Yapım Yönetimi, inşaat sektörüne yönetici yetiştirecek

Akademisyenlerle profesyonelleri bir araya getirerek inşaat sektörünün MBA’i olarak adlandırılan yapım yönetimi yüksek lisans programı’nı eğitime açan BİLGİ, Türkiye ekonomisinin motor ve kilit sektörü olan inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye yönetici adayı ve profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

 

BİLGİ’nin bu akademik dönemde eğitime açtığı yeni yüksek lisans programı olan Yapım Yönetim (Contrrustion Management) inşaat sektörünün MBA’i olarak adlandırılıyor. Diğer sektörlerin ayrışmış ve uzmanlaşmış işletme programları yokken BİLGİ’nin, inşaat sektöründe ayrı bir uzmanlaşmaya gereksinim duyduğunu söyleyen Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Direktörü Prof. Dr. İhsan Bilgin, 20.yüzyılın ilk yarısında işletme alanı işletme yönetimi bilgisi ve teknikleri olarak bağımsız bir disiplin haline gelirken seri-üretim teknikleri egemen olduğu için bu disiplinin içeriğinin de seri-üretim süreçlerinin paradigmalarınca belirlendiğini söylüyor.

Tek sefere özgü bir üretim olan inşaatın, doğası gereği seri üretime yatkın olmadığı için daha bu disiplinin kuruluşundan itibaren istisnai bir sektör olarak kabul edildiğini ve bu sektörün kendine özgü kuralları ve işleyişleri hakkında genel işletme literatüründen ayrı ve bağımsız bir söylem ve kurallar manzumesi oluşmaya başladığını düşünen Bilgin, “1980’lerden itibaren Fordist üretim tekniklerinin yerini Post-Fordist üretim tekniklerinin almasıyla inşaat sektörünün statüsü de değişmeye başlamış istisna sektör olmaktan çıkararak kuralları koyan paradigmatik sektör haline gelmiştir. Böylelikle seri-üretimin yerini alan esnek üretim ve yalın-üretim (leane production) kavramlarının işaret ettiği süreçler esas olarak inşaat sektörüne referansla tanımlanmaya başlamışlardır” diyor.

1980’lerden itibaren inşaat sektörünün statüsünü değiştiren bir başka gelişmenin de gayrimenkul piyasalarındaki küresel ölçekteki genişleme olduğunu vurgulayan Prof. Bilgin’e göre bu genişleme küresel ölçekte öyle kritik eşiklere ulaşmıştır ki 2008’de tüm dünya ekonomilerini sarsan ekonomik kriz, gayrimenkul piyasalarındaki tıkanıklıklardan kaynaklanmıştır.

 

Disipline Türkçe adını İTÜ verdi

Türkiye’de bu disiplinin liderliğini yapı araştırma birimi aktiviteleriyle de bütünleştirerek İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin yaptığına inanan Bilgin, disiplinin Türkçe adını ürüne değil sürece referans vererek “Yapım Yönetimi” olarak kurumsallaştıran ve ilk yüksek lisans programlarını açanın da yine İTÜ olduğunu açıklıyor. TÜBİTAK bünyesindeki Yapı Araştırma Enstitüsü’nün aktivitelerinin de alanın gelişmesine ve üniversitelerde kalıcı yer edinmesine katkıda bulunduğunu belirten Bilgin, “İTÜ’den sonra Yıldız ve Mimar Sinan üniversiteleri de bu alanda kadro istihdam ederek yüksek lisans programlarına yönelmişlerdir. Vakıf üniversiteleri içinde sadece Kültür Üniversitesi İTÜ’den devşirdiği sınırlı bir kadro ile bu alanda bir girişimde bulunmuş; ancak bu girişime içeriksel ve örgütsel anlamda bir yenilenme eşlik etmediğinden ne mimarlık ve inşaat mühendislik eğitimlerinin geneline ne de bu alana özgü kalıcı bir atak ve birikim anlamına gelmemiştir” diyerek Türkiye’de programın seyrini anlatıyor.

