Stratejik İletişim İçin De Bilgi

İlk öğrencilerini kabul etmeye hazırlanan Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans programına başvurular ocak ayı sonuna kadar devam ediyor.

Halkla İlişkiler disiplininde akademik anlamda birçok yeniliğe öncülük eden İstanbul Bilgi Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı’yla akademik eğitime yüksek lisans seviyesinde de yön vermeye hazırlanıyor. 2012- 2013 akademik öğrenim yılı itibariyle ilk öğrencilerini almaya hazırlana Program, öğrencilerine iletişim sektörü ve akademik dünyanın bir arada olduğu dinamik bir öğrenim modeli sunmayı hedefliyor. Eğitim dili Türkçe olarak belirlenen Programın öğrencilerden Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) skoru beklenmiyor.

Program; kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kurumları başta olmak üzere çok çeşitli kuruluş ve yapılarda danışmanlık yapacak stratejik iletişim yöneticilerini yetiştirme vizyonuyla, teorik bilgilerin pratik deneyimle bütünleştiği, dinamik bir öğrenme ortamı sunuyor. Medya ilişkileri yönetiminden halkla ilişkilerde etkin yazım ve araştırma/ölçümleme tekniklerine, dijital iletişimden değişim yönetimine uzanan geniş bir alandaki zorunlu dersleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin farklı ve zengin akademik birikimini temsil eden işletme, reklam ve medya gibi programlardan seçmeli derslerle bir araya getiren Program, kurumların iletişim gereksinimlerini yeni iletişim ortamının dinamikleri ile birleştirebilen, çok yönlü düşünebilen, farklı sektörlerin, Türkiye’nin ve dünyanın gündemine hâkim iletişim danışmanları yetiştirmeyi hedefliyor.

Akademik kadro oldukça geniş

Programın kadrosu, stratejik iletişim yönetiminin farklı alanlarında uzmanlaşmış akademisyenleri ve iletişim danışmanlığı sektörünün önde gelen danışmanlarını bir araya getiriyor. Aralarında Bârika Göncü, Elvan Oktar, Edip Emil Öymen’in de olduğu iletişim danışmanları ve Erkan Saka, Başak Uçanok, Güneş Ekin Aksan ve Öykü Gül gibi uzman akademisyenler, program öğrencilerine çok yönlü bir donanım kazandırmayı amaçlıyor. Program kendi akademik kadrosunun yanı sıra, İDA (İletişim Danışmanları Ajansları Derneği) ve KİD (Kurumsal İletişim Danışmanları Derneği) gibi meslek örgütleriyle yapacağı ortak dersler ile de öğrencilerini destekleyecek. Güncel tartışma ve gelişmeler doğrultusunda dinamik bir müfredat hazırlanan Programda, Kurumsal Yapıları Anlamak, Halkla İlişkilerde Araştırma ve Ölçümleme, Stratejik İtibar yönetimi ve Global İletişim ve Sosyal Medya gibi derslerle öğrencilere, mesleki anlamda gerekli donanım ve nitelik; teorik ve pratik anlamda sunulacak.

Programın 2012-2013 öğretim yılının bahar döneminde  ilk öğrencilerini alacağını açıklayan Program Direktörü Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka, BİLGİ’nin halkla ilişkiler ve stratejik iletişim alanında hayli köklü bir geleneğe sahip lisans programlarının ve birikiminin zaten olduğunu söylüyor. Saka, “Uzun süredir bunu yüksek lisans düzeyine taşımak istiyorduk. Özellikle kurumların iletişim gereksinimlerini yeni iletişim ortamının dinamikleri ile birleştirebilen, çok yönlü düşünebilen, farklı sektörlerin, Türkiye’nin ve dünyanın gündemine hâkim iletişim danışmanlarına büyük bir ihtiyaç var ve biz program olarak bu danışmanları yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor.

