Şirketin altyapı değişikliği projelerini yürütüyor

Halil Özçelik / Ekonomi Üstün Başarı Programı 2007 / Anadolu Sigorta-Müfettiş

Anadolu sigorta’nın sürdürdüğü altyapı değişikliği ile ilgili ‘poliçe ve acente tahsilatı’ ile ‘genel muhasebe’ projelerinde analist olarak görev alıyor.

Lisans eğitiminin son sınıfında akademik alanda kariyer yapmak yerine profesyonel iş hayatına başlamaya karar verir, öncelikli olarak aldığı eğitimden azami fayda görebileceği finans sektöründe yer almak ister. Bu alandaki alternatifleri değerlendirdiğinde özellikle sigortacılık ve bankacılık alanlarında müfettişlik pozisyonunun kariyerine başlamak için doğru seçenek olduğuna inanır. Üniversitede aldığı eğitimin önce analitik düşünme ve sosyal iletişim yeteneklerinin artırılmasında kariyerine ve sosyal hayatına fayda sağladığını söyleyen Halil, yüksek lisans derecesini Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sermaye Piyasaları ve Finans Bölümü’nde tamamlar. Şu an çalıştığı şirketin Fon Yönetimi Birimi’nde görev aldığı dönem yaptığı yüksek lisans eğitiminin faydasını çok görür.

İlk önce PwC’de işe başladı

Üniversitede okurken görevli öğrenci programı kapsamında Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı’nda part time olarak çalışır. Üniversite 3 ve 4’üncü sınıflarda sırasıyla Garanti Bankası Etiler Şubesi’nde ve yine bir bağımsız denetim şirketi olan Ernst&Young’ın denetim biriminde staj yapar. Özellikle Ernst&Young’daki stajın, profesyonel iş hayatına atıldığında olumlu etkisini görür. İşletme-Ekonomi Bölümü öğrencisi olarak başladığı lisans eğitimini, Ekonomi Üstün Başarı Bölümü’nden (London School of Economics External Programme) 2007 yılında mezun olarak tamamlayan Halil, mezun olduktan sonra 2007 Eylül ayı itibariyle Pricewaterhousecoopers (PwC) bağımsız denetim şirketinde denetim biriminde asistan denetçi olarak çalışmaya başlar. 2007 yılının Kasım ayında girdiği sınavlar ve mülakatlar sonunda aldığı iş teklifiyle Anadolu Sigorta bünyesinde müfettiş yardımcısı unvanıyla çalışmaya başlar.

Yaklaşık 5 yıldır aynı şirket bünyesinde görev alan Halil, sigortacılık sektörünün Türkiye pazarında gelişmeye açık olması ile Anadolu Sigorta’nın bir Türkiye İş Bankası iştiraki olmasının ve söz konusu şirketler grubunda müfettişlik pozisyonuna kısa, orta vadede yönetici yetiştirme anlamında verilen yüksek önemin de etkisi ile bu sektörü tercih ettiğini belirtiyor.

Meslekte denetim alanında uzmanlaşan Halil, halen Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (Anadolu Sigorta) Teftiş Kurulu’nda müfettiş unvanıyla çalışmayı sürdürüyor.

Ekip şefi olarak ekibi yönlendiriyor

Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü denetimlerinde ekip şefi olarak görevini yürüten Halil, ilgili denetimlerin sorumlusu olarak ekip içindeki görevlendirmelerin yapılması, raporların hazırlanması ve ilgili raporların Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunumundan sorumlu. Çeşitli birim denetimleri, inceleme ve soruşturma görevleri kapsamında İstanbul içi ve Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde görev yapan Halil, 2012 yılında şirket içindeki müdürlüklerden öncelikle bir ay süreyle Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yer alan Fon Yönetimi Birimi’nde ve 6 ay süreyle Proje Yönetimi ve Değişim Başkanlığı bünyesinde de geçici olarak görev alır.

Şirketin sürdürdüğü altyapı değişikliği projeleri kapsamında ‘poliçe ve acente tahsilatı’ ile ‘genel muhasebe’ adında iki ayrı projede analist olarak da görev yapan Halil, bu alan çok farklı bir alan olmasına rağmen şirket içinde işleyişe hakim olması, şirketin bir çok biriminin denetiminde gerek ekip üyesi gerekse ekip şefi olarak bulunması ve yabancı dil hakimiyeti nedeniyle tercih edilir. Bu göreve başlamadan önce proje yönetimi hususunda kapsamlı bir eğitim programını tamamlar. Yüksek lisans eğitim dolayısıyla ertelediği askerlik görevini bugünlerde yapmaya başlayan Halil, aldığı bu eğitimin adaptasyon için çok faydalı olduğunu söylüyor. Halil, teftiş kariyerinin ardından sigorta sektöründe proje yönetimi alanında edindiği tecrübeyi de kullanıp, yönetici olarak kariyerime devam etmeyi planlıyor.

İş dışında spor yapmaya gayret eden Halil, lisanslı bir amatör basketbolcu olarak basketbol oynamaya çalışıyor. Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası’nın (BASİSEN) düzenlediği basketbol turnuvasında Anadolu Sigorta basketbol takımında yer alıyor.

Powered by Openmedia