Yapım Yönetimi yüksek lisans programlarının üniversite eğitimdeki en büyük zaafının pratik bir alan olmasına rağmen programların sadece akademisyenlerle yürütülüyor olması olduğuna dikkat çeken Prof. Bilgin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin en önemli avantajı olan akademisyenlerle profesyonelleri bir araya getirmesinin bu programın en büyük farkı olacağına inanıyor. Türkiye ekonomisine eşik atlattığı söylenen büyük gayrimenkul yatırımlarına projeleriyle katkıda bulunan Mimarlık Yüksek Lisans Programı hocalarının, bu sektör içindeki ilişkilerini programa aktararak programın avantajlı bir ivme ile başlamasını sağlayacağını söyleyen Bilgin, bu programın BİLGİ’de, alanın tecrübeli akademisyenleri ile sektörün tecrübeli profesyonellerinin bir araya gelmesi ile kurulduğunu belirtiyor.

 

Kalifiye yönetici adayı yetiştirecek

Programın amacını; “Türkiye ekonomisinin motor ve kilit sektörü olan inşaat sektörünün ihtiyacı olan kalifiye yönetici adayı ve profesyonellerini yetiştirmektir” diye açıklayan Bilgin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin; Mimari Tasarım Programı ile mimarlığın esas faaliyet alanı olan tasarım alanında kendine prestijli ve kayda değer bir niş açtığını ve bu alanda yetenek ve hevesi olan lisans mezunlarının başlıca tercihi haline geldiğini, ancak bu alandaki yoğun rekabet nedeniyle tasarım faaliyeti dışında da kendine gelecek arayan lisans mezunlarının oranının hiç de az olmadığını dile getiriyor.

Ve iş dünyasının çekiciliği nedeniyle Yapım Yönetimi’nin, tasarımdan sonra en çok rağbet gören alanların başında geldiğini vurgulayan Prof. İhsan Bilgin, akademisyenlerle profesyonelleri bir araya getiren bu programın, MBA ile senkronik bir yapı içinde tasarlandığını ifade ediyor.

Programı başta mimarlık ve iç mimarlık,  inşaat mühendisliği ve işletme/ekonomi bölümü mezunları; kısacası geleceğini ve kariyer beklentisini inşaat sektöründe arayacak mezunların bu programı tercih edecekleri düşünen Bilgin, “Programın hedef kitlesi, iş dünyası ile yakın ilişki kurmak ve sektörün yönetici adayları arasına girmek isteyen; mimarlık, iç mimarlık, inşaat mühendisliği ve işletme/ekonomi bölümleri mezunlarıdır” diyor.

Programa her yıl 50-100 başvuru olmasını beklediklerini ve her dönem 50 öğrencinin programa kaydedilmesinin planlandığını açıklayan Bilgin, programın içeriği ve dersleri ile ilgili şu bilgileri veriyor: “Program kapsamında; Yapım Projelerinin Yönetimi, Yapım Projelerinin Planlanması ve Programlanması, Sözleşme Yönetimi, Yapımda Yönetimsel ve Organizasyonel Konular, Yapımda Stratejik Yönetim, Modern İmar Tarihi ve Yapım Teknikleri, Yapım Yönetiminde Özel Konular, Yapım Yönetiminde Enformasyon Sistemleri, İnşaat Sözleşmelerinde Uyuşmazlıkların Önlenmesi ve Çözümü, Uluslararası Standart Sözleşme Formatları ve FIDIC gibi dersler açılıyor. Ayrıca sektör profesyonelleri tarafından seminer ve konferanslar da verilecek.”

