Akademik birikimi sektörel bilgiyle geliştiriyor

Sürekli gelişen akademik birikimini sektörel bilgi ve tecrübeyle birleştiren BİLGİ Finans, düzenli aralıklarla sektörün önde gelenlerini ağırlıyor ve bilgi paylaşımı sağlıyor.

Finans sektöründe bilgilerin çok hızlı değiştiğini ve yaşananların çok çabuk unutulduğunu belirten BİLGİ Ekonomi Bölümü akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr Orhan Erdem, “Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın bu mevsimselliği yaşamamaları için sürekli canlı olmaya çalışıyoruz” diyor.

BİLGİ Finans hangi amaçlar doğrultusunda kuruldu ve kurulduğu günden bu yana nasıl bir süreç geçirdi?

BİLGİ Finans, ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik gelişmelerin finansal piyasalar üzerindeki olası etkilerini öngörebilen ve bunlara yönelik finansal modeller kurup geliştirebilen adaylar yetiştirmek amacıyla kuruldu.

Zaman içerisinde dünyada meydana gelen finansal çalkantılar/krizler sahip olduğumuz finans teorisinin yetersizliğini ortaya koyarak yeni bir finansal mimarinin oluşmasına neden oldu.

Mesela, finans teorisinin temelini oluşturan etkin piyasalar hipotezi için Nobel ekonomi ödülü sahibi olan Paul Krugman şöyle der: “Etkin piyasalar hipotezine olan inanç, ekonomistlerin çoğunluğunu olmasa bile birçoğunu tarihteki en büyük finansal balonu görmeyecek şekilde kör etmiştir. Teorinin kendisi de bu balonun oluşmasında birinci derecede rol oynamıştır.” 2013’te Nobel ödülü alan Shiller ise bu teori için “Etkin Piyasalar Hipotezi, iktisadi düşünce tarihindeki en çarpıcı hatadır” der.

Sonuç olarak bu durum, yeni finansal mimarinin tasarlanması ve hızlıca uygulamaya konması sonucunu doğurdu.  İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak biz de uluslararası finans merkezi olma hedefi ile hızla büyüyen Türkiye finansal piyasalarına akademik birikimi ile destek olma hedefiyle yeni programlar açmaya başladık. Bugün BİLGİ FİNANS adını verdiğimiz finans programlarımız, yeni finansal mimarinin tasarlanmasında rol alabilecek, ortaya çıkan fırsat ve riskleri analiz edebilecek beceride uzman ihtiyacını karşılamayı hedefleyen 4 farklı lisansüstü programı sunmaktadır.

BİLGİ Finans bünyesinde hangi programlar bulunuyor?

BİLGİ Finans bünyesinde biri online olmak üzere dört farklı Yüksek Lisans Programımız bulunuyor. Bunlar;

  • Online Bankacılık ve Finans
  • Bankacılık ve Finans
  • Finansal Ekonomi
  • Uluslararası Finans
  • Muhasebe ve Denetim

En çok hangi program ilgi görüyor, sizce bunun sebebi nedir?

Aslında tüm programlarımız her sene aşağı yukarı 40’ar öğrenci alıyorlar. Ancak bir iki fazlayla genel olarak Finansal Ekonomi programımızın kayıt sayısı daha önde oluyor. Bunun temel sebebi diğer programlarımızın uzmanlaşma programları oluşu. Mesela,  Bankacılık programı daha odaklanmış öğrenci yetiştiriyor. Dolayısıyla daha çok bankacılığa odaklanmış öğrenciler geliyor. Hakeza. Uluslararası finans da böyle. Finansal Ekonomi ise biraz daha genel ve akademik bir program. O sebeple ileride akademisyen olmayı düşünen ve daha teorik bilgi almak isteyen adaylarımız bu programı tercih ediyor.

Türkiye finans piyasalarına akademik destek sağlıyorsunuz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğiniz faaliyetleri okurlarımızla paylaşabilir misiniz?

“Teoride, teoriyle pratik arasında fark yoktur, ama pratikte vardır” derler. Latife olarak alınsa da haklılık payı yok değil. Akademik birikimi sektörel bilgi ve tecrübeyle birleştirmezseniz, tek kanatlı kuş gibi olursunuz. Biz de bu amaçla, düzenli aralıklarla ağırlıkla sektörden uzmanları okulumuzda misafir ederek öğrencilerimize seminer vermelerini sağlıyoruz. Adına Finans Cafe dediğimiz bu seminerlerimizde bugüne kadar Borsa İstanbul’dan, Bloomberg şirketinden, Merkez Bankası’ndan konuşmacılar ağırladık. Bu konuşmacılar Türkiye’deki Vadeli işlem opsiyon piyasası, döviz piyasası, para politikası gibi konular üzerine seminerler verdiler. Ayrıca aynı seminerler kapsamında yuvarlak masa tartışmaları da yaptık. Bunlardan en sonuncusunda Asaf Savaş Akat, Ege Yazgan ve Garanti Yatırım başekonomisti Gizem Altınsaç’ı ağırladık ve 2016 yılına yönelik ekonomik beklentiler tartışıldı.