Stratejik iletişimciler için uygun

Çeşitli kuruluş ve yapılarda danışmanlık yapacak stratejik iletişim yöneticilerini yetiştirmeyi amaçladıkları için Programı, bu alanlarda çalışmayı düşünenlerin özellikle tercih etmeleri gerektiğini vurgulayan Erkan Saka, öte yandan, lisans eğitimlerini işletme, ekonomi, finans ve benzeri alanlarda tamamlamış yönetici adaylarının da programa katılarak, günümüzde bir yönetici için kaçınılmaz olan iletişim donanımına sahip olabileceğini ve kariyer rekabetinde öne geçebileceğini belirtiyor. “Programımız, yerel yönetimlerde ve kamu kuruluşlarında iletişim alanında görev yapan bireylerin de donanımına katkıda bulunacak bir içeriğe sahip” diyen Saka, programın benzerlerinden, özellikle vizyonu ile ayrıldığına dikkat çekiyor.
Erkan Saka bununla ilgili şunları söylüyor: “Alandaki en yeni teorik gelişmeleri pratik deneyimle bütünleştireceğiz. Hem lisans düzeyinde hem de yüksek lisans düzeyinde sektörün önde gelen bazı kurumlarıyla yaptığımız anlaşmalar sayesinde dinamik ve açık bir öğrenme ortamı sunacağız. Program öğrencilerimiz, Türkiye’nin ilk 500 şirketine iletişim danışmanlığı sunan PR ajanslarının oluşturduğu İDA ile yaptığımız exclusive (BİLGİ Halkla İlişkiler Programı’na özel) işbirliği kapsamında sektörün önde gelen danışmanlarının ve ajanslarının deneyimlerinden yararlanabilecek. Benzer biçimde sektörlerinin lider şirketlerinin kurumsal iletişim yöneticilerinin oluşturduğu KİD işbirliğimiz çerçevesinde, kurumsal yapıları ve beklentilerini çok daha iyi kavrayabilecek.”

20-30 öğrenci ile başlayacak

Programı farklılaştıran bir başka çok önemli özelliğin ise hem sektörel hem de akademik birikime sahip akademik kadro olduğunu düşünen Saka, Programı ilk dönem 20-30 arasında öğrenciyle başlatmayı planladıklarını söylüyor. Aralık ayı boyunca kendilerini sevindiren bir talep gördüklerini, başvurular Ocak ayı sonuna kadar devam edeceği için kapasite artırımının gündeme gelebileceğini belirten Saka, “Biz hem üniversite düzeyinde hem de program düzeyinde kapasite artırımı yapabilecek deneyime ve öğretim üyesi zenginliğine sahibiz. Stratejik ortaklıklarımız ve açmayı planladığımız seçmeli derslerle kapasitemiz zaten ikinci dönemimizde artacak” diyor.

Programda verilecek derslerle ilgili de görüşlerini paylaşan Saka, Programın; stratejik itibar yönetiminden halkla ilişkilerde araştırma ve ölçümleme tekniklerine, dijital iletişimden değişim yönetimine uzanan geniş bir alandaki zorunlu dersleri barındırdığını dile getiriyor. Öğrencilere ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk, inovasyon ve iletişim, etkin ileri yazım teknikleri gibi seçmeli derslerde sunacaklarını, öğrencilerin, BİLGİ’nin farklı ve zengin akademik birikimini temsil eden işletme, reklam ve medya gibi programlardan de seçmeli dersler alabileceklerini vurguluyor.
Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka (Yeni Medya/Sosyal Medya, Medya Antropolojisi, Sosyal Teori), Yrd. Doç. Dr. Başak Uçanok (Araştırma Metodları, Örgütsel Davranış, Veri Analizi), Yrd. Doç. Dr. Güneş Ekin Aksan (Kent Sosyolojisi, Mizah Çalışmaları, Sosyal Teori), Dr. Öykü Gül (Kurumsal Sosyal Sorumluluk), Barika Göncü’nün (Kurumsal İletişim, Medya İlişkileri, Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi) ders vereceği Programa ayrıca yarı zamanlı hocaların da katkıda bulunacağını açıklayan Saka, “Örneğin Edip Emil Öymen hocamız İnovasyon dersini bu dönem yüksek lisans düzeyinde verecek. Önümüzdeki dönemlerle birlikte bu çeşitlilik artacak. Şu anda lisans programımızın hocaları arasında olmayıp da önümüzdeki dönemlerde ders verecek yeni isimler de olacak” diyerek, akademik kadronun gücünü vurguluyor.