 

Diğer programlarla ilişkisi olacak

Programın, diğer yüksek lisans programı ile de ilişki içinde olacağına dikkat çeken Prof. Bilgin, Mimari Tasarım ve MBA başta olmak üzere İşletme, Ekonomi ve Psikoloji bölümlerince yürütülen programlarla yoğun bir alışveriş öngörüldüğünü dile getiriyor. Bu çerçevede diğer bölümlerden; Operasyon Yönetimi, İş İletişimi, Yönetim Muhasebesi, Şirket Finansmanı, İnsan Kaynakları Yönetimi, Strateji, Pazarlama, İşletme 2.0:Dijital Çağın İşletmesi, Örgütsel Davranış, İşletme Yönetimi, Marka Yönetimi, Müşteri Merkezlilik, Satış Yönetimi, Uluslararası Pazarlama, Tüketici Davranışları, Kalite Yönetimi, Girişim ve KOBİ, Stratejik Yönetim, Tüketici Davranışı, İK Yönetimi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi derslerinin de seçmeli dersler olarak verileceğini belirtiyor.

Program çerçevesinde dört tane sertifika programı da açılacağının bilgisini veren Bilgin, her sertifika programının üç tane ders veya doruz kredilik ders yükünden oluştuğunu, bu programların; Sözleşme Yönetimi Sertifika Programı, Teknoloji Yönetimi Sertifika Programı, Enformasyon Teknolojileri Sertifika Programı, Risk Yönetimi Sertifika Programı olduğunu dile getiriyor. İşletme, iktisat, çeşitli mühendislikler ve hukuk lisans eğitimini tamamlamış olanların bu sertifika programlarına başvurabileceğinin altını çiziyor.

 

Akademik kadro çok geniş

Programın Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olmasının ve direktörlüğünün de bu yapıya uygun olarak bir akademisyen ve profesyonel tarafından paylaşılarak yürütülmesinin planlandığını sözlerine ekleyen Bilgin, programın akademik sorumlusunun kendisinin, profesyonel sorumlusunun ise; İnş. Yük. Müh. Erdoğan Turgut olacağını belirtiyor. Program MBA direktörüyle yoğun temas içinde yönetileceğini vurgulayan Bilgin, “Programın profesyonel direktörü olacak Erdoğan Turgut, gerek Koray İnşaat gerekse de Kavala grubu içinde kazandığı tecrübelerle ve sonrasında da kendi firması bünyesinde yurtdışında tamamladığı işlerle, programı sektör ve akademik çevre içinde en iyi şekilde temsil edebilecek bir profile sahip” diye konuşuyor.

Prof. Dr. Yıldız Sey, Doç. Dr. Emrah Acar, Doç. Dr. Gül Polat Tatar, Prof. Dr. Zeynep Sözen, Yrd. Doç. Dr. Almula Köksal, Prof. Dr. Alaaddin Kanoğlu, Dr. Yiğit Beşlioğlu’nun programın temel akademik kadrosunu oluşturduğunu söyleyen Bilgin; “Ayrıca MBA ders havuzundaki seçmeli dersleriyle de Prof. Dr. Cemali Dinçer, Sibel Demirel, Roy Manukyan, Can Karaşıklı, Mehmet Ünal, Yrd. Doç. Dr. A. Ecmel Ayral, Doç. Dr. Selcen Öztürkcan, Yüce Zerey, Duygu Uygur, Yrd. Doç. Dr. Metehan Sekban, Levent Erden, Murat Serim, Prof. Dr. Selime Sezgin, Dr. Pınar Yıldırım, Prof. Dr. Lale Duruiz, Dr. Aslı Elif Aydın, Dr. Uğur Özmen, Mete Konuralp’in derslerini seçmeli olarak almak mümkün olacak” diye bilgi veriyor.

Programın mezunlarının, öncelikle inşaat firmalarının gerek maliyet tahmini, teklif hazırlama, şantiye ön hazırlıkları gibi ofis çalışmalarının çeşitli gruplarında, gerekse de inşaatı gerçekleştirme aşamasının çeşitli evre ve pozisyonlarında çalışabileceğini düşünen Prof. Bilgin; buna ek olarak proje yönetim firmalarında ve büyük mimarlık ofislerinin proje ve ofis yönetimi departmanlarında inisiyatifli, kalifiye yönetici sıfatıyla formasyon edindiklerini sözlerine ekliyor.

Powered by Openmedia