İlk “Türk insan genomu” yayını gerçekleşti

İstanbul bilgi üniversitesi genetik ve biyomühendislik bölümü öğretim üyesi yrd. Doç. Dr. Hasan otu liderliğindeki ekip, türk insanının genetik şifresini çözdü.

Yaklaşık üç yıl süren araştırma sonuçları dünyanın saygın bilim dergilerinden plos one’da yayınlandı. Plos one dergisinde yayınlanan makale, türk popülasyonundan örnek bir kişinin tüm dna dizisini gösterip detaylı analizini içeriyor. Bilgi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen çalışma, türk insanındaki bu 3.2 milyar “harfin” diziliş sırasını ortaya koyuyor. Yapılan çalışmada türk insanına has bu tür yapısal değişiklikler bulundu ve bunların hastalıklarla olan ilişkileri ortaya çıkarıldı. Diğer popülasyonlarla karşılaştırıldığında, türk insanında belirgin bir genom karakteristiği olduğu tespit edildi.

Powered by Openmedia