“BİLGİ bana deneme imkanı tanıdı”

EGE ACAR- İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mezunu

“BİLGİ verdiği eğitimle, tasarımı besleyebilecek alanlarda fikrin bürünebileceği halini hayal etmemi ve verdiğim kararları her zaman bir ileri aşamaya geçmek adına denememi; projeler üzerinden deneme-yanılma yöntemi ile öğrenmemi sağladı.”

BİLGİ’deki Mimarlık eğitimi, öğrencide prototipler üzerinden fikir sınamayı alışkanlık haline getirir. Fikir öğrenci tarafından hem iki boyutlu hem de üç boyutlu olarak denenir. Fikirlerin tartışılması herkese açık paylaşımcı bir ortamdadır ve yaratıcılık odağındadır. Böylece kişisel deneyler de herkesin öğrenmesine ve yorumda bulunmasına açıktır. Bu, aynı konu üzerinde çalışan insanların bulunması gereken ortamın en önemli özelliğidir. Kişi sadece kendi deneyiminden değil çevresindeki herkesin deneyiminden paylaşımcı bir ortamda yararlanır.
BİLGİ verdiği eğitimle, tasarımı besleyebilecek alanlarda fikrin bürünebileceği halini hayal etmemi ve verdiğim kararları her zaman bir ileri aşamaya geçmek adına denememi, projeler üzerinden deneme-yanılma yöntemi ile öğrenmemi sağladı.

Powered by Openmedia