Yeni lojistik yöneticileri BİLGİ’de yetişiyor

BİLGİ’nin bu yıl ilk öğrencilerini kabul ettiği ‘Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü’, yüzyılın evrensel lojistikçilerini yetiştirerek, sektörün yetişmiş işgücü açığını kapatmayı hedefliyor.

Askeri bir kavram olarak ortaya çıkan ve zaman içinde işletme yaşamına adapte edilen lojistik, günümüzde işletmelerin temel rekabet avantajı yaratma stratejileri arasında yer alıyor. Gelişen iletişim ve bilişim teknolojileri sayesinde bugün; daha bilinçli, seçici ve fiyat hassasiyeti yüksek olan tüketicilere doğru ürünü, doğru miktarda, doğru koşullarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru maliyetle ve doğru müşteri için sunma süreci daha da önem kazanmaya başlıyor. Ayrıca, uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünün ortaya çıkması, dış ticaretin küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir iş koluna dönüşmesini de beraberinde getiriyor.

Böyle bir süreçten geçen sektör için; güncel dış ticaret işlemleri ve finansman usulleri konularında uzmanlaşmış profesyoneller yetiştirmeyi hedefleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011-2012 akademik yılında eğitime açtığı Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Lisans Programı ile lojistiğin tüm işlevlerine hakim, küresel vizyon sahibi uzmanlar yetiştirecek. Lojistik ve tedarik zinciri sektörünün Türkiye’de ve dünyada büyük bir hızla geliştiğini söyleyen Program Koordinatörü ve öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ruhet Genç, bugün sektörle ilgili hissedilen ve tespit edilen önem çerçevesinde konunun uzmanlarını yetiştirecek kurumların ortaya çıktığını dile getiriyor. Bugüne kadar sektör dışı kişiler tarafından yönlendirilen işlerin; artık gerçek sahiplerini yetişen elemanlar sayesinde bulduğunu ve zaman içinde ihtiyaçların da karşılanmaya başlandığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Genç, “Şimdi gerek verilen servis, gerekse üretilen malların maliyetleri içinde lojistik maliyetleri anlamlı bir yüzde teşkil ettiği için, bu yüzdeler içinde yapılacak rasyonelleştirme ve tasarruf; hizmet ve mamul bedellerini ciddi ölçüde etkileyip rekabette avantajlı hale getirebilecek. Bir anlamda daha fazla mamul ve servis tüketmeye yönelik kapılar açacak” diyor.

Bu çerçevede, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda açılan Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü’nün bu yıl ilk öğrencilerini profesyonelce dizayn edilmiş ve planlanmış eğitim ve öğretim sistemi içinde ağırladığını açıklayan Genç, bölümde verilen eğitim sayesinde yüzyılın evrensel lojistikçilerinin yetiştirileceğini belirtiyor.

Öğrenciler, uygulamalı dersler de görecek

 

Programın ilk iki yılında ‘Lojistik İlkeleri’ ve ‘İşletme Lojistiği Yöntemi’ gibi temel derslere yer verildiğini söyleyen Ruhet Genç, öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri konuyla ilgili diğer programlardan istedikleri alanlarda ders seçebileceğini, son iki yılda ise tamamen uygulama ve uzmanlaşmaya yönelik ‘Lojistik Planlama ve Modelleme’, ‘Taşımacılık Mevzuatı ve Belgeleme’, ‘Lojistikte Bilgi Sistemleri’ gibi dersler alacaklarını ifade ediyor.

Öğrencilerin, program kapsamında yer alan ‘Denizcilik Hukuku’, ‘Denizcilik Taşımacılığı’, ‘Lojistikte Uygulamalı Atölye’ gibi dersler aracılığıyla, lojistik ve taşımacılık endüstrisinin farklı konularında uzmanlaşma fırsatına sahip olacaklarına dikkat çeken Genç, programla ilgili şu bilgileri veriyor: “Sadece çağdaş değil aynı zamanda evrensel çalışma, iş kurma ve yönetme becerilerine haiz kişileri yetiştirmek hedefinde olan bölümümüzün yeni açılması bir anlamda en son gelişmeleri takip ederek kendi programına bunları dâhil ederek avantaj haline getirebilmesini sağlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin diğer bölümlerinde sağladığı birikim ve beceri üzerine inşa edilen bu bölüm, Türkiye içinde ve dünyadaki farklı konumunu vereceği mezunlarla göstermeye devam edecek.”

