TFF’de çalıştı spor hukukunda uzmanlaştı

Ramis Onur Yeni / Hukuk Fakültesi 2004 / R.O.Y. Hukuk Bürosu Kurucusu

Özel hukuk alanında uzmanlaşan Onur, başta spor olmak üzere sigortacılık, şirketler ve aile hukuku alanında şirketlere hizmet veriyor.

Lise yıllarında, hangi meslek dalını seçeceğine ilişkin kararsızlık içinde olan Onur’un gönlünden savaş uçağı pilotluğu geçer. Ancak iki kuşaktır hukukçu yetiştiren bir ailenin üçüncü kuşağı olarak başka bir meslek seçme şansı yoktur. Büyük dedesinin Osmanlı’nın son zamanlarında Arhavi’de kadılık, babasının ise sekiz yıl hâkimlik yaptıktan sonra, 32 yıldır noterlik yaptığını söyleyen Onur, avukatlığı meslek olarak seçmekle ne kadar doğru bir karar verdiğini bugün anladığını düşünüyor.

BİLGİ’nin kendilerine, pek çok öğrencinin başka okullarda yanına bile yaklaşamayacağı öğretim görevlileri ile direkt olarak iletişime geçme fırsatı sunduğunu bu yüzden şanslı olduklarını söyleyen Onur, üniversitede okurken, yaz aylarında aile işletmesinde çalışır, bunun faydasını görür. Mezun olduktan sonra avukatlık stajını bir aile dostlarının yanında yapar. Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra Durukan Hukuk Bürosu’nda Türkiye İş Bankası’nın icra ve dava takipleri işlerini yapar. “Burada, meslek hayatımın gerçek tecrübelerini edindim. Çünkü icra ve dava takip işi, avukatlık mesleğinin temellerindendir” diyen Onur, burada çalıştığı iki yıl boyunca, hem mesleğini daha iyi tanır, hem de işini daha çok sever.

Akademisyenlik için sınava girdi

Aynı zamanda işin teori ve araştırma yönünü de çok seven Onur, bu yüzden akademisyen olmak ister. Bunun için Ankara’daki bir üniversitenin hukuk fakültesinin araştırma görevlisi sınavına girmek için işinden ayrılır. Yapılan iki sınavda da başarılı olmasına rağmen, o zamanki fakülte yönetiminin iki sınavı da iptal etmesi ve kadroya başka birini ataması onun hayatının dönüm noktalarından biri olur ve askere gitmeye karar verir. 2008 yılında gittiği askerlik dönüşünde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu’nda görev yapar.

Halen İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapan Onur, yüksek lisans yapmanın bir hukukçu için faydalı ve hatta günümüzde gerekli olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye’deki hukuk sistemi ve hukuk eğitiminin, tıp fakülteleri gibi bir uzmanlaşma üzerine kurulmadığını düşünen Onur, Hukuk Fakültesi’nden mezun olan herkesin aynı durumda olduğunu, uzmanlaşmanın, belirli bir süre çalıştıktan sonra şekillendiğini, hukukçunun kendi inisiyatifine kaldığını dile getiriyor.

Sertifika programlarına katıldı

Bu şartlarda özel hukuk alanında uzmanlaşmayı tercih eden Onur, özellikle, sigortacılık, spor, şirketler ve aile hukuku üzerine yoğunlaşır. Bu dallarda çalışması ve özel ilgi alanlarının bu dalları kapması bu seçimin sebebi olur. Spor hukuku alanında, BİLGİ mezunlarından yakın arkadaşı Simge Aybey’in o zaman Başkanlığını yaptığı Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce açılan, Spor Hukuku Sertifika Programı’nı burslu olarak tamamlayan Onur, bir yıl süren bu programda, uluslararası uygulamaları ve diğer tüm spor dallarındaki hukuki süreçleri öğrenir.

TFF’den ayrıldıktan sonra 2009 yılının Ocak ayında, Nişantaşı Valikonağı Caddesi’ndeki ofisini faaliyete geçiren Onur, TFF’de çalışırken, kurumsal da olsa, bir hiyerarşik bütünde çalışmak istemediğine ve artık kendi ayaklarının üstünde durma zamanının geldiğine karar verdiğini söylüyor. Büro olarak, sigorta, spor ve şirketler hukuku alanlarında faaliyetler gösterdiklerini belirten Onur, şirketlerle çalışmanın ciddi bir avantaj olduğunu ifade ediyor. Onur bununla ilgili; “Çünkü karşınızda kurumsal bir muhatap bulunmakta, işinizin karşılığını da zamanında ve tam olarak almaktasınız. Şirketlerle çalışmak günümüzde avukatlar için biraz da zorunluluktan kaynaklanıyor” diyor.

Büro olarak, başarıları ve ekibiyle önce Türkiye’de sonra da dünya genelinde tanınır olmayı hedeflediklerini söyleyen Onur, sosyal ortamlarda ve cemiyetlerde bulunmayı çok önemsiyor.

Karadeniz Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ile birlikte Trabzonspor Kongre üyeliği yapan Onur,  Çaykara Eğitim Vakfı mütevelli üyesi olarak, 2000’in üzerinde öğrenciye burs veren bir programın parçası olmaktan da gurur duyuyor. Ayrıca Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Disiplin Kurulu üyesi olan Onur, bu yıl 13.sü düzenlenecek olan Uluslararası Şişli Kültür ve Sanat Festivali’nin üç yıldır Organizasyon Komitesi üyeliğini yapıyor.

Powered by Openmedia