BİLGİ, akıllı üretim mühendisleri yetiştirecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2013-2014 akademik döneme; Elektrik-Elektronik Mühendisliği YLP ile birlikte Akıllı Üretim ve Karar Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nı da eğitime açıyor. Program, endüstri için akıllı sistemler geliştirecek ve bilimsel araştırmalar yapacak kişiler yetiştirecek.

Bilginin daha yoğun kullanıldığı ve erişilebilir olduğu rekabetçi piyasa ve ortam şartlarında dev miktarda veriyi analiz edebilen ve doğru karar verebilen akıllı sistemlere ihtiyaç gün geçtikte artıyor. Çünkü bu sistemler, belirsizliğin yoğun olduğu ortamlarda üretimin kontrolünde, üretim ve kontrol sistemlerinin iyileştirilmesinde, ulaşım planlama ve analizinde, risk ve güvenirlik analizinde, akıllı cep telefonu, akıllı bina/tesisler gibi teknolojinin son ürünü sistemler ile entegre olarak kullanılabiliyor ve yaşam/çalışma ortamlarımızda tecrübe ettiğimiz gündelik hayat kalitemizi arttırabiliyor.

Bu gerçeklikten yola çıkan BİLGİ’nin Mühendislik Fakültesi’nin 2013-2014 akademik dönemde eğitime açmaya hazırlandığı Akıllı Üretim ve Karar Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, akıllı sistemlere ilgi duyan öğrencileri bekliyor. Eğitimde akıllı sistemler mühendislik programlarının oldukça yeni olduğunu söyleyen BİLGİ’nin Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Özgür Toy, yurtdışında bu alanda eğitim yaygınlaştığı halde Türkiye’de bu ve benzeri konularda programların yeni oluşturulduğuna dikkat çekiyor.

Programın, ismi olarak yer almasa da belli başlı üniversiteler endüstri mühendisliği, yöneylem araştırması, mühendislik yönetimi, bilgisayar mühendisliği, enformatik gibi programların bünyesinde benzer eğitimleri verecek şekilde yapılandırıldığını dile getiren Toy, Türkiye’de eşdeğer bir programın İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde bulunduğunu, yakın gelecekte bu tipte disiplinler arası bir yüksek lisans eğitiminin çok ilgi göreceğini düşündüğünü belirtiyor.

Öğrenciler akıllı sistem geliştirecek

Yazılım ve donanımdan oluşan akıllı sistemlerin geliştirilmesi için teknik ve teorik bilgileri sağlamak amacıyla kurulan Akıllı Üretim ve Karar Sistemleri Mühendisliği Programı öğrencileri, akıllı sistemlerin değerlendirilmesi, tasarımı ve oluşturulması için pratik bilgilerle ve yeterli uzmanlıkla donatmak, sistematik ve algoritmik düşünme, programlama, analiz, sentez ve problem çözme becerilerini geliştirmek ve endüstrideki kariyerleri veya bilimsel araştırmalar için hazırlamayı hedefliyor.

Mezunların, şirketlerin/kurumların üretim ve karar verme süreçlerinin uygulandığı birimlerinde görev alabileceğini belirten Doç. Dr. Toy, “Mezunların endüstriyel sistemlerin tasarım, işletme, kontrol süreçlerinde yer alan iş ve görevleri başarılı bir şekilde yapabilecekleri düşünülüyor. Genel olarak mezunlarımız, endüstri mühendisi istihdam edilen tüm görev yerlerinde, kazanacakları ileri bilgi ve beceriler ile tercih edileceklerdir” diyor.

Türkiye’de bu alanda verilen eğitim hakkında da bilgi veren Toy, BİLGİ’de Akıllı Üretim ve Karar Sistemleri Mühendisliği Programı’nın çok yeni tasarladığını, programı bu yıl içinde açmak için Yükseköğretim Kurulu’na başvurarak onay aldıklarını açıklıyor. İlk kez 2013-2014 akademik yıldan itibaren öğrenci kabul edeceklerini söyleyen Toy, amaçlarının mühendislik alanında farklılaşan, yenilikçi ve öncü bir program oluşturmak ve bu alanda yurt ve dünya çapında faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç duyduğu insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak olduğunu vurguluyor.

