, yöneticilerin bu değişimi nasıl yöneteceği ve çalışanların değişime nasıl uyum sağlayacağı ayrı bir dersle ele alınıyor. Proje yönetiminin temel ilkelerini öğrenecekleri bir ders ile danışmanlık becerilerini uygulamalı bir proje ile hayatın içinden deneyim kazanmalarını sağlayacak bir çalışma yaptırılıyor. Bu çalışmada görevli öğretim elemanlarımız, bireysel ve grup süpervizyonu veriyor” diyor.

Yüksek lisans programına çalışanların ilgi göstereceğini düşünen Işık, bu nedenle, çalışanların derslere devam etmesini kolaylaştıracak, uzaktan ve internet tabanlı öğretim gibi yeni öğretim tekniklerini de uygulamaya geçirecek bir öğretim metodunu kullanmak istediklerini belirtiyor.

Yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin sertifika programına doğal olarak kayıtlı olacaklarını söyleyen Işık, bu nedenle programa katılmak isteyenlerin, kayıt dönemi başladığında ellerini çabuk tutup başvurularını yapmaları gerektiğine, özellikle sertifika programı için ilk başvuranların öncelik sahibi olacağına dikkat çekiyor. Sertifika ile öğrencilerin uluslararası bir öğretim ağına erişebilmesini de amaçladıklarını sözlerine ekleyen Işık, diğer taraftan ALES gibi formalitelere zaman ayıramamış, ancak kişisel gelişimlerini destekleyici ve aynı zamanda üniversitelerin kişisel gelişim eğitimlerinden yararlanmak isteyen kişiler için sertifika programının iyi bir fırsat olacağını vurguluyor.

Sertifika programı geniş kitleye hitap ediyor

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Sertifikası fikrinin nasıl oluştuğu ve Bilgi ile işbirliğinin nasıl başladığı hakkında bilgi veren Alliant tarafında sertifika programının direktörlüğünü yürüten Prof.Dr. Nurcan Ensari ise böyle bir fikrin, bundan dokuz yıl önce İstanbul’u bir ziyareti sırasında Prof. Dr. Diane Sunar ile yaptığı bir görüşmede ortaya çıktığını açıklıyor. Daha sonra iki üniversiteden fakülte üyelerinin karşılıklı ziyaretleri ile bu fikrin geliştirildiğini söyleyen Ensari, “BİLGİ o yıllarda ülkemizde endüstri ve örgüt psikolojisi alanındaki eğitim boşluğunu fark etmiş, Alliant ile bu alanda ileriye dönük vizyonunu geliştirmeye başlamıştı. Hem mezunlardan hem de öğrencilerden gelen talepler yıllar sonra bu vizyonu gerçekleştirmemize önayak oldu” diyor.
Endüstri ve örgüt psikolojisinin hem işletme hem de psikoloji ile ilgilenen, eğitimini iş alanında uygulamayı isteyen, danışmanlık veya insan kaynakları alanında çalışan ve kariyerini geliştirmeyi amaçlayan geniş bir kitleye hitap ettiğini söyleyen Ensari, “Bu alan Amerika’da geleceğin mesleği olarak biliniyor. Sertifika programı bir sene gibi kısa bir zamanda öğrencilere, uzman profesörlerin verdiği uygulamalı anahtar derslerle kuvvetli bir program sunuyor. Hem yarı zamanlı  hem de tam zamanlı çalışanlar için uygun bir ders programı var” diye bilgi veriyor. Endüstri ve örgüt psikolojisinin değişik ülkelerde farklı uygulamaları olduğuna dikkat çeken Ensari, “Bizim programımıza katılan öğrenciler bu farklı bakış açılarını ve uygulamaları öğrenme ve kendi iş yerlerinde uygulama fırsatı bulacaklar” diyor.

BAŞVURU, KAYIT VE KATILIM

– Alliant International Universitesi, sertifika programına katılanlara, hem kariyerlerinde önemli bir avantaj sağlayacak, hem de isterlerse üniversitelerinde yüksek lisans programına devam etmelerine imkan verecek.

– Sertifika programındaki beş derslik bir serinin dört dersi, Alliant’ın kadrosunda görev yapan konusunda uzman araştırmacıların yönetimde gerçekleştirilecek. Uygulamalı olacak beşinci ders ise İstanbul’da bir kurumda, BİLGİ’li öğretim elemanlarının süpervizyonu altında yapılacak bir projeden ibaret.

– Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans öğrencileri, sertifika programına katılmaları durumunda, hem yüksek lisans diploması hem de sertifika kazanacak.

– Program kapsamında dersler, çalışan insanların takip edebileceği bir formatta sunulacak. Alliant tarafından verilecek derslerin yarısı online, yarısı yoğunlaştırılmış akşam saatlerinde ve hafta sonları verilecek. Örneğin, güz dönemi derslerinin 21 saati 15 Eylül- 15 Aralık tarihleri arasında online işlenecek. Kalan 21 saat ise, 18 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında Santral Kampüsü’nde gerçekleşecek. Bahar dönemi dersleri de aynı şekilde, dönem içine yayılan online eğitimlerle ve Temmuz ayında hızlandırılmış sınıf içi eğitimle devam edecek.

– Sertifika programına yüksek lisans programı öğrencileri de dahil olmak üzere 25 kişi kabul edilecek.

– Sertifika programına katılmak isteyenlerin, kayıt dönemi başladığında ellerini çabuk tutup başvuru yapmaları gerekiyor; çünkü, özellikle sertifika programı için ilk başvuranlar öncelik sahibi olacak.

Powered by Openmedia