“BİLGİ ülkemizde çok farklı ve kendine has özelliklere sahip bir üniversite”

Büyük ve güçlü bir geleneği, kendine özgü karakteri ile harmanlayan çok yönlü ve çok kültürlü bir üniversite olarak BİLGİ, yeni dönemde yine pek çok yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektör Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı ile yeni dönem projelerini ve BİLGİ’yi konuştuk.

Alpaslan Hocam, öncelikle yeni dönem rektörlüğünüz için tebrik ederiz. 22 yıldır BİLGİ Mühendislik Fakültesi akademisyenisiniz değil mi? Mühendislik Fakültesi mezunlarımız sizi tanıyorlardır. Ancak sizinle henüz tanışmamış olan mezunlarımıza sizi biraz daha yakından tanıtalım istiyoruz. Bize kendinizden, akademik kariyerinizden bahseder misiniz?

1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans öğrenimime ve araştırma görevlisi olarak göreve başladım. Yüksek lisans çalışmamı tamamlayarak yine aynı bölümde doktoraya başladığım 1998 yılının Ekim ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin o zamanki ismiyle Matematik ve Bilgisayar Sistemleri isimli programında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladım. Bölümün görece yeni kurulmuş olması ve öğretim görevlisi ihtiyacı nedeniyle 1999 yılında aynı bölümde öğretim görevlisi ve program koordinatörü olarak atandım. Doktoramı tamamladığım 2003 yılı son baharında aynı bölüme Yrd. Doç. Dr., Üniversitelerarası Kurul tarafından 2008 yılında verilen Üniversite Doçenti ünvanıyla aynı fakültenin o zamanki ismiyle Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde Doç. Dr. olarak öğretim ve araştırma faaliyetlerime devam ettim. Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi kurma çalışmalarına 2009 yılında destek vermek suretiyle, 2010 yılında ilk öğrencilerini almaya başlayan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne geçiş yaptım. 2010-2013 yılları arasında Bilgisayar Bilimleri Bölüm Başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerini yerine getirdim. 2018 yılından itibaren de Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı olarak idari faaliyetlerde bulunmaktayım. 2019 yılı Eylül ayı itibariyle Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne Dekan olarak atandım. Üniversitemiz Mütevelli Heyet’in tensipleriyle de 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle Vekil Rektör olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Neredeyse kuruluşundan beri 22 yılı aşkın bir süredir BİLGİ ailemizin bir mensubu olarak çalışmaktan büyük bir onur ve mutluluk duymaktayım.

 

BİLGİ ile uzun bir yol arkadaşlığınız var ancak yeni göreve gelmiş bir rektör olarak BİLGİ’yi sizin gözünüzden dinlemek isteriz.

BİLGİ ülkemizde çok farklı ve kendine has özelliklere sahip bir üniversitedir. Toplumsal sorunlara duyarlılığı, akademik özgürlüklere saygıyı, kimlikleri kapsayıcılığı önemsemektedir. Sosyal bilimler alanında kurulduğundan bu yana bir marka olan BİLGİ, mühendislik, sağlık bilimleri, hukuk ve mimarlık alanlarında da uluslararası düzeyde bir eğitim kalitesine sahiptir. Üniversitemiz öğrencilerine yenilikçi bir eğitim perspektifiyle yaklaşan, onları sadece mesleklerine hazırlamaktan öte, toplumu ileriye taşıyıcı değerler ve ilkelerle donatan bir anlayışa sahiptir. Bundan dolayı 45.000’e yakın mezunumuzu, 20.000’i aşkın öğrencimizi ve yaklaşık 1.500 akademik kadromuzu çatısında toplayan BİLGİ ailesinin bir parçası olmaktan daima gurur duyduğumu ifade etmek isterim.

 

Akademisyenliğiniz ve sonrasında dekanlığınız döneminde güzel projeler gerçekleştirdiniz. Rektörlüğünüz süresince BİLGİ adına gerçekleştirmeyi planladığınız hedefleriniz neler?

Üniversitemizin yeni dönemde pek çok heyecan verici projesi bulunmaktadır. Özelikle bilimsel araştırmaları iş dünyasıyla buluşturacak teknolojik yatırımların arifesinde bulunmaktayız. Üniversitemiz Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kurma sürecinin son aşamalarına gelmiştir. Bu sayede teknolojiyi kullanıp ürün geliştirme, varolan ürünü kalite yönünden yenileme yolunda önemli adımlar atacağız, inovasyona yönelik girişimciliği özendireceğiz ve üniversitemiz ile sanayi işbirliğini güçlendireceğiz.

