“MayFest’ler kampüste karnaval havası estirirdi”

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2001-2002 Öğrenci Birliği Başkanı Mustafa Şıvgın, eğitimini Kuştepe Kampüsü’nde kalmış. Kuştepe Kampüsü’nde iletişim içinde olmanın çok daha kolay olduğunu söyleyen Şıvgın, özellikle kampüse karnaval havası getiren May Fest’leri unutamıyor.

BİLGİ Hukuk Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olan Mustafa Şıvgın, kendi ofisinde hukuk ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Ayrıca, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı olarak arabulucuk hukuku üzerine çalışıyor.

“Bulunduğunuz dönemde BİLGİ nasıldı ve bugün nasıl bir noktaya geldi” sorusunu sorduğumuz Şıvgın, öğrencilik dönenin başlangıcı ile mezun olduğu dönem arasında ciddi farklar olduğunu söylüyor ve şunları ifade ediyor: “Bu fark hem kampüs ve altyapı hem de öğrencilere sunulan imkânlar bakımından çok değişmişti. Mezun olduğumuz yıldan bugüne 14 yıl geçmiş. Biz Kuştepe’de okuduk ve oradan mezun olduk.  Bizim için bahçe denince ne anlaşıldığı ve ne anlama geldiği o dönem öğrenci olan arkadaşlar tarafından daha iyi anlaşılır bence. Benim açımdan bizim dönemimizdeki samimiyet, iletişim kolaylığı ve birlikte birşeyler yapabilme olanakları ile bugünkü olanaklar çok farklı. Bizim dönemimizde birşeyler yaparken tüm okulun gözü önünde olaylar gerçekleşiyor ve tüm arkadaşlar, akademik kadrolar, idari kadrolar bunu doğrudan görerek haberdar olabiliyorlardı.”

BİLGİ kültürünü sonraki kuşağa bırakıyor

BİLGİLİ olmayı, önceki mezunlardan alınan BİLGİ kültürünü, kendisinden sonra gelen öğrencilere bırakabilmek olarak tanımlıyor Şıvgın. Ayrıca, BİLGİ’nin kendisine kattığı farkındalıktan da bahsetmeden edemiyor ve şöyle diyor, “Hayatın farkında olmak, birbirimizin farkında olmak, farklılıklarımızın farkında olmak… BİLGİLİ olmak bu idi.  BİLGİLİ olmak, bunlarla birlikte aidiyet duygusunun oluşması demekti ve bunu en üst düzeyde yaşamak demekti aslında. BİLGİ mensubu her bir bireyin (öğrenci, akademik kadro, idari kadrolar dahil) BİLGİLİ olmaktan mutlu olması demekti. Mutluluklarımızı paylaşmak ve mutlu olabilmek için de elimizden geldiğince özenli davranmak. Aslında bu sosyal yaşamda, bireyin temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermekle eş değer bir durum.”

Öğrenci Birliği Başkanlığı süresi boyunca BİLGİ’li olma tanımına uygun hareket etmeye özen gösteren Şıvgın, bu anlayışla daha verimli çalışmalar yapmış. Bu çerçevede öğrencilere ilişkin birçok problemi doğru yöntemleriyle çözüme kavuşturmuş. Bunun bir sonucu olarak toplamda 3 gün süren ve iki günü Kuştepe Kampüsü’nde yapılan May Fest organizasyonu ile bu birlikteliği taçlandırmış. Şıvgın, ki gün boyunca tam gün kampüste aktivite yapılması, tüm üniversiteyi festival havasına sokmuş, koridorlarda koşuşturan ve yarışan öğrencilerin hareketliliği tüm üniversitede doğrudan festivale katılım sağladığını belirtiyor ve “BİLGİ’li olmak ve mutluluğu paylaşmak şeklindeki düşüncemiz bu şekilde hayata geçmişti. Bu nedenle hem öğrenci arkadaşların, hem akademik kadroların ve aynı zamanda idari kadroların BİLGİ’li olma kültürüne katkıda bulundu. Bu kültürün bir parçasını oluşturması adına başkan olduğum dönem içinde farklı birçok aktivite ve toplantılar düzenledik. Yine öğrenci arkadaşlarımızla birçok çalışmalar yaptık” diyor.

Powered by Openmedia