Tüm müşteri ilişkileri yönetiminden sorumlu

Mehmet Sencer Bin Yıldız / Ekonomi-1999 / Barem Research’ın Operasyonel Genel Müdür Yardımcısı

Veri toplama sisteminin Türkiye’de ilk olarak geniş ölçekli bir bilgisayar yardımı ile hayata geçirilmesini sağladı. Bu sistemle anketörlerin hataları minimize edildi.

Öğrencilik yıllarında yarı zamanlı olarak sektörde birçok alanda görev alan Sencer, Barem Research’da bu dönem kazandığı tecrübenin tam bir bütünsellik içinde bilgi sağlamasa da sektörü anlamasında, özellikle proseslerde girdi çıktıların ne olduğunu kavramasında çok faydalı olduğunu düşünüyor. Stajda amacın sadece staj defterini doldurmak olmaması gerektiğini belirten Sencer, “Amaç içinde yer alınan prosesleri anlamaya çalışmak olmalı. Aksi halde bir yararı olduğunu pek düşünmüyorum” diye konuşuyor.

Ekonomi bölümünde lisans eğitimini bitirdikten sonra özellikle pazarlama ile ilgili bilgi açığını kapatmaya karar veren Sencer, o sıralar en uygun içeriği BİLGİ’nin MBA programında bulur. Sencer bu konuda, “Özellikle pazarlama konusunda aldığım derslerin tamamının konu hakkında beni yetkin kıldığını söyleyebilirim. Çalıştığım sektörü anlamamda, müşteri faydası yaratmamda ve müşterinin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin sunulmasında MBA’de edindiğim bilgilerin yararı yadsınamaz” diyor.

 

Gözünü Barem’de açtı

Üniversiteden mezun olmadan önce çalışmaya başladığı Barem Research’te mezun olunca da çalışmaya devam eder. 2003 yılında MBA’e başlar. Bu arada Barem Research’ın IT Departmanı’nı kurup iç sistemlerini geliştirdikten sonra saha operasyonları müdürlüğüne atanır. Yaklaşık yedi sene saha çalışmalarında görev alır. Bu sürede kurumun operasyonel mükemmellik stratejisine bağlı olarak kalite yönetim sistemlerini geliştirme, yapılan işlemleri takip etme ve bunu belgelendirme konusunda proje liderliği yapar.

2007 yılında Proje Departmanı’na geçer ve kısa süre sonra da buradaki işlemleri bütünselleştirerek proje departmanları direktörü olur. Bu sürede kurumun sunduğu hizmetlerin farklılaşmasına yönelik çalışmalarda görev alan Sencer, 2005 yılında kurumsal yapılanma projesinin başında yer alır, İK sistemleri ile süreçlerin otomasyonu üzerinde sistemlerin tasarlanması, uyarlanması ve hayata geçirilmesinde rol alır.

2006 yılında ISO 9001 ve 2007’de dünyada ilk defa yayınlanan pazar araştırma standartlarına ilişkin ISO 27001’i bir yıl arayla alma başarısını gösterdiğini söyleyen Sencer, “Aynı yıl başlattığımız KalDer’in Türkiye’de yönetmekte olduğu European Foundation for Quality Management (EFQM) sürecinde ise bir KOBİ olarak birçok büyük şirketi geride bırakarak 2010 yılında “Beş Yıldız-Ulusal Başarı Ödülü” alma başarısını gösterdik. Bu süreçlerde gerçekleştirilmiş otuzu aşkın dış denetimin hepsinde hiçbir uygunsuzluğa mahal vermeden tüm süreçlerimizi birleştirdiğimiz süreç otomasyon sistemlerimiz, yönetim bilgi sistemi olarak birçok kuruma örnek gösterilmiştir” diyor.

 

Yönetim sistemlerini biliyor

Bugün operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak Barem’de çalışmaya devam eden Sencer, aynı zamanda proje departmanları direktörü olarak kurumun yönetim ve yürütme kurullarında yer alıyor, kurumun ileriye dönük stratejilerini belirliyor ve bunların hayata geçirilmesinde rol alıyor. Bununla beraber operasyonel olarak tüm müşteri ilişkileri yönetimi sürecinden de sorumlu olan Sencer, yönetim sistemlerindeki tecrübesi sayesinde bir kaç araştırma metodolojisi geliştirdiğini, bunların hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok şirket tarafından kullanıldığını dile getiriyor.

Ayrıca veri toplama sisteminin Türkiye’de ilk olarak geniş ölçekli bir şekilde bilgisayar yardımı ile hayata geçirilmesini sağlayan Sencer, 2009 yılında gerçekleştirdikleri bu sistem ile kağıt üzerinde yapılan anketler yerine, bilgisayar yardımıyla ve otomatik olarak veri toplanma imkanı sağlandığını belirtiyor. Bu sayede anketörlerin sahada veri toplama bölümüne ilişkin yapabilecekleri hataların minimize edildiğini söylüyor.

Şu aralar, sistemsel veri elde edilmesine yönelik teknoloji geliştirme konusunda çalışan Sencer, iş hayatı dışında doğa ile iç içe olmaya çalışıyor, trekking ve hiking, yelken yapıyor, evde bahçesinde vakit geçiriyor.

DÜN
DOÇ. DR. GÖKSEL AŞAN
DOLAPDERE BAHÇE

BUGÜN
PERVİN OLGUN
CAFÉ 12

EN SON
UYSAL KIZ-DOSTOYEVSKİ
SİHİRBAZLAR ÇETESİ
ROMA

 

Powered by Openmedia