Dört yıllık lisans öğrenimi veren bir yüksek öğretim programının bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, sistem mühendisliği, bilişim, elektrik ve elektronik mühendisliği, mekatronik, matematik veya benzeri bir bölümden mezun olmuş; rekabetçi bir piyasada geleceğin konularından biri olacak akıllı üretim ve karar sistemleri konusunda kendini geliştirmek ve bilimsel yeterliği yüksek bir lisansüstü tezi yapmak isteyen kişilere programı tavsiye eden Doç. Dr. Toy, programın eğitim dilinin İngilizce olacağını dile getiriyor.

Programın 20 kişilik kontenjanı var

Toy, programın içeriğiyle ilgili şu bilgileri veriyor: “Öğrencilerimiz, program boyunca “Matematiksel Modelleme ve Uygulamaları”, “Karar Verme”, “İmalat Sistemleri Analizi”, “Algoritma Tasarımı ve Sezgiseller” ve “Sistem Simülasyonu” derslerinden oluşan beş temel dersin yanında, geniş bir seçmeli ders havuzundan iki seçmeli ders ve bir lisansüstü seminer dersi olmak üzere toplam sekiz ders alacaklar. İlk senenin sonunda, en az beş dersten ve yüksek lisans seminer dersinden başarıyla geçmiş olan öğrenci yüksek lisans tezine başlayabilecek. Dersler, hafta içi günlerinde saat 17.00’den sonra yapılacak. Bu konuda sınırlı sürede daha kapsamlı bilgi sağlamak çok mümkün değil, bu nedenle ilgi duyanlar http://ie.bilgi.edu.tr/graduate web adresimizden programımız ve derslerimiz hakkında ayrıntılı bilgiye erişebilirler.”

Akıllı Üretim ve Karar Sistemleri Mühendisliği Programı, Mühendislik Fakültesi’ne bağlı yürütülecek. Endüstri ve Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyeleri tarafından tasarlanmış dersler, yine bu bölümlerin öğretim kadrosu tarafından verilecek. Derslere saha tecrübesi olan yönetici ve karar vericilerin konuşmacılar olarak davet edilmesi ve böylelikle teorik bilgilerin pratik bilgiler ile desteklenmesi amaçlanıyor.

“Akıllı Üretim ve Karar Sistemleri Mühendisliği Programı’nda eğitime yeni başlayacak olmamız nedeniyle halihazırda eğitime devam eden öğrenci bulunmuyor” diye konuşan Toy, program için yaklaşık 20 kişilik bir kontenjan öngördüklerini ifade ediyor.

Toy, programa öğrenci kabul etme koşulları ile ilgili şunları söylüyor: “Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yüksek öğretim programının bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, sistem mühendisliği, bilişim, elektrik ve elektronik mühendisliği, mekatronik, matematik ve benzeri bölümlerinden mezun olmak, lisanstan 2.5 (veya 100 üzerinden 75) notuyla mezun olmuş olmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) sayısal puan türünde, en az 65 puan veya Graduate Record Examination (GRE) sınavının “quantitative” bölümünden eşdeğer puan almak, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavdan 80 veya üstü  İngilizce notuna sahip olmak veya bu puana karşılık gelen “ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” dokümanında yer alan sınav kategorilerinden eşdeğer not almış olmak ya da  İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan BILET sınavından en az 70 almak, en az iki referans mektubu, yüksek lisans yapma nedenine ilişkin olarak hazırlanan niyet mektubu ve yapılacak mülakat sonucunda başarılı olmak aradığımız şartlar.”

Uluslararası işbirlikleri de olacak

Programla ilgili uluslararası işbirlikleri için çalıştıklarını ifade eden Doç. Dr. Toy, henüz bu programla ilgili bir uluslararası işbirliği bulunmamasına rağmen işbirliği için Avrupa ve Amerika’daki bazı üniversiteler ile BİLGİ’nin üyesi olduğu Laureate International Networks üyesi bazı üniversiteler ile görüşmelerin devam ettiğini belirtiyor.

Bu programdan mezun olan öğrencilerin zor problemler üzerinde çalışma disiplinini geliştirecekleri, bilgilerini, gelişmiş analitik ve teknik becerilerini çok disiplinli alanlara uygulayabilecekleri işlerde çalışabileceklerini sözlerine ekleyen Toy, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Kendisine daha iyi bir gelecek hazırlamak isteyen yeni mezun ya da iş dünyası içerisinde çalışmalarını sürdürmekte olan ve kriterlerimizi sağlayan adaylarımızı daha detaylı bilgi almaları için kampüsümüze ve programımızda eğitim almaya bekliyoruz.”

 

FOTO ALTI

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Özgür Toy

 

Powered by Openmedia