İKİNCİ KUŞAK: Okulda “farklılaşma”yı iyi öğrenmiş

Ahmet Taştan / İşletme 2006 / Taştanlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Tekstil aksesuarlarında tasarımla, taşımacılıkta da teknoloji ile farklılaşıp şirketlerini ön plana çıkarıyor. Genç yönetici bu vizyonunu, 10 yıl süren okuluna borçlu.

Her ne kadar Ahmet Taştan, bir 2006 mezunu olsa da onun okula kayıt yaptırdığı yıl 1996. Erken yaşta çalışma hayatına atıldığı için okul hep ikinci planda kalır. Üniversitede henüz birinci sınıftayken aktif olarak çalışmaya başlar. İlk önceleri normal sezonda yarı zamanlı, yüksek sezonlarda tam zamanlı olmak üzere seyahat acentalarında çalışır. Çalışma temposu, okulu geri planda bırakır. Ancak mezun olduğunda o, artık tecrübeli bir turizm firması çalışanı olarak 30 yıllık aile şirketinin yönetim kadrosunda görev almak için rüştünü ispatlamıştır. Okul yaşantısı her ne kadar on yıl sürse de işletme bölümünde aldığı finans, iş kanunu, insan kaynakları gibi dersler onun iş yaşantısında rehberi olur. Şirket içinde en çok çalışmaktan keyif aldığı pazarlama biriminde başlangıçtan beri aktif rol oynar. Aile şirketi için çalışmaya başladığı ilk zamanlarda şirketin üretim, muhasebe ve finans alanlarında görevler alan Taştan şu anda firmanın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Taştanlar Grup’a ait tekstil firmasının dış pazarlara açılmasında genç Taştan’ın emeği büyük. Onun çalışmaları ve yürüttüğü projeler sayesinde firma, tekstil etiket ve aksesuarları alanında Türkiye’de tasarım odaklı tek firma olur. Taştan, ayrıca turizm ve araç kiralama sektöründe şirketin son yıllardaki yeni yatırımlarının ve büyüyen faaliyetlerinin kurumsallaşmasını yönetmek görevini de üstlenir.

Taşımacılıkta önceliği güvenlik

Grubun lokomotif şirketi Taştanlar Tourism Service (TTS) servis taşımacılığı, filo ve özel araç kiralama sektörlerinde faaliyetleri olan 30 yıllık bir şirket aslında. Ahmet Taştan, sektöründe öncü firmalara ekonomik, kaliteli ve güvenli personel ve öğrenci servis hizmeti verdiklerini söylüyor. Şirketin ikinci kuşak yöneticisi Ahmet Taştan, kalite anlayışlarının nitelikli hizmet vermek olduğunu söylerken müşterilerinin beklentilerini karşıladığı ölçüde kendisini başarılı saydığını anlatıyor. Özellikle taşımacılık sektörünün bel kemiği olan araçlar ne kadar yeni ve lüks de olsalar genç yöneticinin kalite anlayışını tatmin etmekte yetersiz kalıyorlarmış. Zira Taştan’ın önceliği, çalışanlarının güvenliği, huzuru ve mutluluğu. Dolayısıyla onun için sahip oldukları tüm lüks araçlar da birer araç olmaktan öteye geçmiyor. Taştan verdikleri hizmeti, taşımacılık olarak değil, güvenli, huzurlu bir şekilde ulaşım sağlmak olarak tarif ediyor. TTS ISO 9001 kalite standardında hizmet veriyor. Ancak Taştan, bu belgeyi rakiplerinden fark yaratacak bir belge olarak değil, çalışmalarındaki sürekliliğe, kalite anlayışına ve müşteri memnuniyetine verdiği önemden dolayı aldığı bir ödül olarak görüyor. Genç yönetici, hizmet anlayışlarını da buna bağlı olarak günün ihityaçlarına göre geliştiriyor. Gelecekte de; çağdaş teknolojiden azami derecede yararlanarak sunulan hizmetlerle yüksek kalite verimliliğini sürekli kılan; toplumun değerlerine ve menfaatlerine, çevreye duyarlı kalarak, insan hak ve onuruna yakışır bir hizmet ve üretim ortamı sağlamaya devam etmeyi hedefliyor.

Servisleri multimedya ile donatarak farklılaşacak

Taştan ailesinin ikinci kuşak yöneticisi olan Ahmet Taştan, ekonomik krize rağmen son yıllarda sağladığı büyüme sürecini yeni hedeflerle sürdürmek amacında olduklarını söylüyor. Taştan kısa vadede şirketin 3 yıl öncesine göre, 2 katına çıkmış olan 500 araçlık filosunu, bu yıl, 750 araç seviyesine getirmeyi planlıyor. Ayrıca, toplu taşıma araçlarına multimedia sistemler kurarak personel taşımacılığı sektöründe de farklılaşmayı amaçlıyor.

Tarih ve siyaset özel ilgi alanı

Çok sıkı aile bağlarının olduğunu anlatan Ahmet Taştan henüz evli değil. Anne, baba ve kardeşleriyle oldukça sık vakit geçiren Taştan, işten arta kalan zamanı iyi değerlendiremeye çalışıyor. Haftada iki gün arkadaş toplantılarını bir ritüel haline getiren genç yönetici, hafta sonları için sık sık şehir dışı seyahatleri düzenliyor. Zira o, değişik lezzetler, yöreler ve kültürler görmekten oldukça keyif alıyor. Taştan’ın bir başka ilgi duyduğu alan ise tarih ve siyaset ile ilgili kitap ve yayınları takip etmek. Onun bir takım sektörel dernekler ile, aktif rol almaya çalıştığı bir siyasi partiye üyeliği de var. 

Powered by Openmedia