Bölümde İngilizce eğitim veriliyor

 

Bölümün öğrenci kontenjanının YÖK’ün tespit ettiği bir oranda olduğunu ancak bu rakamın yıldan yıla değişiklik gösterebileceğini vurgulayan Genç, henüz yeni açılmış ve tanıtımı yeterince yapılamamış olmasına rağmen Bölüm’ün; BİLGİ markasına duyulan güven ve lojistik sektöründe acil ihtiyaç duyulan profesyonel iş gücü nedeniyle bu yıl bile kontenjanın yüzde 92’sini doldurmuştur. Bugünü ve yarını olan, hiç beklemeden kolayca iş bulmak isteyen, insan seven, işini seven, yaratıcılıkla ilgisi olabilen, öngörülü herkese bu bölümde okumayı tavsiye eden Yrd. Doç. Dr. Ruhet Genç, “Lojistik öğrencilerinin cinsiyet dağılımına bakarsak büyük bir çoğunluğunun kız öğrenci olması, bayanların sezgi gücünün ve isabetli karar verme yeteneğinin ilave bir göstergesi olabiliyor” diyor.

Bölümde verilen derslerin Türkiye’de ve dünyada bu sektörde çalışmak arzusunda olan herkesi mesleki anlamda doyuracak düzeyde olduğuna dikkat çeken Genç, bölümün hocalarının ise kendi konularını iyi bilen kişiler arasından seçildiğini açıklıyor. “Mesela benim bu konuda yazmış olduğum kitaplar Türkiye’de ve ABD’de satışa sunuluyor. Ayrıca beş kıtada verdiğim bildiriler, uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış makalelerim ve diğer çalışmalarım bulunuyor” diyen Genç, sekiz yarıyıllık bir bölüm olan Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü’nün eğitim dilinin İngilizce olduğunu açıklıyor.

İngilizce seviye belirleme sınavında dersleri takip edebilecek düzeyde derece alanların direkt birinci yarıyıla kayıt olabildiğini söyleyen Genç, geri kalan öğrencilerin İngilizce hazırlıkla yeterli İngilizce bilgisine kavuştuktan sonra programa katılacaklarını belirtiyor. Bölümün, bitirme tezi veya projesi adı altında tek bir çalışmasının olmayacağını ifade eden Genç, her sömestrde, öğrenciyi bitirmeye götürecek ve mezuniyetinden sonra günlük hayatını kolaylaştıracak dönem projeleri olacağına dikkat çekiyor.

Tercih için ÖSYM puanı yeterli

 

Öğrencilerin ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdan aldıkları puanlar sonucunda yaptıkları tercihlerin yine YÖK tarafından değerlendirilerek yerleştirme suretiyle bölüme kabul edildiğini açıklayan Ruhet Genç, bununla ilgili şunu da ifade ediyor: “Dolayısıyla bizim seçim kriterlerimiz olamayacak. Eğer olsaydı ben; önce insan seven sonra mesleği seven, aydınlık geleceğinin ışığını çevresine yansıtabileceğine inandığım kişilerin bu bölümde okumasını isterdim.”

Bölümdeki öğrencilerin 90 iş günü lojistik firmalarında staj yapmış olmalarını çok önemseyen Ruhet Genç, bununla ilgili ise; “Çünkü ikinci sınıftan itibaren yapılması gerekli olacak bu stajlar öğrencilerimle sektörle, sektörü öğrencilerimle tanıştıracak, dolayısıyla üniversite-sanayi işbirliğinin ilk adımlarından bir tanesini atmış olacağız. Ayrıca geçmişteki tecrübeler gösteriyor ki bu tanışma aynı zamanda öğrencilerin gelecekte çalışması muhtemel yerlerden bir tanesini tanıma şansını ve fırsatını da sağlayabilecek. Bu konuda yapılan çalışmalar var. Sadece sektörle değil konuyla ilgili faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle de ilişkilerimiz mevcut. Pek doğal ki yetişmiş iş gücüne susamış olan sektör gelecekte kendi bünyesinde çalışması muhtemel kişiyi tanıma imkânına da stajlar sayesinde kavuşmuş olacak” diye konuşuyor.

