İLETİŞİMCİLER: En hassas sektörde iletişim yönetiyor

S. Miray Orağlı / İşletme ve Reklamcılık-2005 / Acıbadem Sağlık Grubu International Hospital Kurumsal İletişim Uzmanı

İşletme ile birlikte aldığı reklamcılık eğitimi sayesinde kurumsal iletişime yöneldi. Aile şirketlerinde sektörü öğrendi. Üç buçuk sene önce girdiği Acıbadem Sağlık Grubu’nda bugün International Hospital’ın kurumsal iletişimini yönetiyor.

Üniversitenin ikinci sınıfında işletme ile birlikte reklamcılık bölümünde çift ana dal yapmaya başladığında kurumsal iletişime ilgi duymaya başlayan Miray’ın, reklamcılık dersleri ile birlikte iletişime olan ilgisi artar. Özellikle Betul Mardin’in derslerine katılır, iletişime yönelik yayınları yakından takip eder. Aile şirketlerinin reklamcılık sektöründe olması medya ilişkilerini yakından takip etme fırsatı verir. Öğrenciyken aile şirketi dışında Doğuş Holding ve Kanal D de staj yapan Miray, özellikle Doğuş Holding’de yaptığı stajla pazarlama departmanında edindiği tecrübenin çalışma hayatına artılar sağladığını düşünüyor.

Üniversiteden mezun olduktan sonra önce kendi şirketlerinde medya planlama ve müşteri temsilciliği alanında çalışan Miray, 2006 yılında CMS Otomotiv AŞ’de yaklaşık bir yıl pazarlama ve reklam iletişimi bölümünde görev alır. Burada da tüm organizasyonların başlama ve bitiş süreçlerinin her aşamasında çalışmaları yönlendirir. Ancak firmanın bayilerle yürüttüğü perakende ağını sonlandırmasıyla farklı iş arayışlarına başlar ve yaklaşık 3,5 sene önce Acıbadem Sağlık Grubu’nda MT(Management Trainee) programına başlar. Altı aylık eğitim ve kurumun işleyiş sürecini öğrendikten sonra Şubat 2008’den itibaren kurumsal iletişim ve pazarlama direktörlüğü bölümüne geçer. Burada masaüstü yayınların hazırlanması konusunda tecrübe edinir, özellikle tüm holdingin yıllık faaliyet raporu çalışmasını ve televizyonların sağlık programları için sponsorluk çalışmalarını yürütür. Bu sayede televizyonculuğun sponsorlukla ilgili kurallarını görme şansı olur.

Yaklaşık dört ay önce de International Hospital’ın kurumsal iletişim ve pazarlama çalışmalarını yürütmek için sahaya geçen Miray, burada da hastanenin seminer, konferans ve diğer organizasyonlarının takibi ile diğer tüm tanıtım çalışmalarını yürütür.

Hastanenin tüm tanıtımından sorumlu

Şu an Acıbadem Sağlık Grubu’na bağlı Internatıonal Hospital’da Kurumsal İletişim Uzmanı olarak çalışan Miray, burada hastane içinde yapılan ve yapılacak olan tüm tanıtım ve organizasyon çalışmalarından sorumlu. Ayrıca televizyonlar için sağlık programı çalışmaları, sağlık söyleşileri, insan kaynakları ile birlikte personele yönelik motivasyon organizasyonlarının düzenlenmesi, medya mecralarının takibi (aylık ve haftalık basın takibi analizi ve günlük olarak rakiplerle haber kıyaslamasının yapılması), hastane açılış ve diğer organizasyon çalışmalarında ilgili firmalarla işbirliği içerisinde çalışmaların yürütülmesi, protokol ve basın kitlerinin oluşturulması, uygulanacak kampanya dönemlerinde yapılacak tüm çalışmaların broşür, katalog, plazma içerikleri, gazete ilanları vs. gibi süreçlerinde ajans ve grafik tasarım ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Rotasyon uygulamaları yapılan kurumda, bu fırsatı değerlendirmek, sahadaki çalışmalara yön vermek ve kendini farklı açılardan geliştirmek isteyen Miray, bu sayede hem hasta ve yakınları ile kurulan ilişkilerde yaşanan boyutları görmenin hem de dinamik yapısı ile hastane süreçlerini yakından takip etmenin kendisine yeni kazanımlar sağlayacağını düşünüyor.

Şu aralar özellikle Organ Nakli Merkezi’nin çalışmaları ile uğraşan Mira, merkez için yapılacak, afiş, poster, katalog ve broşür gibi tüm çalışmaların hazırlanması aşamasında hekimler ve ajans arasındaki iletişimi sağlıyor. Şehir dışında özellikle Anadolu illerinde halkı bilgilendirmek için yapılan söyleşilerin organizasyon çalışmalarında dış ilişkiler ekibiyle planların oluşturulması, hekimlerin tanıtımlarına yönelik yazılı ve görsel basın çalışmalarının merkez basın bölümüyle koordineli şekilde yürütülmesi çalışmalarını da sürdürüyor. Organ Nakli Merkezi çalışmalarının kurum içine yönelik olarak yapılacak çalışmalarını da (hekim ve personel bilgilendirme toplantıları) işbirliği içerisinde organizasyon firmalarla düzenleyerek aktiviteleri gerçekleştiriyor.

Hedefi, iletişim ve marka yönetimi

Gelecekte özellikle iletişim alanında kariyer yapmayı hedefleyen Miray, bir firmanın iletişim direktörü ya da marka yönetimi konusunda üst kademe yönetici olmayı istiyor. Bunun için de çeşitli sertifika programlarına katılmayı planlıyor. Ayrıca ilerde, hobi olarak başladığı ve hala devam ettiği bale ile ilgili de bir okul açmayı hedefliyor. Zaten işten fırsat bulduğu an bale yapmaktan çok büyük keyif alıyor. Yaklaşık 4,5 yaşından beri sürdürdüğü bale eğitimine devam ediyor. Miray’ın hem Milli Eğitim’den hem de İngiltere’deki Royal Academy of Dance okulundan diplomaları var. Miray yeni yerler görmekten ve seyahat etmekten de çok hoşlanıyor.

Powered by Openmedia