“BİLGİ’yi tercih etmemdeki en önemli sebep “okul için değil yaşam için öğreniyoruz” felsefesinini yürütmesi”

BİLGİ Mezunlar Derneği Hukuk Komitesi Komitesi Başkanı Mert Ali Bulut dernek ile yollarının nasıl kesiştiğini ve başkanı olduğu komitede ileride neler yapmayı planladıklarını anlattı.

1) Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

1990 yılında İstanbul’da doğdum. İtalyan Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2009 yılında BİLGİ Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü’nü burslu kazandım. 2010 yılında Hukuk Fakültesi’ne çift anadal talebi ile müracaatım kabul edildi ve her iki bölümden de onur öğrencisi olarak mezun oldum. 2017 yılında üniversitemizin “Ekonomi Hukuku” yüksek lisans programına tezli olarak kabul edildim. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin Hukuk Komitesi Başkanlığı dışında İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nde aktif olarak görev almaktayım. Çalıştığım yabancı müvekkiller nezdinde özellikle Türkiye ve İtalya arasındaki ticari uyuşmazlıklarda çözüm odaklı bir rol üstlenmekteyim. Ayrıca Milano ve Floransa da ortaklık faaliyetlerini yürüttüğüm iki ayrı avukatlık bürosu ile mesleki çalışmalarıma global ölçekte devam etmekteyim.

2) BİLGİ’yi tercih sebebiniz nelerdi? Hukuk Fakültesini tercih sebebiniz nelerdi?

BİLGİ’yi tercih etmemdeki en önemli sebep, gerçekten de “okul için değil yaşam için öğreniyoruz” felsefesinin en etkin rol oynadığı bir üniversite olmasıdır. Hukuk fakültesinin ise sektör nezdinde gerek “teori” gerekse “pratik” anlamında tüm öğrencilerine ciddi bir ayrıcalık sağlaması bu bölümü tercih etmemde büyük önem arz etmiştir. Özelikle fakültedeki eğitim neticesinde öğrencilerin sektöre entegrasyonu çok daha kolay olmakta ve mezun olduktan sonra staj ve iş bulma gibi süreçlerde de okulun desteği sürekli olarak devam etmektedir.

3) BİLGİ Mezunlar Derneği ile yolunuz nasıl kesişti?

2019 yılında derneğimizin bir yönetim kurulu üyesi sayesinde dernek başkanımız Tolga Bayoğlu ile tanışma fırsatı buldum. Kendisinin dernek nezdindeki yeniden yapılanma sürecine kattığı önem ve “BİLGİ Mezun” aidiyeti yaratma gayesi, beni de sürecin bir aktif bir bütünü olmak adına motive etti.  Dernekteki güçlü yapılanma neticesinde ve özellikle başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyelerinin planlı ve koordineli çalışmaları doğrultusunda Hukuk Komitesi Başkanı olarak böyle bir yapının üyesi olmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim.

4) Başkanı olduğunuz komitede bu dönem neler yapmayı planlıyorsunuz?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan her bir öğrenci için gönüllü mentorluk çalışmasını başlatıyoruz. Mentorluk projesi ile fakültede okuyan her bir “geleceğin meslektaşı” arkadaşımıza geleceğini planlama açısından aynı fakülteden mezun bir dernek üyesi ile network imkanı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu network hedefi dahilinde, tüm fakülte öğrencilerine mezun olmadan evvel netleştirebildikleri staj imkanları ve yurt dışındaki barolarda muhtemel staj olanakları üzerinde ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle Floransa Barosu konu ile ilgili komitemizi desteklemektedir. Hukuk Komitesi olarak asıl gayemiz, her bir Hukuk Fakültesi öğrencisini sektöre entegre bir biçimde bilgili mezunlar ile aktif bir network ağı içerisinde koordine etmektedir.

5) Son olarak BİLGİ mezunlarına neler söylemek istersiniz?

BİLGİ mezunlara okudukları bölümün teorik bilgileri dışında sektörde görev alacakları iş kollarına göre sektör dinamiklerini de yakından takip etmelerini öneriyorum. “BİLGİ’li” aidiyet duygusunu üniversiteden mezun olduktan sonra hiçbir zaman koparmamalarını ve üniversite ile bu bağın mezun olduktan sonra da daha güçlü bir biçimde devam etmesini diliyorum. Bu konuda başta başkanımız olmak üzere tüm mezunlar derneği olarak gerekli gayret ve enerjiyi gösterdiğimizi ve bu enerjinin hep birlikte daha da artarak güçleneceğini belirtmek isterim.

Powered by Openmedia