AVUKATLAR: Az zamanda çok ve büyük işler

Nil Akman / Hukuk 2003 / Akol Avukatlık Bürosu

Büyük özelleştirme ve birleşme-devralma projelerinin içinde olması Nil’e çok şey öğretti. Bu sayede finans, gıda ve sağlıkla ilgili birçok projede danışmanlık yaptı.

Nil, mezun olduktan sonra zorunlu olan bir yıl süreli avukatlık stajını Topaloğlu Hukuk Bürosu’nda tamamlar. Stajdan sonra 2004 yılında aynı hukuk bürosunda avukatlığa başlayan Nil, bu dönemde sözleşme hukuku, dava ve icra takibi işlemleri, ticaret hukuku ve şirket danışmanlığı gibi alanlarda deneyim kazanmaya başlar. Stajı sırasında başladığı Koçtaş Yapı Marketleri’nin hukuki sözleşmelerinin hazırlanması ve dava-icra takibi işlemlerinde yürütmekte olduğu göreve, avukat olduktan sonra da devam eder.

Ardından Verdi&Yazıcı Avukatlık Ortaklığı’nda çalışmaya başlar ve 2005 yılından 2008 yılının Nisan ayına kadar özellikle bankacılık ve finans sektörlerinde proje finansmanı, birleşme-devralma ve ticaret hukuku konularında danışman olarak avukatlığa devam eder. Nil aynı dönem, kurumsal hukuk ve dava konularının yanı sıra, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilmekte olan,  tahsili gecikmiş önemli miktardaki alacak portföyünün külliyen satışlarının hukuki inceleme süreçlerinde, ilgili alacak temliki sözleşmeleri üzerinde müzakere edilmesine ilişkin süreçler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu sözleşmelerin hazırlanmasında sorumlu avukat olarak görev alır.

Nil bu dönem banka ve finans sektörünün önde gelen firmalarına çeşitli hususlarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti de verir. Türkiye’nin önde gelen bankaları için proje finansmanı kapsamında pek çok işin özellikle enerji projelerinin finanse edilmesi aşamasında ilgili kredi sözleşmeleri ve bu sözleşmelerde düzenlenen teminat dokümanlarının hazırlanması ve müzakere edilmesi süreçlerinde danışmanlık hizmeti verir.

2008 yılı Nisan ayında halihazırda çalışmakta olduğu Akol Avukatlık Bürosu’na geçen Nil, burada öncelikle o dönemin en önde gelen birleşme devralma ve gayrimenkul hukuku projelerinde görev alır.

Bunun yanı sıra bankacılık ve finans, proje finansmanı, sermaye piyasaları ve halka arz gibi konularda Türkiye’de özel ve kamu sektörleri tarafından üstlenilen sair projelerde Türk ve uluslararası şirketlere, yatırımcılara ve finans kuruluşlarına danışmanlık hizmeti verir. Akol Avukatlık Bürosu bünyesinde görevini sürdürürken International Restaurant Group’un Doors Holding hisselerini satın almasında, devre konu şirketin hukuki incelemesinin yapılması gerekse devre ilişkin tüm hukuki dokümantasyonun hazırlanması ve müzarekelerin yürütülmesi süreçlerinde aktif olarak yer alır.

Bunu takiben Türkiye’nin önde gelen sıvıyağ üreticilerinden olan Ana Gıda firmasının yabancı bir yatırımcı tarafından satın alınması aşamasında gerek şirket incelemesi gerekse ilgili sözleşmelerin müzakere edilmesi, hazırlanması ve imza süreçlerinde ekip olarak önceki tecrübelerine ek olarak bir kez daha doğrudan yabancı yatırımcılar ile çalışma fırsatı bulur.

Nil bunlara ek olarak son dönemde sağlık sektöründe de yoğun olarak çalışma fırsatı bulur. Türkiye’nin alanında en önde gelen özel hastanelerinin alım satımı ve söz konusu hastanelerin finansman ihtiyacı nedeniyle yapılan finansman işlemlerinde çalışma fırsatı bularak sağlık mevzuatı konusunda geniş bir deneyim kazanır.

Gündeminde enerji var

Çok fazla ve farklı sektörlerdeki projelerde çalışma yapma fırsatını bulmasının başarısını oldukça olumlu yönde etkilediğini söyleyen Nil, özellikle 2005-2006 yıllarında gerçekleşen özelleştirmeler ve çok sayıdaki alacak satış (NPL)  ihalelerinde çalışma imkânı bularak büyük bir tecrübe edinir. 2005-2008 yıllarında yabancı yatırımcıların telekomünikasyon, medya ve bankacılık sektörlerindeki büyük alımları ile ilgili projelerde yer alması O’nun için büyük bir ayrıcalık olmuş. Bunlar haricinde de Türkiye’nin en önemli bankalarından birinin günlük bankacılık işlemleri ve özellikle yüksek meblağlı proje bazlı kredi ve finansman işlemlerinde çalışmış olması da hukuki bilgi ve tecrübesinin yanı sıra finans sektörüne dair bilgisinin de gelişmesine yardımcı olmuş.

Bu aşamada gelinen noktada enerji sektörünün kısa ve orta vadede çok önemli bir sektör olma yolunda hızla ilerleyeceğini söyleyen Nil, bu alanda faaliyet göstermek isteyen çok sayıda firmanın, devlet eliyle düzenlenen mevzuata ve ilgili regülasyonlara sıkı sıkıya bağlı olması nedeniyle, çok fazla hukuki desteğe dolayısıyla da bu alanda kendisini yetiştirmiş, donanımlı hukukçulara fazlasıyla ihtiyaç olacağını düşünüyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde enerji alanındaki çalışmalarına ağırlık vermeyi planlıyor.

İş dışında genelde arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seven Nil, işten arda kalan boş zamanlarında da spora giderek stres atmakta. Arkadaş sohbetleri, birlikte yenen uzun ve keyifli yemekler ile sinema Nil’ın vazgeçemeyeceği zevkleri. Kitap ve dergi okumayı da çok seven Nil, fırsat buldukça yüzmeye ve tenis oynamaya da vakit ayırıyor.

Powered by Openmedia