BİLGİ genç sosyal girişimcileri desteklemeye devam ediyor

İçinde bulundukları toplum için pozitif değişimin liderliğini üstlenen gençleri güçlendirmek ve desteklemek için bu yıl dördüncüsü düzenlenecek bilgi genç sosyal girişimci ödülleri için başvurular 20 Mayıs’ta başladı, 29 Ekim’de sona erecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından International Youth Foundation (Uluslararası Gençlik Vakfı), Sylvian/Laureate Foundation (Sylvian/Laureate Vakfı) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle 2010 yılından beri her yıl gerçekleştirilen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri’nin 2012 finalistleri belli oldu. Geçen yıl “Daha iyi bir toplum” sloganıyla üçüncüsü düzenlenen ve 69 projenin başvurduğu Genç Sosyal Girişimci Ödülleri’de finale kalan 10 genç girişimci, 14 Mart tarihinde santralistanbul kampüsünde yapılan törenle ödüllerini aldı.

Yavuz Çakır (Kitap Makinası), Samet Beyazkılınç (Sambis), Eril Gün Ezerel (www.sinaps.com), Burak Özdemir (yeniyeti.com), Mustafa Altuncu (Bir Enstrüman Çok İnsan), Emre Özgür (Bir Silgi Bir Kalem), Nazlı Özgan (Değişim Liderleri), Abdullah Oskay (Hayat Sende), Sezgi Evren (Kültürel Mutfak), Varlık Sezgin (Sonradan Gurmeler) 2012 finalistleri arasında yer aldı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri için başvurular 20 Mayıs tarihinde başladı. 18-29 yaş arasında olan ve Türkiye’de yaşayan tüm gençlere açık yarışmanın bu yıl için son başvuru tarihi, 29 Ekim 2013. Başvuruların www.bilgiggo.org adresinden yapıldığı yarışmada finale kalan 10 adaya 3 bin 500 Amerikan Doları maddi/nakdi destek verilecek ve bu adaylar Youthactionnet® (Uluslararası Gençlik Vakfı), tarafından yapılan “Küresel Genç Sosyal Girişimciler” programına da başvuru hakkı kazanacak.

Programa başvuru yapabilmek için 18-29 yaş aralığında olmak, mevcut bir projenin/organizasyonun kurucusu/kurucu ortağı ya da bir organizasyon adına proje lideri olmak, projenin halihazırda sosyal fayda yaratmış olması, İstanbul’da gerçekleşecek olan İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından organize edilen ve katılımı mecburi olan eğitim kampına katılabilecek durumda olmak gerekiyor.

 

Genç projeler yarışıyor

Her yıl, 10 istisnai genç sosyal girişimci, rekabetçi bir başvuru sürecini takiben İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından seçiliyor. Türkiye’nin genç kahramanları bu sayede kişisel, vizyonel, politik, işbirliğine yönelik, organizasyonel ve sosyal alanlarda liderlik becerilerini geliştirebilme fırsatına kavuşuyor. Fikir aşamasında olup henüz sosyal bir fayda sağlamamış projeler değerlendirmeye alınmıyor. Projelerin muhakkak toplumda fark yaratmış, pozitif bir yarar sağlamış ve sürdürülebilir olması gerekiyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve proje ortaklarının tek hedefi, Türkiye’de ‘Sosyal Girişimcilik’ kavramının bilinirliğini artırmak ve bu anlamda çevrelerinde fark yaratmış, pozitif değişikliğe ön ayak olmuş gençleri onurlandırmak ve ödüllendirmek.

 

Proje ile ilgili önemli tarihler

Bu yılkı yarışmanın başvuruları bittikten sonra 4 Kasım 2013’te Adaylık Kurulu toplanacak, 5 Kasım 2013’te yarı finalistler açıklanacak (20 kişi), 9-10 Kasım 2013’te yarı finalistlerin eğitimleri başlayacak. 11 Kasım 2013’te mülakatlar yapılacak, 9 Aralık 2013’te finalist eğitimleri yapılacak, 12 Aralık 2013’te eğitim ve ödül töreni, 13 Aralık 2013’te eğitimin son günü olacak.

BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri’ni düzenleyen Youthactionnet® programı günümüz dünyasındaki tüm genç sosyal girişimcilere yatırım yapmayı hedeflemiş bir proje. 2001 yılında Uluslararası Gençlik Vakfı tarafından hayata geçirilen bir program olan YouthActionNet®, genç insanların hem kendilerine hem de içinde bulundukları topluma pozitif değişiklik getirebilmeleri için güç, destek ve eğitim olanakları sunuyor. YouthActionNet® genç liderlere beceri geliştirme, taraf olabilme, karar alabilme ve ağ oluşturma konularında farklı kanallar aracılığıyla destek oluyor.

Dünya genelinde her yıl 20 genç sosyal girişimci, rekabetçi bir süreçten geçirilerek seçiliyor. Küresel genç sosyal girişimciler model değiştiren fikirleri, küresel perspektifleri ve uzun vadeli sistem değişikliklerine olan bağlılıkları ile seçkin bireyler olduklarını gösteriyor. Bir yıllık program ile seçilen gençler liderlik vasıflarını geliştiriyor, ulusal sınırları aşarak dikkatleri küresel gelişmelere çevirebiliyor.

