Denetçi değil, şirketlerin vergi danışmanı

Aslı Özkal / İşletme 2005 / PricewaterhouseCoopers Müdür Yardımcısı

Muhasebe ve vergi mevzuatı alanında uzmanlaşan Aslı, PWC’de kazandığı tecrübe ile denetçi kimliğinden sıyrılarak, şirketlerin vergi danışmanı rölünü üstlendi.

Üniversitedeyken sevdiği için en çok muhasebe ve finans derslerini seçmeli ders olarak tercih eden Aslı dördüncü sınıfın başında ders programını oluştururken muhasebe ile ilgili almadığı dersin kalmadığını fark edip farklı bir seçmeli ders arayışına girer. ‘Türk Vergi Sistemi’ dersinin içeriğinde “accounting” olduğunu görür ve bu dersi de alması gerektiğine karar verir. Ancak bu dersi veren hocasının bugün patronlarımdan biri olacağından habersizdir.

“Benim okuduğum dönemlerde PwC kariyer günleri kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne gelinmediğini ancak PwC’nin ne işle meşgul olduğunun BİLGİ öğrencilerine mutlaka anlatılması ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi gerektiğinden bahseden hocam, PwC’ye nasıl başvuru yapılacağı, ne tip mülakatlar sonucu işe alım sürecinin tamamlandığı gibi detaylar hakkında da bilgi vermişti” diyen Aslı o zamanlar, son sınıfa gelmiş ve henüz hangi alana yöneleceğine karar verememiş bir öğrenci için denetim şirketlerinde işe başlamanın bulunmaz bir fırsat olduğunu düşünür. Bu düşünce ile PwC’ye iş başvurusu yapar, çok zaman geçmeden ve henüz finalleri bitmemişken PwC’den iş teklifi alır.

İşin mutfağını PwC’de öğrenir

Okuduğu bölümde ilgi duyduğu derslerin bugün yaptığı işle birebir alakalı olduğunu söyleyen Aslı, “Bunun yanı sıra işletme bölümünde okutulan; insan kaynakları yönetimi, marketing, yönetim ve organizasyon gibi derslerin faydasını yönetici pozisyonuna geldiğinizde mutlaka görüyorsunuz” diyor. BİLGİ’den mezun olmadan iş teklifi aldığı PwC’de 2005 yılından bu yana çalışan Aslı, PwC’de geçen ilk yılların iş hayatına adım atan yeni mezunlar için üniversitenin devamı gibi olduğunu inanıyor. Burada tıpkı okul yıllarında olduğu gibi, iş arkadaşlıklarının sıra arkadaşlıklarına dönüştüğünü, ‘işin mutfağında yetişmek’ sözünün tam da buraya uygun bir söz olduğunu belirten Aslı, PwC’de asistan olarak çalışmaya başladığı ilk yıllarında farklı sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketlerin vergi ve muhasebe denetim çalışmalarında görev alır. Bu süreçte muhasebe ve vergi mevzuatı açısından farklı uygulamalar görerek deneyim sahibi olur. Kazandığı tecrübeyle birlikte daha sonraki yıllarda denetçi kimliğinden sıyrılarak birlikte çalıştığı şirketler için vergi danışmanı rolünü üstlenmeye başlar.

Bugün PwC Vergi Bölümü’nde Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya devam eden Aslı, PwC vergi bölümünde çalışmaya başladıktan sonra en keyifli ve verimli dönemin daha fazla sorumluluk alınan danışmanlık projeleriyle başladığına dikkat çekiyor. Bu süreçte vergi danışmanlığı mesleğinin gerekliliği olan serbest muhasebeci mali müşavir unvanını da alan Aslı, halen yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin tam tasdik denetimi, şirketlerin bölünme ve devir işlemlerinin, uluslararası yatırımlarının vergisel incelemeleri, vergi yapılandırmaları ve şirketlerin faaliyetlerinin Türk muhasebe standartları ile vergi mevzuatına uygunluğunun sağlanmasına yönelik projelerde görev alıyor. En son, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli bir müşterilerinin İngiltere pazarına girmesine yönelik bir projesinde çalışan Aslı, bu proje kapsamında PwC İngiltere Ofisi ile eş zamanlı bir çalışma yürüterek planlanan faaliyetlerinin hem Türkiye hem de İngiltere mevzuatı açısından vergisel risk ve avantajlarını belirler.

“Vergi şirketler için önemli”

Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde vergi uygulamalarının firmaların en önemli gündem konularından biri olduğunu söyleyen Aslı, “Vergilendirmede yapılabilecek hatalar özellikle büyük ölçekli, ekonomiye yön veren firmalarda reputasyon kaybının yanı sıra ağır cezai yaptırımlara yol açabildiği için vergi iyi yönetilmesi gereken bir unsurdur. İşte tam burada vergi danışmanlığının önemi ortaya çıkar. Şirketler için vergi danışmanları, adeta bir telefon rehberi gibi ellerinin altında bulunması gereken önemli bir kaynak” diyor.

Global bir şirket olarak PwC’nin genç çalışanlarına önemli kariyer fırsatları sunduğunu dile getiren Aslı, ilerde bu kapsamda, uluslararası vergi yapılandırmaları konusunda çalışmalar yaparak deneyim kazanmak ve kariyerini PwC’de devam ettirmek istiyor. İş dışında, sinemada seyredemediği eski sezon filmlerin DVD’lerini evde seyrederek, iş yoğunluğunun yarattığı stresi ve yorgunluğu atarak, dinlenen Aslı, gezmeyi ve alışveriş yapmayı çok seviyor. İlerde Yunanca öğrenip Yunan Dili ve Edebiyatı alanında çalışma yapmak istiyor.

Powered by Openmedia