Kamu harcamalarının halka yansımasını araştırıyor

Selçuk Eren / Ekonomi-2000 / Non-Profit Research Institute-Research Scholar

Levy Economıcs Instıtute of Bard College’da araştırmacı olarak çalışan Selçuk, şu sıralar kamu harcamalarının halkın refahına nasıl yansıdığını araştırıyor.

Şu an yaptığı iş onun üniversite eğitiminin bir uzantısı. Onun için dönüm noktası, BİLGİ’nin rektörü Remzi Sanver’den üçüncü sınıfta aldığı mekro ekonomi dersi olur. Her öğrenci ile hem derste hem de dışarıda tek tek ilgilenen Remzi hoca, Selçuk’un akademik kariyer yapmaya teşvik eder. Yurtdışında hangi okullara başvurması, sınavlara nasıl hazırlanması gerektiği konusunda ona yardımcı olur.

BİLGİ’nin ilk mezunlarından biri olarak çok şanslı olduğunu düşünen Selçuk, aralarında Gülten Kazgan, Asaf Savaş Akat’ın olduğu çok sayıda hocadan kariyerinin ilk yapıtaşlarını oluşturacak önemli dersler alır. Özellikle Remzi Sanver’den aldığı derslerin başka bölümlerde lisansüstü sayılabilecek nitelikte olduğunu belirtiyor. O dönem aldığı birçok dersi daha sonra doktora eğitimi sırasında okuyan Selçuk, bu açıdan BİLGİ’de aldığı eğitimin çok faydasını görür. Üniversitede okurken, sinemayla ilgilendiği için sinema bölümünde çalışan Selçuk, bu sayede farklı ilgi alanlarından çok farklı insanlarla çalışır, bunun uzun dönemde faydalarını görür.

Önce master sonra doktora

Üniversiteyi bitirdikten iki ay sonra Amerika’ya ekonomi üzerine doktora yapmağa giden Selçuk, önce New York’ta Stony Brook Üniversitesi’nde masterini daha sonra da doktorasını tamamlar. 2006 yılında doktorasını tamamlayarak Hamilton College’da ziyaretçi yardımcı doçent olarak iki yıl çalışır. Bu arada doktora sırasında tanıştığı Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Na Yin ile evlenen Selçuk, 2008 yılında halen çalıştığı Levy Economics Institute of Bard College’da research scholar (araştırmacı) olarak çalışmaya başlar. Üniversite içinde yer alan bir araştırma merkezi olan Non-Profit Research Institute’de çalıştığını söyleyen Selçuk,  burada ekonomi üzerine akademik araştırmalar yapıyor. Ayni zamanda önümüzdeki seneden itibaren merkezde açılacak ekonomi master programında ders verecek.

Çalıştığı ekonomi enstitüsünün kar amacı gütmeyen (nonprofit), partilerden bağımsız (nonpartisan), kamu politikaları üzerine araştırma yapan bir organizasyon olduğunu belirten Selçuk, “Yaptığımız araştırmaların birincil hedefi, Amerika ve dünya kamuoyunu ve özellikle karar alıcıları ekonomi politikaları üzerine bilgilendirmek. Yaptığımız yayınlar, atölyeler, seminerler ve düzenlediğimiz uluslararası konferanslar aracılığı ile ekonominin değişik alanları üzerine diyalogu geliştiriyoruz” diyor.

“ABD’de akademik imkanlar çok”

2010 yılında oğlu Zeki Yinlongze Eren’in dünyaya geldiğini dile getiren Selçuk, doktorasını çalıma ekonomisi üzerine yapar. Tezinde ABD’de eyaletlerarası ücret farklılıklarının iç göç üzerine olan etkilerini inceler. Stony Brook’da özellikle labor economics ve demography üzerine uzmanlaşan hocalarla çalışır.

Amerika’da çalışmanın en büyük avantajının oradaki imkanlar olduğunu düşünen Selçuk, ekonomi konusunda akademik çalışmaların hatırı sayılır bir bolümünün bu ülkede yapıldığını dile getiriyor. Akademik yayınların önemli bir bölümünün bu ülkede yapıldığını, uluslararası konferansların burada organize edildiğini, bütün bunların yaptığınız işleri daha görünür kıldığını belirtiyor. Selçuk, şu aralar üzerinde çalıştığı Amerika’nın belli başlı büyük şehirlerinde kamu harcamalarındaki farklılıkların halka olan yansıması ile ilgili proje ve diğer projelerin çoğunluğunu farklı vakıflardan aldıkları fonlarla yürüttüğünü vurguluyor. Üç yıl sürecek bu projenin ikinci yılında olan Selçuk, projenin bir parçası olarak ilk defa GIS (Geographic Information Systems) ile çalışmaya başladığını söylüyor.

Bu projenin, eğitim, sağlık, altyapı gibi önemli kamu harcamalarının halkın refahına nasıl yansıdığını ölçmek ve değerlendirmek amacını taşıdığını dile getiren Selçuk, bu çalışmaların özellikle şu anki Demokrat Parti iktidarının politikalarına ışık tutacak bilgiler sunacağına inanıyor. İş dışında ailesiyle ilgilenen Selçuk, özellikle iki yaşındaki oğluyla zaman geçiriyor. Oğluyla birlikte lego yapıyor, oyun oynuyor, tren setleri kuruyor. Bunun dışında yürüyüş yapmayı, bisiklete binmeyi seviyor. Vakti oldukça seyahat etmeye, yeni şehirler görmeye çalışıyor.

DÜN

PROF. DR. REMZİ SANVER

SİNEMA SALONU

BUGÜN

HUGO BENITEZ-SILVA

ANADOLU KAVAĞI

EN SON

RESET: IRAN, TURKEY AND AMERICA’S FUTURE

ARGO

BOSTON

Powered by Openmedia