Zeynep Şahbaz

Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Zeynep Şahbaz, yüksek lisansına da BİLGİ’de devam ederek akademik kariyer planladığını aktarıyor.

Lisenin daha ilk yılında mimar olmak istediğine karar veren Zeynep Şahbaz, 2014 yılında Mimarlık Bölümü’nden onur derecesi ile mezun olarak bu hayalini gerçekleştirdi. Ayrıca lisans eğitimi döneminde kısmen başlamış olduğu Mimarlık Tarihi Teorisi ve Eleştirisi yüksek lisansına yine İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde devam ediyor.

Öncelikle sahip olduğu akademik kadro ve ekolünün methinden dolayı tercihini  İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden yana yaptığını belirtiyor ve mimarlık hocalarının kendini geliştirmesi için çok iyi bir fırsat olduğunu ekliyor.

Şahbaz, mimarlık eğitimi boyunca derslerine özellikle de mimarlık tarihine duyduğu ilgi ve heyecanın, araştırma ve yeni şeyler keşfetme boyutunda katlanarak arttığını belirtiyor. Tarih derslerinde her akımın oluşum süreci, aralarındaki etkileşim ve mimariye yansımalarını görmek, heyecanının ve mimariye olan ilgisinin de artmasında rol oynamış.

Dört senelik mimarlık eğitimi boyunca; Sanat Tarihi, Kentler Tarihi, Modern Mimarlık ve Sanat Monografileri gibi dersleri de çok sevdiğini belirtiyor.

Yüksek lisans sürecinde ulusal ve uluslararası çok fazla sempozyuma derslerde yürütmüş olduğu araştırma makaleleri ile katılma şansı yakalamış. Derslerden vakit bulduğu zamanlarda ise bölüm arkadaşları ile birlikte uluslararası tasarım yarışmalarına katılmış, hatta Juhani Pallasmaa’nın jüri üyelerinde bulunduğu Building4Humanity yarışmasında dereceye girmiş. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin alternatif mimarlık disiplinleri üzerine yaptığı akademik çalışmaları ve deneyimi sebebiyle, bundan sonraki akademik çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Programı kapsamında devam ettirerek yüksek lisansını tamamlamayı hedefliyor ve bu programın, ileriki yıllarda planladığı akademik kariyer hedeflerine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyor.  

Zeynep Şahbaz  

Powered by Openmedia