Lise rehber öğretmenleri, “dijital yerlileri” anlamaya çalıştı

Dijital yerli olarak nitelendirilen lise öğrencilerini anlamak isteyen lise rehber öğretmenleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen “Sosyal Medya” konulu konferansa katıldı.

Dijital çağda doğup büyüyen genç nesilleri kısacası dijital yerlileri anlamak, onların hızlarına yetişmek dijital göçmenler yani dijital çağda doğmamış sonradan dahil olmuş bireyler için gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Özellikle bu öğretmen ve öğrenci ilişkisi açısından ele alındığı zaman çok daha önemli bir boyut kazanıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi ve yıllardır devam eden “Sosyal Kafa” programının koordinatörü ve sunucusu Doç. Dr. Erkan Saka, lise rehber öğretmenleri ile “Sosyal Medya” konulu konferansta bir araya geldi. Doç. Dr. Erkan Saka, 28 Aralık Cumartesi günü İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konferansta öğrencilerini daha iyi anlamak isteyen rehber öğretmenlere, öğrencilerin yoğun olarak kullandığı sosyal medya ile ilgili ipuçları verdi. Saka, sosyal medyayı daha etkin kullanmak için internet okuryazarlığını, yakınsama, transmedya ve oyunsallaştırma süreçlerini, etik sorunlar ve bunların hukuki boyutlarını ele aldı.

Powered by Openmedia