Bir yol arayışı

Konferans: “Türkiye’de İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği: Bir Yol Arayışı”

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi işbirliğiyle düzenlenen konferansta, demoktratikleşme ve inanç özgürlüğünün Türkiye’de yaşayan tüm inanç grupları için etkin bir şekilde korunması için önem arzeden “tüzel kişilik edinme hakkı” bağlamında farklı görüşler paylaşıldı. Dolapdere Kampüsü Mahkeme Salonunda 4 oturumdan oluşan konferansa önemli isimler katıldı.

Powered by Openmedia