BİLGİ Finans örgün öğretimin yanı sıra online eğitim seçeneğini de sunuyor. Online eğitimle ilgili ne tür dönüşler alıyorsunuz?

Online eğitimlerin özellikle çalışma hayatına yeni başlayan ve beklentiler paralelinde uzun çalışma saatleri boyunca ofislerinde bulunan genç kuşak profesyoneller tarafından tercih edildiğini görüyoruz.

Zaman ve mekândan bağımsız şekilde takip edilen ders programı ama bununla beraber her an ulaşılabilecek öğretim kadrosuyla Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı günümüzün finans profesyonelleri için benzersiz bir çözüm sunuyor.

Online programların İstanbul dışında yasayan öğrenciler tarafından daha çok tercih edildiği düşüncesinin aksine Bankacılık ve Finans Online YL Programı İstanbul içinden de çok ciddi talep almaktadır. Öğrencilerimizin yarısına yakını İstanbul’da yasayan arkadaşlarımız. Bunun nedeni bizce İstanbul’un çok büyük bir metropole dönüşmesi ve bunun beraberinde gelen mesafe, trafik ve zaman azlığı sorunları. Tabii İstanbul’un Türkiye’nin finans merkezi olması da finans nüfusunun yoğunluğunun İstanbul’da olmasını getiriyor.

Online öğrencilerimizin kampüste yapılan programda açılan derslerle birebir aynı dersleri almaları ve ayni isimlerle çalışmaları, zaman zaman hocalarımızın düzenlediği seminer ve sosyal kampüs toplantıları da programın cazibesini getiren etmenlerden.

BİLGİ Finans güncelliğini ve dinamizmini korumak için neler yapıyor?

Daha önce de söylediğim gibi, finans dünyası gerek teorik gerekse de pratik açıdan çok ama çok hızlı değişiyor. Buna ayak uyduramazsanız, anlattığınız bilgiler tarih olur. Bu konuyla ilgili 2 önemli adım attık.

Bunlardan birincisi, 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi çatısı altında bir Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi kurduk. Bu merkez, yeni kurgulanmakta olan finans paradigmalarına araştırmalarıyla yön vermeyi amaçlamaktadır. Bunun için, uluslararası finans merkezi olma hedefiyle ilerleyen Türkiye finansal piyasaları verilerinden yola çıkarak araştırmalar ve bu araştırmalara altyapı hazırlayacak etkinlikler yapacaktır. Merkez araştırmalarının sonuçlarını gerek toplumla gerekse de ulusal ve uluslararası akademik camiayla paylaşacak ve bunların önde gelen dergilerde yayınlanması için bünyesinde çalışan akademisyenlere destek olacaktır. Bu alanlarda yapılacak araştırmalarda gerek sermaye piyasası kuruluşları gerekse de normal ve katılım bankalarıyla ortak çalışarak finans dünyasının önde gelen kurumlarıyla işbirliği yapmayı planlamaktadır. Öğrencilerimiz de bu araştırmalarda aktif olarak rol alabileceklerdir.

İkinci olarak ise finans eğitiminin modern dünyaya paralel bir şekilde dijitalleşmesi gerekliliğinin farkında olan BİLGİ Finans programları, dünyayı yakından takip edebilmeleri amacıyla modern program ve uygulamalarla donatılmış bir bilgisayar laboratuvarını öğrencilerinin hizmetine sundu. Bugün dünya çapında 320,000’den fazla finans profesyoneli, en doğru bilgiye en hızlı ulaşım kullandığı Bloomberg Professional’ı öğrencilerimizin kullandığı laboratuvarlara kurduk. Bloomberg platformu gerçek zamanlı verileri, kapsamlı araştırma raporları ve haberleri, güçlü analiz araçları ve elektronik işlem platformları kapasitesi ile entegre bir çözüm sağlamaktadır. Bu terminaller sayesinde öğrenciler hem verileri anlık takip edip derslerde analiz amaçlı kullanabilmekte, hem de alım/satım yapabilmektedirler.

Eklemek istedikleriniz varsa lütfen belirtiniz.

Tarihçi James Grant’ın dediği gibi “Bilimde ve mühendislikte gelişmeler kümülatiftir (ekleyerek gider), ancak finansta mevsimseldir.” Yani finansta bilgiler hem çok hızlı değişiyor hem de olanlar çabuk unutuluyor. Hem akademik hem de pratik bilgi açısından öğrencilerimizin ve mezunlarımızın bu mevsimselliği yaşamamaları için sürekli canlı olmaya çalışıyoruz. Herkesi bu iklime bekleriz.

Powered by Openmedia