Banka sigortacılığı ve yönetimi alanında uzman

Burak Tekkalmış / Uluslararası Finans-2005 / BNP Paribas Cardif Sigorta-Müdür Yardımcısı

VDF, TEB Ceteleb, Renault gibi oto kredi finansman şirketleri ile ilişkilerin ve yeni ürün geliştirilmesi, bu konulardaki projelerin yönetiminden sorumlu.

Hem Türkiye’nin sigorta konusunda barındırdığı potansiyel hem de yabancı şirketlerin yoğun ilgisi nedeniyle sigorta sektörü gözünde farklı bir yerde durur. Mezun olduktan sonra önce askere gider, dönünce o zamanki adı ile Garanti Sigorta şimdi ki adıyla Eureko Sigorta’da elementer sigorta satış uzmanı olarak çalışmaya başlar. Üniversitede finans dersleri dışında, ilerlemek istediği alan pazarlama olduğu için seçmeli ders olarak pazarlama ve ilgili dersleri de alır. Bunda, dört yıl eğitim aldığı hocası Selime Sezgin’in de payı büyüktür. Finans derslerinde aldığı analitik düşünce, rakamsal analiz, piyasa analizi kavramlarının üzerine pazarlama bilgisinin eklenmesiyle hem analitik düşünme hem de teorik anlamda kendini geliştirme fırsatı bulur. İş hayatında bunlardan fazlasıyla yararlanır.

Üniversite eğitimi sırasında, bankacılık ve finans sektörünü biraz daha yakından tanımak için Garanti Bankası’nda bir ay, pazarlama alanına ilgisinin artmasıyla üçüncü sınıfın sonunda Mudo Concept’te pazarlama biriminde üç ay kadar staj yapar. Staj yaptığı şirketler ve birimler; hem kültür hem çalışma stili hem de görev itibariyle birbirinden çok farklı noktalarda olması nedeniyle, nereye doğru ilerlemesi gerektiğini, nasıl bir şirket kültürünün kendisine daha yakın olacağını anlamasına çok yardımcı olur.

Eureko Sigorta, iyi bir okul olur

2011 yılında yine Selime Sezgin’in çağrısıyla Bahçeşehir Üniversitesi’nde pazarlama yönetimi alanında yüksek lisansa başlayan Burak, üniversitede öğrendiklerini hem tekrar etme hem de üzerine yeni ve daha detaylı bilgiler ekleme fırsatı bulur. Aldığı tüm eğitimlerin iş ortamında ve sektörde olup biten her şeyi bu gözle irdeleyerek buna göre aksiyon almasında çok yardımcı olduğunu söyleyen Burak, ilk çalıştığı yer olan Garanti Sigorta’da (Eureko Sigorta) elementer sigorta satış uzmanı olarak yaklaşık bir buçuk sene çalıştıktan sonra yine Bireysel İşkolu ve Alternatif Dağıtım Kanalları Birimi’ne transfer olur. İki sene kadar bu birimde çalıştıktan sonra şirket içinde yeni bir organizasyon benimsenen bu birimin yapısı değiştirildiğinden, Satış Analiz Birimi’ne atanır.

Eureko Sigorta’da çalıştığı dönem şirket içi yönetici yetiştirme programı olan Gelişim Akademisi’ne seçilir. 1,5 sene kadar süren bu eğitim programında kişisel gelişim eğitimlerinden, ekonomiye, sigorta ile ilgili teknik konulardan, yönetim bilimine kadar çeşitli başlıklarda konusunun uzmanı kişiler tarafından eğitimler alır. Eureko Sigorta’nın banka sigortacılığı konusundaki uzmanlığı ve bilgi birikiminin kendisini banka sigortacılığı ve yönetimi konusunda uzmanlaştırdığını söyleyen Burak, banka sigortacılığının kavram olarak sektörün büyük kısmından çok ayrışan bir branş olması sebebiyle Eureko Sigorta’nın kendisi için çok ciddi bir okul olduğunu dile getiriyor.

Eureko’dan BNP Paribas’a geçti

Bu birimde de yaklaşık iki sene çalıştıktan sonra geçtiğimiz Ağustos ayında BNP Paribas Cardif Sigorta’nın İş Ortakları Birimi’nde müdür yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Burak, BNP’nin de B2B2C konseptine odaklanmış bir şirket olduğunu belirtiyor. Bankalar, sigorta ve emeklilik şirketleri ve oto kredi finansman şirketleri üzerinden sigorta satışı yapan BNP’de, otomotiv tarafında oto kredi finansman şirketleri ile olan iş ilişkilerinin geliştirilmesinden, yeni ürün geliştirilmesi ve bu konulardaki projelerin yönetiminden sorumlu. VDF, Teb Cetelem, Renault’un iş ortağı olan markalardan bazıları olduğunu açıklayan Burak, yeni görevinde; Türk sigorta sektörüne daha önce gelmemiş yeni ürünlerin ve best practice’lerin yurt dışından getirilip, buradaki iş ortaklarının satış networklerine entegre edilmesi, bu ürünlerin satış-pazarlama süreçlerinin organize edilmesi, yeni iş ortaklık yapılarının geliştirilerek satış kanallarının çeşitlendirilmesi ile ilgili projelerde çalışıyor.

İlerde banka sigortacılığı konusunda uzman bir yönetici olmayı hedefleyen Burak, iş dışında şu sıralar en çok fotoğraf çekmekle ilgileniyor. Bunun dışında bir dönem yelken yapan Burak, ayrıca yorucu bir günün ardından evdeki davulunu çalarak stres atmayı çok seviyor.

Powered by Openmedia