Soma Gönüllüleri için seminer

Farkındalığı artırmak ve önlemleri çoğaltmak adına 28-29 Haziran tarihlerinde BİLGİ santralistanbul Kampüs’ünde 2 günlük madencilik semineri düzenlendi.

Soma’da yaşananların ardından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı, endüstri ve örgüt psikolojisinin uzmanlık alanından yola çıkarak yapılabilecekler konusunda bir dizi hazırlığa başladı. Bu kapsamdaki ilk somut adım, “Soma Gönüllüleri için Madencilik Semineri” başlığı altında, madencilik işinin içeriğini, taşıdığı riskleri ve alınabilecek önlemleri teknik düzeyde öğrenmeye imkân verecek bir eğitim programı oluşturulması oldu.

Bu eğitim ile özellikle Soma bölgesine yönelik yakın gelecekte yürütülecek çalışmalarda gönüllü olarak görev alacak kişilerin eğitilmesi hedeflenmekle birlikte, esas amaç Soma ile kısıtlı kalmadan, bugünden itibaren Türkiye’de madencilik sektörüne tehlikeleri önleyici kalıcı bir yaklaşımın yerleştirilmesine odaklanan bir çaba içine girmek. Hedeflerini, “Risk gördüğüm yerde çalışmam diyebilen işçi” + “Risk gördüğüm yerde çalışmam diyen işçiye destek veren işveren” olarak belirleyen Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda “Soma Gönüllüleri için Madencilik Semineri”nin bu hedefe yönelik trans-disipliner bir yaklaşımla yürütülebilecek çalışmaların ilk adımını oluşturması bekleniyor.

Powered by Openmedia