Üniversitemizin yenilikçiliğe ve girişimciliğe vurgu yapan yüksek öğrenim sıralamalarında ve uluslararası endekslere hızla yükselmesi bizlerin ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun bir kanıtı.

2021 yılı ile ivme kazanacak olan ve bize en fazla heyecan veren gelişmelerden biri de BİLGİ’nin dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yüzde 1’lik dilimde yer alan Arizona State Üniversitesi (ASU) ile çok geniş kapsamlı bir stratejik akademik ortaklığı hayata geçiriyor olması. ASU’nun araştırma, yenilikçilik ve yaratıcı eğitim alanlarındaki başarılarına ek olarak BİLGİ’nin kuruluş değerleriyle birebir örtüşen topluma hizmet, sosyal sorumluluk ve kapsayıcılık ilkeleri iki kurum arasındaki yakınlaşma ve stratejik işbirliğinde belirleyici oldu. Bunun öğrencilerimize ve akademik kadromuza getireceği pek çok fırsatı en kısa zamanda daha ayrıntılı olarak paylaşacağız.

 

Dünya genelinde eğitim modellerinde ciddi değişimler söz konusu. BİLGİ yeni trendleri takip etmek için nasıl bir yol izleyecek?

Yaşamakta olduğumuz Endüstri 4.0 devriminin sadece bir kuşak içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bugün üniversiteye adım atan öğrenciler, mezun olduklarında tam anlamıyla dijitalleşmiş, yapay zeka ve robotik gibi teknolojilerin hakim olduğu bir iş dünyasına adımlarını atacaklar. Birtakım yeni meslekler ortaya çıkacak. Bu süreç bir uyumlanma sürecinin ötesinde, bir üretim süreci olacak. Gençler bu yeni meslekleri ve uzmanlıkları aslında kendileri tanımlayacak. Ancak hoşgörü, adalet, sorumluluk, dürüstlük ve demokrasiye inanç gibi temel değerler ve sorgulama, analitik düşünme, çözüm odaklı yaklaşım gibi yetiler eğitimin vazgeçilmezi olarak kalacak. BİLGİ bu bağlamda “Non scholae, sed vitae discimus” (Okul için değil yaşam için öğrenmeliyiz) ilkesini eğitim felsefesinin odağına yerleştirmiş bir kurumdur. Öğrenciler not almak ve sınıf geçmenin değil yaşam için öğrenmenin önemini BİLGİ’ye adım attıkları ilk günden itibaren benimserler.

 

Peki, BİLGİ’yi tercih etmeyi düşünen adaylar için neler söylemek istersiniz?

Üniversiteleri nitelik olarak birbirlerinden ayıran temel özellik öğretim kadrolarıdır. Adaylar, ilk adım olarak ilgilendikleri alanda çalışan hocaları araştırıp, mümkünse tanıtım günlerimizde onlarla buluşup tanışsınlar. Harika bir kampüs ortamında, uluslararası düzeyde bir eğitimle yaşama atılmak ve seçkin bir kurumun parçası olmak istiyorlarsa adayların mutlaka BİLGİ ailesine katılmalarını öneririm.

 

Uzun süredir BİLGİ’desiniz, birçok Mühendis mezun ettiniz. BİLGİ mezunlarına ve bu yıl mezun olacak öğrencilerimize neler söylemek istersiniz?

BİLGİ mezunlarına ve bu yıl mezun olacak öğrencilerimize öncelikle okulumuzun Türkiye yükseköğretim hayatında etkili bir konuma sahip olduğu, güçlü gelenekleri ve kurum kültürü barındırdığı, kurumsallaşmaya, kalite çalışmalarına ve dünyayla entegre olmak için uluslararasılaşma faaliyetlerine önem veren ve herşeyden önemlisi insanı merkeze alan bir anlayışla topluma hizmet etmeye devam eden ayrıcalıklı bir kurum olduğunu bilmelerini isterim. Mezunlarımızın bulundukları her platformda bu değerlerle kıvanç duymaları ve mezun oldukları okulu bizler adına anlatmaya devam etmelerini dilerim. Öğrenmeyi sadece okulda bulundukları dönemle sınırlı tutmadan hayatlarının her aşamasında heyecanla ve istekle sürdürmelerinin önemini vurgulamak isterim. Son olarak mezunlarımızın BİLGİ ailemizin topluma üretken olarak katılmış bulunan güçlü bireyler olarak okulumuzla irtibatlarını her zaman sürdürmeleri çok önemli. Gerek kariyer günleri, gerekse mezun öğrenci buluşma etkinlikleri olsun mezunlarımızı merkeze aldığımız tüm çalışmalarımızda bizlere destek vermelerini bekliyoruz.

Powered by Openmedia