Ülke bazında oluşturulan yerel YouthActionNet® programları genç liderleri yoğun bir eğitim sürecinden geçiriyor. Ulusal enstitüler kendi işleyişleri dahilinde programın içeriğine bağlı kalarak çalışıyor. Ulusal enstitülerin hedefi ise genç liderlerin ulusal politikaları ve önceliklerini etkilemek ve aynı zamanda kendilerini geliştirebilecek fırsatları yakalamalarını sağlamak.

 

2012’nin 10 finalisti ve projeleri

 

Abdullah Oskay (29)

www.hayatsende.org

Devlet korumasında yetişenlerin ekonomik ve sosyal fayda yarattığı algısını pekiştirerek bu çocuk ve gençlere ilişkin olumsuz söylemlerle mücadele ediyoruz. Onların eğitim, burs ve iş imkânları hakkında yönlendirilmesi için çalışıyoruz. Bu gençler üniversiteye ilk gittiklerinde maddi açıdan sorunlar yaşıyor, burs başvuruları dört ayda sonuçlanıyor. Bu gençler için bir burs fonu oluşturalım ve bu gençlere üniversiteye başladıkları ilk dört ayda burslar verelim, bu fonun giderlerini de, vereceğimiz profesyonel eğitimlerden elde edilecek gelirle sağlayalım istedik. Böylece hem toplumun insan kaynağı kalitesi artıyor hem de kendine yeterli bir fon oluşuyor.

 

Eril Gün Ezerel (21)

www.sinaps.com

Sinaps ekibi olarak, öğrenci CV’lerinin çok bir şey ifade etmediğini, işe veya staja alımların da büyük oranda şansa ve okulun getirdiği etikete bağlı olduğunu biliyoruz. Biz de öğrencilere eşit şartlarda kendilerini kanıtlama fırsatı yaratmamız gerektiğini düşündük ve Sinaps.com’u kurduk. Sinaps’ta firmalar ve kurumlar, öğrencileri düşünmeye zorlayacak “problemler” yayınlıyorlar ve bir ödül belirliyorlar. Öğrenciler de bu problemlere çözüm önerileri getirerek hem kendilerini iş dünyasına kanıtlıyor, hem de para ödülü veya staj imkanı gibi ödüller kazanıyorlar. Diğer yandan firmalar da aradıkları genç yeteneklere ve yaratıcı fikirlere daha kolay ulaşmış oluyor.

 

Nazlı Özgan (23)

www.degisimliderleri.org

Türkiye’de kadınların gelişimi yolunda öncülüğünü üstlendiğim ve sürekliliğini sağlamak adına yeni stratejiler geliştirdiğim projeden dolayı kendimi bir sosyal girişimci olarak değerlendiriyorum. Genç kadınlar olarak önce sosyal çevremizde farkındalık yaratmak, daha sonra yaşadığımız sorunlara çözüm bulmak için yola çıktık. Kadınların toplum içinde değer gördüğü, liderlik becerilerinin ve potansiyelinin desteklendiği, topluma fayda sağlayabilmek için kadınlara da ihtiyaç olduğunun benimsendiği bir dünya istediğimiz için Değişim Liderleri Derneği’ni kurduk. Bu amaçla hazırladığımız projeler ile 18 bin kişinin hayatına dokunduk ve hâlâ dokunmaya devam ediyoruz.

 

Mustafa Altuncu (19)

Bir Enstrüman Çok İnsan

Gerçek anlamda tükenmeden tüketilmiş, hâlâ kullanılabilir olmasına rağmen erken emekli edilmiş enstrümanların, maddi imkanları kısıtlı olan insanlara ulaşmasında köprü görevi gören, hem ülke ekonomisine, hem de toplum kültürüne pozitif etki eden bir sosyal girişimciyim. Bir enstrüman birçok insanın hayatını değiştirebilir, birçok insanı bir araya getirebilir” mottosuyla çıktığımız bu yolda, müziğin birleştiriciliğini tüm dünyaya göstermeyi amaç edindik. Isparta’da yaşayanların enstrüman sahibi olma ve çalma hayallerinin, başta maddi olanaksızlıklar olmak üzere çeşitli nedenler yüzünden engellenemeyeceğini kanıtlıyoruz. Amacımız her yıl daha fazla insanı enstrüman sahibi yapmak.

 

Emre Özgür (26)

www.birsilgibirkalem.org

Toplumdaki eksiklerin başkaları tarafından giderilmesini beklemeden, kendilerinin de bir şeyleri değiştirebileceklerine inanan genç bir kuşağın yetişmesini hayal ediyoruz. Projemiz ile böyle bir gençliğin eşit şartlarda eğitim görerek yetişmesine yardımcı oluyor, bir yandan da yarattığımız kaynak ile sürdürülebilirliği sağlıyoruz. Vizyonumuz Türkiye’deki bütün devlet okullarına ulaşan en bilinir sosyal eğitim projesi olmak. Bunun için okulların ve bağışçıların bir araya gelebileceği bir web sitesi oluşturduk. Bu web sitesi üzerinden okullar isteklerini belirtiyor ve bağışçılar da bu istekleri görüp okullara ulaştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın onay ve desteğiyle çalışıyoruz.