BİLGİ’nin zenginliğinden faydalanılacak

Ancak Programın gücünü büyük ölçüde kurduğu ortaklıklardan aldığını yineleyen Saka, bu ortaklıklarla bir yandan sektörün önde gelen isimleriyle ders ortamlarında buluşulacağını öte yandan başta İletişim Fakültesi’nin hocaları olmak üzere üniversite genelinde alınacak seçmeli derslerle İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin zengin akademik kadrosundan faydalanmanın mümkün olacağını ifade ediyor.

Programın akademik çalışmalarına paralel Kurumsal İletişim Sohbetleri’ni yıl boyunca sürdüreceklerini belirten Erkan Saka, bu sohbetlerde hem özel sektör  hem de kamu kurumlarının üst düzey iletişim yöneticilerin, deneyim ve birikimlerini katımcılarla paylaşacağını dile getiriyor. Sohbetlerdeki ilk konuğun, PepsiCo Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Didem Şinik olacağını açıklayan Saka, ikinci konuğun ise Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Kemal İlter olacağını belirtiyor.

Programdan mezun olan öğrencilerin farklı sektörlerdeki kurumların, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer birçok kurum ve kuruluşun iletişim yönetimi kademelerinde ya da halkla ilişkiler sektöründe danışmanlık yapan saygın ajanslarda çalışabilecek donanımda olacaklarına dikkat çeken Saka, bu konuda da şunları söylüyor: “Programımızın sağlayacağı donanımla ayrıca bağımsız danışmanlık kariyerlerini zenginleştirebilir ve iletişim alanında bireysel kariyer planları yapabilirler. Mezunlarımız rakiplerine göre hem İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin altyapısından ve birikiminden yararlanmış oluyorlar hem de programımızın yukarıda anlatmaya çalıştığım zenginliklerini kazanmış oluyorlar. Bu bağlamda hocalarımızın ilgi alanlarının çeşitliliğinin altını çizmek isterim. Lisans düzeyinde ortaya koyduğumuz zengin ve pratik eğitimi şimdi yüksek lisans düzeyine yeni boyutlar katarak taşıyoruz.”

Kurumsal İletişim Sohbetleri Nedir?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans programı tarafından hayata geçirilmesi hedeflenen “Kurumsal İletişim Sohbetleri”, iletişim yöneticilerinin katılımıyla şekillenecek bir konuşma dizisi olarak planlanıyor. Bu kapsamda; stratejik iletişimin güncel konuları gerek akademik düzlemde gerekse sektörün dinamikleri üzerinden samimi bir sohbet ortamında tartışılacak ve ele alınacak.

“Kurumsal İletişim Sohbetleri” katılımcı ve konuşmacıların eşit bir düzlemde yer alacağı, karşılıklı etkileşime dayanan bir konuşma dizisi olarak hayata geçirilecek. Bu kapsamda, konuşmacının bilgi ve birikimi üzerinden şekillenen etkinliklerden farklılaşacak olan “Kurumsal İletişim Sohbetleri”, karşılıklı diyalogların ön planda olduğu, stratejik iletişim konularının farklı perspektiflerden masaya yatırıldığı bir konuşma dizisi olarak hayata geçirilecek.

Her kesimden davetlinin ücretsiz olarak katılabileceği etkinlikte, davetliler belirlenen kontenjan dâhilinde katılım gösterebilecek. “Kurumsal İletişim Sohbetleri” iki haftada bir gerçekleştirilmek üzere Çarşamba günleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul kampüsünde gerçekleşecek. Her sohbet 45 dakika sürecek.

Powered by Openmedia