İkinci yabancı dil öğrenme fırsatı

 

Bölümden mezun olanların, herkesin düşündüğü gibi lojistik firmalarında çalışabileceği gibi büyük firmaların lojistik bölümlerinde de görev alabileceklerini dile getiren Genç, uluslararası niteliğinden dolayı, iyi bir İngilizcenin yanı sıra öğrencilerin başka bir dünya dilini de öğrenmelerini hedeflediklerinin altını çiziyor.

Öğrencilerin kriterleri sağlamaları halinde çift diploma alabilmelerinin de mümkün olacağını açıklayan Ruhet Genç, “Yani lojistiği okurken aynı zamanda fark dersleri de alarak üniversite içinde bir başka bölümün de diplomasını alabilecekler. Erasmus öğrenci değişim projesi çerçevesinde Türkiye dışından bize öğrenci gelebileceği gibi bizden de gerekli kriterler sağlanması halinde öğrencinin, bir sömestr yurtdışında eğitim ve öğretim görme, döndüğünde de hiç kaybı olmadan aldığı derslerle ilgili kredilerini saydırma imkânı olacak” diyor.

“BİLGİ’nin bu bölümü daha önce de belirtme çabasında olduğum gibi yeni kurulmanın avantajlarını yaşatacak” diye konuşan Genç, yani daha önce kurulmuş olan eğitim kurumlarının bu konuda yaptığı yanlışları yapmamak yaptıkları doğru şeyleri uygulamak gibi bir misyonlarının olacağına dikkat çekiyor. Lojistik bölümünün tek başına anlam ve önem ifade eden bir bölüm olduğunu düşünen Genç, bununla ilgili ise şunları söylüyor: “Gerçek bir uluslararası üniversitesi markası olan BİLGİ’nin bu bölümü, küreselliği ve çağdaşlığı aynı anda yakalayabilecek ve böyle bir okuldan mezun olan öğrenciye son derece iyi iş imkânları sağlayabilecek alt yapıya sahip olacaktır.”

Nihai hedeflerini; “Bölümün sadece Türkiye’de değil dünyada da adını duyuran bir bölüm olması” şeklinde açıklayan Yrd. Doç. Dr. Genç, “Türkiye komşu ülkeleriyle beraber 350 milyon nüfusa hitap edebilen bir coğrafi yapıya, diğer bir değişle lojistik potansiyele sahip. Türkiye’den üç saatlik uçak yolculuğu yapıldığında elli farklı ülkeye ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir ülkenin lojistikte dünya lideri olabilmesi İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin dünyaya uyumlu programını başarıyla bitirmekten geçer” diyor.

Logitrans fuarına katılıyorlar

 

İlk seneleri olmasına rağmen bölüm olarak 8-10 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek ‘Logitrans Transport Lojistik Fuarı’na katıldıklarına da açıklayan Genç, daha çok uluslararası katılımcı ile uluslararası pazarları hedefleyen, büyüme iddiasındaki Türk lojistikçilerin dünya devleriyle buluşmasını sağlayan fuara, sektörle iç iç olmak, sektörle işbirliğini daha geniş tabana yaymak ve okul olarak bölümü sektöre tanıtmak için katıldıklarını dile getiriyor. “Öğrencilerimiz, bizi orada gören sektörden firmalarda daha rahat staj yapabilecekler” diyen Genç, Türkiye’den üç üniversiteden biri olarak katıldıkları fuardaki 9 ve 10 numaralı standlarında sektör temsilcilerini beklediklerinin altını çiziyor.

Powered by Openmedia