 

Burak Özdemir (21)

www.yeniyeti.com

Türkiye’de genç nüfusun boş zamanlarını etkili bir şekilde değerlendirebileceği bir platform yarattığımız ve yaşadığımız topluma pozitif değişim fırsatı sunduğumuz için kendimizi sosyal girişimci olarak tanımlıyoruz. Biz YeniYeti olarak, hayatın yoğun temposundan yorulmuş ve sıkılmış olan insanlara, 2-3 saat gibi kısa bir sürede kendilerine yeni yetiler kazandırabilme ve yeni insanlarla tanışıp sosyalleşebilme fırsatı sunuyoruz. Bunun dışında herkesin eğitmen olabileceği bir platform sunarak, her kesimden insana yetenekleri veya hobileri üzerinden istihdam sağlayabileceği bir ortam yaratıyoruz. Evinde çalışan insanları ekonomiye katarak, sosyal bir eğitim platformu olarak topluma hizmet ediyoruz.

 

Sezgin Evren (22)

Kültürel Mutfak

Doğa ve kadın bir bütündür. Özellikle zorunlu göçle gelen kadınların mevsimlik işçilikle sömürülmeleri yerine hakları olan doğalarına sahip olmalarına destek veriyor olmak bizce sosyal girişimciliktir. Kültürel Mutfak çalışmaları ile Diyarbakır’da özellikle şiddet ve göç mağduru kadınların kendilerini ve yeteneklerini keşfedebilecekleri, üretebilecekleri ve saygı görecekleri bir ortam yarattık. Öncelikle üretmeye ve aile bütçesine katkı sağlamaya hazır kadınlar ile meyve ve sebze ekmeye, ürünler toplandığında bu organik ürünleri işleyerek satışa hazır hale getirmeye başladık. Girişimin başlangıcında evlerin damlarında ve hijyen ortamını yakalayabildiğimiz her yerde çalışmaya başladık.

 

Samet Beyazkılınç (21)

Sambis

Akıllı Bisiklet kiralamak isteyenler kredi kartı, kent kart ve cep telefonları ile akıllı bisiklet terminallerinden 7/24 bisiklet kiralayıp, ücretsiz ulaşımlarını sağlarken, çevre ve gürültü kirliliğini önleyip hem sağlıklı bir toplum oluşturduğumuz için hem de çevre bilincini artırarak temiz bir gelecek bırakabilmenin ilk adımını attığımız için sosyal girişimciyiz. Özellikle bisiklet kullanımının yaygın olmadığı Karadeniz Bölgesi’nde böyle bir girişimin dikkat çekeceğini ve tercih edileceğini tahmin ediyorduk. “Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi” geliştirerek Samsun’da hayata geçirdik, mevcut sistemin Türkiye’nin farklı illerinde de hayata geçirilmesi konusunda sabırsızlanıyoruz.

 

Varlık Sezgin (29)

www.sonradangurmeler.org

Binlerce yıldır farklı milletlere ev sahipliği yapmış bu topraklarda sunulmuş mutfakların bir ahengi olan Türk Mutfağı’nın zenginliğini, eşsiz lezzetini önce kendimize sonra da tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediğimiz, bu kapsamda üyelerimizin boş vakitlerinde Türkiye’nin farklı şehir ve kasabalarındaki lezzetlere ulaşmasını sağladığımız için sosyal girişimciyiz. Sonradan Gurmeler olarak, özellikle esnaf lokantalarını tercih ederek, hem lezzet çeşitliliğini öğreniyor hem de yörenin kültürüne ayna oluyoruz. Genç gurmeleri bir araya getirerek saklı kalmış lezzetleri keşfe çıkıyor, esnaf lokantalarının da “fast food“ zincirlerine yenik düşmesine engel olmaya çalışıyoruz.

 

Yavuz Çakır (29)

Otomatik Kitap Otomatları

Ülkemizde 10 bin kişiden sadece üçü yılda 10 kitaptan fazla okuyorsa kitap kurdu sayılıyor. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporu’nda Türkiye 173 ülke arasında 86’ncı sırada. Girişimimiz ile kitap satışı yapan makinalar ilk defa kullanılmaya başlandı. Türkiye’de üretimi henüz mümkün olmayan bu makinaların yurtdışında üretilmesini sağladık. Özellikle kapladığı yer hacmi, insan gücü gerektirmemesi ve ekonomik olması sebebiyle otomatların kitap okuma alışkanlığına katkı sağladığını görüyoruz. Korsan kitap satışına karşı verilen mücadeleye olan katkısının yanı sıra sadece otomatın dikkat çekici ve merak uyandırması sebebiyle kullanılıyor olması bizleri çok sevindiriyor.

 

 

Powered by Openmedia